Personeelsgids Tempo-Team Payroll

Als medewerker ben jij belangrijk voor ons. Je bent het bewijs dat Tempo-Team goed opgeleide en enthousiaste medewerkers in dienst heeft. Daarnaast is het ook belangrijk dat je goed geïnformeerd bent over hoe de zaken geregeld zijn bij Tempo-Team. Zo weet je precies wat van je verlangd wordt en wat jij van ons mag verwachten.

Samen met de voorwaarden van indiensttreding en jouw arbeidsovereenkomst vormt deze personeelsgids de basis voor onze samenwerking. Je vindt hierin de informatie die nodig is wanneer je bij ons aan de slag gaat. Wil je meer weten over een onderwerp, neem dan gerust contact met ons op.

Wijzigingen in de personeelsgids

Deze personeelsgids (versie januari 2021) is van toepassing op payrollmedewerkers.

De inhoud van de personeelsgids is met grote zorgvuldigheid samengesteld. 

Tempo-Team behoudt zich het recht voor om de inhoud zo nodig eenzijdig aan te passen of aan te vullen. Dat kunnen wijzigingen zijn die het gevolg zijn van veranderingen in de wet of wijzigingen in de bestaande regelingen of procedures bij Tempo-Team. Tempo-Team maakt daarbij natuurlijk wel altijd de afweging of de noodzaak of wens tot verandering zo ‘zwaarwegend’ is dat een eenzijdige wijziging op zijn plaats is. Vanzelfsprekend word je steeds geïnformeerd over dergelijke wijzigingen of aanvullingen. Ook de ondernemingsraad wordt betrokken bij wijzigingen van de personeelsgids. De meeste recente versie van de personeelsgids vind je in Mijn Tempo-Team. Bij wijzigingen van deze personeelsgids gaat het om ‘collectieve’ wijzigingen. Dus wijzigingen die voor álle medewerkers gelden. Voor individuele wijzigingen, die maar één medewerker betreffen, is de personeelsgids niet de aangewezen plaats.