De OR RGN Flex

Tempo-Team vindt het belangrijk dat jij als flexwerker iedere dag met plezier naar je werk toegaat. Daarom behartigt de OR RGN flex al jouw belangen. Zo kan je de OR RGN Flex laten weten wat er bij je leeft en natuurlijk blijft jouw stem nodig! De OR RGN Flex komt maandelijks bijeen om actuele thema’s te bespreken. Wij selecteren voor jou het belangrijkste nieuws vanuit de OR RGN Flex en deze delen we via onze nieuwsbrief met jou! Snel lezen dus!

Kom meer te weten over de OR RGN Flex

 • Hoe werkt de OR RGN Flex?

  In de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) staan alle bepalingen over de bevoegdheden en werkwijze van de ondernemingsraad. Ookwel de spelregels dus! 

  De ondernemingsraad heeft de volgende 5 grondrechten:

  1. adviesrecht
  2. overlegrecht
  3. instemmingsrecht
  4. informatierecht
  5. initiatiefrecht.

  Bij de directie van Randstad Groep Nederland wordt de WOR gerespecteerd. Daarnaast is zowel de directie als de OR van mening dat goede medezeggenschap verder gaat dan de WOR.

 • Wat bespreekt de OR RGN Flex?

  De OR RGN Flex vergadert maandelijks met de directie om actuele onderwerpen te bespreken. Lees in de Mijn Tempo-Team omgeving de verslagen van onze vergaderingen.

  Tijdens de vergaderingen bespreken we o.a: 

  • Privacy en toepassing van de AVG door RGN
  • Overleg met vakbonden 
  • Naleving WAADI
  • Bij- en omscholing van de flexwerker
  • Eindejaarsgeschenk
  • Klachtenlijn
  • Communicatie met de achterban 
  • Veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu (VGWM)

Meer weten over de OR RGN Flex?

Wil je meer informatie over wat de OR RGN Flex voor jou kan betekenen? Of heb je een reactie, vragen, suggesties, tips of klachten?