Melden datalek

Report a data breach | Zgłoś naruszenie danych

(Vermoeden van een) datalek? Meld het direct!

Er is sprake van een datalek als derden, die geen toegang zouden mogen hebben tot bepaalde persoonsgegevens, die informatie in handen krijgen. Meld het direct met dit formulier indien er sprake van een (vermoedelijk) datalek.

Tempo-Team gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Indien je jouw gegevens aan ons verstrekt, geef je ons toestemming om je te benaderen over onze dienstverlening. Zie voor meer informatie ons Privacystatement.

Kunnen we contact opnemen voor meer informatie? Zo ja, vul onderstaande gegevens in.

Jouw privacy is belangrijk voor ons. Tempo-Team gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement.

    Neem contact met ons op

    Geïnteresseerd in een van onze gespecialiseerde onderdelen?