Resultaatgericht werken

Je werk onder controle, jij in balans

In veel bedrijven en organisaties is het vooraf benoemen van resultaten en het bespreekbaar maken van het al dan niet realiseren ervan niet vanzelfsprekend. Dit leidt vaak tot onduidelijkheid over wederzijdse verwachtingen tussen jou en je leidinggevende en/of de werkorganisatie. En dat levert vaak weer stress op, een onjuiste prioriteitstelling en verminderde motivatie.

Focus op resultaat

Deze training leert je een doelgerichte werkwijze, met de focus op het realiseren van resultaten. Uitgangspunten zijn je persoonlijke drijfveren, kernwaarden en missie enerzijds en de doelen van de organisatie.

Resultaten van de training

 • je hebt meer zicht op persoonlijke kernkwaliteiten, drijfveren en persoonlijke missie
 • je kunt je eigen rol in de organisatie en je kerntaken definiëren
 • je kunt meetbare resultaten formuleren
 • je kunt prioriteiten stellen en deze koppelen aan de gewenste acties
 • je kunt knelpunten ombuigen
 • je hebt een methodiek ontwikkeld waarbij je keer op keer je werkzaamheden kunt focussen op resultaat

Cursusinhoud

 • kernkwaliteiten
 • ik & lange termijn
 • ik & organisatie
 • resultaatdenken
 • actiegerichtheid
 • prioriteren
 • oog voor context
 • beïnvloeden