Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Werk is belangrijk voor mensen, maar niet voor iedereen vanzelfsprekend. Werk is van invloed op hun ontwikkeling, financiële onafhankelijkheid en gevoel van zelfrespect. Tempo-Team richt zich van de drie P’s van MVO (People, Planet, Profit) met name op de P van People, omdat de aandacht voor people feilloos aansluit op onze core business en wij op dat gebied de grootste impact kunnen maken. werkelijk het verschil kunnen maken.
Dit betekent dat we op verschillende manieren mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de opstap naar werk laten maken. Op tientallen plaatsen in het land begeleiden wij mensen naar werk, in publiek private samenwerkingen met partners zoals het UWV WERKbedrijf, gemeenten, sociale werkplaatsen maar ook samen met commerciële ondernemingen.
Uiteraard verliezen we naast onze inspanningen op het gebied van ‘people’, de zorg voor ‘planet’ en ‘profit’ niet uit het oog. Zo hebben we maatregelen genomen om onze CO2-footprint te reduceren en zijn wij op holdingniveau door verschillende partijen gecertificeerd op het gebied van duurzaamheid.

Daarnaast is Tempo-Team betrokken bij verschillende maatschappelijke initiatieven:

Work4Women

Begonnen als een uitzendorganisatie gericht op het verhogen van arbeidsparticipatie van vrouwen, maar nu is Work4Women een organisatie die samen met onze opdrachtgevers allerlei onderwerpen gerelateerd aan diversiteit en inclusie aanpakt. Meer informatie: Work4Women voor werkgevers

Samenwerking Oranje Fonds Kansen voor Jongeren

Tempo-Team heeft een overeenkomst met het Oranje Fonds voor de ondersteuning van het programma Kansen voor Jongeren. Dit is gericht op de ruim 35.000 jongeren in ons land die jaarlijks hun opleiding verlaten zonder startkwalificatie. Het doel: deze groep helpen om alsnog een startkwalificatie te behalen, zodat zij een betere start krijgen op de arbeidsmarkt. Zo’n twintig Tempo-Team-medewerkers zetten hun expertise in. Hun bijdrage varieert van het verzorgen van sollicitatietrainingen tot wekelijkse coachingsgesprekken. De Tempo-Team Foundation compenseert de tijd die de medewerkers hieraan besteden. Meer informatie: www.oranjefonds.nl

Alliance4Youth

Jongeren zonder startkwalificatie vormen een kwetsbare groep op de arbeidsmarkt. Samen met initiatiefnemer Nestlé en tien andere grote organisatie probeert Tempo-Team daar wat aan te doen. Met de Alliance4Youth geven vrijwilligers van deze organisaties twee keer per jaar een sollicitatietraining aan meer dan 500 mbo-studenten.

De Nederlandse Uitdaging

De Nederlandse Uitdaging is een vereniging (coöperatie) van lokale Uitdagingen, met de opdracht kennis te delen en nieuwe Uitdagingen op te starten. Iedere Lokale Uitdaging is een ondernemersnetwerk dat lokaal bemiddelt in Menskracht, Materiaal en Middelen tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties. Door Maatschappelijk Betrokken Ondernemen op lokaal niveau te stimuleren, draagt de Uitdaging bij aan een betere woon- en leefkwaliteit van mensen in een kwetsbare positie. Tempo-Team verbindt zich aan verschillende lokale Uitdagingen.

Voluntary Service Overseas

VSO (Voluntary Service Overseas) is een internationale ontwikkelingsorganisatie die geen geld of goederen, maar vakdeskundigen uitzendt naar Afrika en Azië. Deze professionals delen hun kennis en ervaring met lokale organisaties, zodat deze hun werk -met name gericht op armoedebestrijding- beter kunnen doen. Sinds de oprichting in 1958 heeft VSO al ruim 30.000 mensen uitgezonden. Tempo-Team zet zich al ruim tien jaar op verschillende manieren in voor VSO. Allereerst helpen wij bij het werven en selecteren van gemotiveerde professionals. Wij benaderen hiervoor zowel eigen medewerkers als onze flexwerkers. Daarnaast geeft Tempo-Team financiële steun waardoor VSO meer vakdeskundigen kan plaatsen. Meer informatie: www.vso.nl