Ook wij hebben onze diploma’s

Jij doet je werk graag goed. En wij ook. Wij verwachten van jou kwaliteit. Dan mag en kan je ook van ons verwachten. Wij voldoen daarom aan alle strenge kwaliteitseisen. Zo zijn wij lid van brancheorganisatie ABU en bezitten we verschillende certificaten. Alles om ervoor te zorgen dat het werken via Tempo-Team tot in de puntjes geregeld is en jij bij ons in goede handen bent.

ABU

Tempo-Team is lid van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU). Een ABU-lid voldoet aan hoge kwaliteitseisen op het gebied van veiligheid op de werkvloer, gedragsregels, arbeidsvoorwaarden en afdracht van sociale premies. Daardoor zijn opdrachtgevers en uitzendkrachten gegarandeerd van kwaliteit, zekerheid en financiële betrouwbaarheid. Omdat ABU-leden regelmatig worden gescreend is kwaliteit continu gewaarborgd.

Certificering NEN 4400-1

Tempo-Team is voorzien van het keurmerk van de Stichting Normering Arbeid (SNA), gebaseerd op de NEN 4400-1 norm. Bedrijven met het SNA-keurmerk worden twee keer per jaar beoordeeld op de verplichtingen die uit arbeid voortkomen, zoals onder andere personeelsadministratie, salarisadministratie en financiële administratie. Het SNA-keurmerk garandeert dat je zaken doet met een betrouwbare en professionele onderneming. Bekijk hier de bijbehorende Verklaring van Registratie bekijken.

ISO Kwaliteitsnormen

Zeker zijn van een kwalitatief hoogwaardige vorm van dienstverlening? Kies voor Tempo-Team. Sinds juli 2009 is Tempo-Team gecertificeerd volgens de kwaliteitsnorm ISO 9001:2015. Dit is voor ons een beloning voor de manier waarop wij al sinds jaar en dag werken: met oog voor tevreden opdrachtgevers en flexwerkers en een continue focus op het verbeteren van de kwaliteit van onze dienstverlening.

Kwaliteitsmanagement

Het kwaliteitsmanagementsysteem is bij Tempo-Team geïntegreerd in elk proces en alle werkzaamheden. Het leveren van kwaliteit is dan ook onderdeel van ons dagelijkse werk. We beoordelen processen voortdurend en structureel op functionele en prestatie-eisen en de relevante eisen uit wet- en regelgeving.

ISO 14001-certificering

Bij Tempo-Team ligt onze focus binnen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen op de mensen. Daarnaast besteden we natuurlijk ook aandacht aan de ‘planet’-kant. Hoewel onze activiteiten een beperkte negatieve invloed hebben op het milieu, zijn er toch milieuaspecten waarmee wij worden geconfronteerd, zoals energieverbruik en uitstoot van CO₂.

Tempo-Team beperkt deze negatieve invloeden zoveel mogelijk. We streven naar een volledig klimaatneutrale onderneming. Startend bij onze facilitaire en ondersteunende processen en gesteund door het milieumanagementsysteem ISO 14001:2015. Deze certificering hebben wij in 2010 behaald.

ISO 27001-certificering

Informatiebeveiliging en privacy zijn vandaag de dag ontzettend belangrijk in onze maatschappij. Sinds december 2021 is Tempo-Team ISO 27001 gecertificeerd. Dé belangrijkste internationale norm op het gebied van informatiebeveiliging.

Tempo-Team toont hiermee concreet aan, zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens en bedrijfsinformatie. We spannen ons maximaal in voor het beveiligen van de gegevens van onze klanten, kandidaten en eigen medewerkers. Data is bij ons in goede handen. 

De borging van de beveiliging is gegarandeerd met een Managementsysteem voor Informatiebeveiliging (ISMS) waarin alle 114 maatregelen (Annex-A) geïmplementeerd zijn. Denk hier bijvoorbeeld aan risicomanagement, toegangscontroles, leveranciersmanagement, fysieke beveiliging, bedrijfscontinuïteitsbeheer, incidentmanagement en privacy.

Neem contact met ons op

Ben je benieuwd wat Tempo-Team voor jou kan doen? Yes, wij denken graag mee!

VCU Certificering

Werken is leuk, mits het veilig gebeurt. Daarom heeft Tempo-Team ervoor gezorgd dat alle werknemers voldoen aan de VCU-certificering: Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties.

Naast de VCU-certificering hebben we ook de VIL-VCU. Een hele mond vol. Dit is de veiligheidsopleiding voor contactpersonen en leidinggevenden. Benieuwd wat zo’n certificering precies inhoudt of verdere vragen? Geen probleem. Bel dan eens met een van onze contactpersonen! Zij kunnen je hier alles over vertellen.

Onze flexwerkers zijn ook altijd goed op de hoogte van alle veiligheids-en arbeidsomstandigheden. Wel zo veilig. Jij kunt zelf door middel van een risico-inventarisatie een arbodocument opstellen voor de flexwerkers die bij jou in dienst zijn. Zo kunnen wij aan de hand daarvan de flexwerkers opleiden.

VCA-diploma voor flexwerkers

Flexwerkers kunnen bij Tempo-Team hun VCA-diploma behalen. Wanneer jij zelf niet over voldoende noodzakelijke beschermingsmiddelen voor flexwerkers beschikt, dan bieden wij deze aan. Handig toch? Zo spelen wij altijd snel in op jouw (piek)aanvragen en zorgen wij voor gekwalificeerde medewerkers.