Uitbetalen vakantiebijslag

Vakantiebijslag: verrekenen schulden

Gedurende jouw dienstverband bij ons kan het namelijk zijn dat bepaalde kosten (zoals opleidingskosten, boetes, huisvestingskosten) nog niet volledig zijn ingehouden. Als dat zo is heb je nog een openstaande schuld bij ons. Deze openstaande schuld zullen wij in mindering brengen op jouw vakantiebijslag. Het restant bedrag aan vakantiebijslag wordt uiteraard aan jou overgemaakt. Dit kun je terugvinden op jouw loonstrook. Voor vragen kun je contact opnemen met jouw contactpersoon.

FAQ WAS en vakantiebijslag

 • Wanneer mag je werkgever verrekenen en inhouden?

  Vanaf 1 januari 2017 zijn er nieuwe regels van toepassing voor werkgevers met betrekking tot het verrekenen en inhouden van kosten op de uitbetaling van het loon. Dit volgt uit de Wet Aanpak Schijnconstructies. Door deze aanpassing is het voor de werkgever in principe niet mogelijk om kosten in te houden op het wettelijk minimumloon. Op deze manier ontvangt iedere werknemer ten minste het netto minimumloon.

  Als we bepaalde kosten niet kunnen inhouden, omdat je anders niet het netto minimumloon ontvangt, wordt dit bedrag (of een gedeelte daarvan) in jouw schuldenpot gezet. Dit zie je terug op jouw loonstrook onder ‘saldo huidige schuld’. Dit betekent dat jij een schuld hebt bij ons als werkgever.

  Deze schuld kan en zal wekelijks weer worden afgebouwd als jij meer verdient dan het wettelijk minimumloon of verrekend worden met de uitbetaling van jouw vakantiebijslag.

 • Waar kan ik zien of ik een schuld heb openstaan?

  Op jouw loonstrook staat onderaan onder 'overgemaakt' de openstaande schuld. Bij 'bruto opgebouwde reserveringen' staat het totaal opgebouwde saldo aan vakantiebijslag, waardoor jij zelf kan inschatten of jij na verrekening nog een restbedrag aan vakantiebijslag uitbetaald krijgt. De opgebouwde schuld bedraagt namelijk een netto bedrag en het totaal aan opgebouwde vakantiebijslag is bruto!

 • Waaruit bestaat de schuld?

  De hoogte van de openstaande schuld bepaalt of het volledige bedrag van vakantiebijslag wordt gebruikt. Het kan dan ook zijn dat je daardoor geen vakantiebijslag ontvangt.

 • Kan ik eisen dat mijn vakantiebijslag niet wordt gebruikt om mijn schuld mee te betalen?

  Nee, dat kan niet. Deze kosten hebben we uiteraard door/voor jou gemaakt. De wet geeft ons de mogelijkheid om deze kosten te verrekenen met jouw vakantiebijslag.

 • Waar kan ik terecht met vragen?

  Jij kan met vragen terecht bij jouw contactpersoon van de vestiging.

Vul je profiel aan

Meer kans op een baan als je profiel up-to-date is.