Melden datalek

Report a data breach | Zgłoś naruszenie danych

(Vermoeden van een) datalek? Meld het direct!

Er is sprake van een datalek als derden, die geen toegang zouden mogen hebben tot bepaalde persoonsgegevens, die informatie in handen krijgen. Meld het direct met dit formulier indien er sprake van een (vermoedelijk) datalek.

Kunnen we contact opnemen voor meer informatie? Zo ja, vul onderstaande gegevens in.