Inzet voor een beter milieu

Met ons Milieumanagementsysteem focussen wij op onze belangrijkste milieuaspecten, onze doelstellingen en het voortdurend verbeteren van onze milieuprestaties.

CO2 uitstoot
Tempo-Team is als zakelijk dienstverlener geen grote milieuvervuiler. Toch heeft onze bedrijfsvoering invloed op het milieu. Sinds 2009 stellen wij elk jaar een CO2-voetafdruk op.

Groene stroom
Tempo-Team voerde de afgelopen jaren het gebruik van groene stroom in. Ons hoofdkantoor draait al volledig op groene stroom van windenergie. Voor onze vestigingen in het land maken we sinds 2014 gebruik van windenergie, opgewekt in Nederland. Ons milieumanagementsysteem voldoet aan de ISO 14001-norm.

Mobiliteit
Het grootste aandeel van onze CO2-uitstoot komt voort uit autogebruik. Wij zetten verschillende middelen in om dit zo veel mogelijk te beperken:

  • een uitgebreide keuze in leaseauto’s met een minimale milieubelasting;
  • inzet van elektrische auto’s in Amsterdam;
  • minder fysieke bijeenkomsten, meer video- en call conferencing;
  • mogelijkheid om vanuit huis te werken;
  • bewustwording: aandacht voor logisch plannen van ritten en minder autorijden.

Digitalisering
Alle beetjes helpen, ook als het gaat om de verbetering van het milieu. Naast het gescheiden inzamelen van afval, gebruiken wij steeds minder papier. Tempo-Team communiceert zo veel mogelijk digitaal. Niet alleen brochures en loonspecificaties versturen we steeds vaker digitaal, maar ook de wenskaarten bij verjaardagen van onze medewerkers.

Slimme meters
Tempo-Team werkt op steeds meer locaties met slimme meters. Dit is een nieuw type energiemeter, waarmee real time en op afstand de meterstanden worden uitgelezen. Met een slimme meter krijgen we veel meer inzicht in ons energieverbruik. Zo wordt energie besparen nog makkelijker. Het biedt grip op het verbruik en daarmee ook op de energiekosten. 

traktor