Veelgestelde vragen rondom hybride werken

 • Wat is Hybride werken?

  Hybride werken betekent dat je gedeeltelijk op een/de locatie van de opdrachtgever en deels thuis werkt.

Do’s en dont’s: thuiswerken

 • Hoe ga ik het beste om met privacygevoelige informatie als ik thuiswerk?

  De belangrijkste tips voor veilig omgaan met privacygevoelige informatie:

  • Informeer bij je leidinggevende wat de regels van de opdrachtgever zijn voor het werken met privacygevoelige informatie en neem die altijd in acht.

  • Werk in een beveiligde omgeving. Zorg dus voor goede beveiliging van je eigen netwerk en/of wifi.

  • Bescherm privacygevoelige informatie. Zorg dat deze niet zichtbaar zijn voor anderen, bijvoorbeeld huisgenoten. Loop je even weg van je werkplek, lock dan je scherm.

  • Download altijd software updates die je van de opdrachtgever krijgt. 

  • Wees ook voorzichtig met het delen van privacygevoelige informatie tijdens videochat gesprekken. Neem gesprekken niet op als er privacygevoelige informatie besproken wordt.

  • Verstuur (bestanden met) privacygevoelige informatie niet via e-mail, Whatsapp, Chat, etc naar anderen. Gebruik hiervoor een beveiligde manier. Overleg met je leidinggevende op welke wijze jouw opdrachtgever hier mee om gaat.

 • Waar moet ik op letten voor wat betreft security/netwerken als ik thuiswerk?

  Overleg altijd met je leidinggevende bij jouw opdrachtgevers welke regels rondom privacy en security er gelden.

  Let in ieder geval op het volgende:

  • Wees voorzichtig met het downloaden van updates, nieuwe applicatie etc. Overleg bij twijfel met je leidinggevende en/of met de helpdesk van de opdrachtgever..

  • Gebruik door jouw opdrachtgever verschafte apparatuur alleen voor je werk tenzij privégebruik door de opdrachtgever is toegestaan.

  • Gebruik alleen door de klant toegestane software en online diensten.

  • Gebruik, indien beschikbaar, altijd een extra beveiligingscode via SMS of een speciale app (Authenticator app).

  • Wees altijd voorzichtig met wacht- en inlogcodes en schrijf deze nooit ergens op.

  • Maak gebruik van een met een wachtwoord beveiligd WIFI netwerk.

 • Waar moet ik op letten om ook vanuit huis gezond en veilig te kunnen werken?

  Tips om klachten te voorkomen:

  • Stel je werkplek goed in;

  • Zorg voor afwisseling in werk en houding;

  • Neem je pauzes;

  • Doe rug en nek-of schouder en arm oefeningen achter je bureau;

  • Neem (beginnende) klachten serieus;

  • Sport regelmatig;

  • Zorg voor ontspanning op zijn tijd.

  Lees ook:

  In MijnGroei kun je een e learning volgen met het thema vitaliteit.

Deze afspraken maak je met de opdrachtgever

 • Kan/mag ik (gedeeltelijk) thuiswerken?

  In overleg met je opdrachtgever en natuurlijk met ons maak je afspraken óf - en zo ja- welke werkzaamheden je vanuit huis kunt doen. Er wordt zo veel mogelijk aangesloten bij het beleid van de opdrachtgever. Indien je net over de grens woont, kan er maar zeer beperkt thuis worden gewerkt. 

  Daarbij maak je heldere afspraken over:

  • de werkzaamheden (soort en hoeveelheid) die je vanuit huis doet, 

  • wat je daarvoor nodig hebt (denk aan laptop, internetverbinding, etc)

  • de werktijden, pauzes, vrije dagen etc

  • hoe en op welke momenten jullie overleggen, bij wie je terecht kunt als je vragen hebt

  • welke momenten je wel op locatie van de opdrachtgever bent

  • hoe leiding en toezicht plaatsvindt

  • spreek verwachtingen uit om later onduidelijkheid te voorkomen

 • Hoe maak ik met mijn leidinggevende goede afspraken over werktijden, pauzes, vrije dagen, etc?

  In overleg met je opdrachtgever en natuurlijk met ons maak je afspraken óf - en zo ja- welke werkzaamheden je vanuit huis kunt doen. Er wordt zo veel mogelijk aangesloten bij het beleid van de opdrachtgever. Indien je net over de grens woont, kan er maar zeer beperkt thuis worden gewerkt.

  Daarbij maak je heldere afspraken over:

  • de werkzaamheden (soort en hoeveelheid) die je vanuit huis doet, 

  • wat je daarvoor nodig hebt (denk aan laptop, internetverbinding, etc)

  • de werktijden, pauzes, vrije dagen etc

  • hoe en op welke momenten jullie overleggen, bij wie je terecht kunt als je vragen hebt

  • welke momenten je wel op locatie van de opdrachtgever bent

  • hoe leiding en toezicht plaatsvindt

  • spreek verwachtingen uit om later onduidelijkheid te voorkomen

 • Hoe zorg ik er voor dat ik zichtbaar ben of blijf binnen het bedrijf wanneer ik vanuit huis werk?

  In overleg met je opdrachtgever en natuurlijk met ons maak je afspraken óf - en zo ja- welke werkzaamheden je vanuit huis kunt doen. Er wordt zo veel mogelijk aangesloten bij het beleid van de opdrachtgever.  Indien je net over de grens woont, kan er maar zeer beperkt thuis worden gewerkt.

  Daarbij maak je heldere afspraken over:

  • hoe en op welke momenten jullie (digitaal) overleggen, misschien zijn er naast werkgerelateerde overleggen ook informele contactmomenten, er zijn hier inmiddels al vele digitale mogelijkheden in

  • bij wie je terecht kunt als je vragen hebt

  • welke momenten je wel op locatie van de opdrachtgever bent

  • maak afspraken met (directe) collega’s wanneer jullie (in)formeel contact hebben

  • spreek verwachtingen uit om later onduidelijkheid te voorkomen

 • Moet ik altijd bereikbaar zijn als ik vanuit huis werk?

  In overleg met je opdrachtgever en natuurlijk met ons maak je afspraken óf - en zo ja- welke werkzaamheden je vanuit huis kunt doen. Er wordt zo veel mogelijk aangesloten bij het beleid van de opdrachtgever. Daarbij maak je ook heldere afspraken over de werktijden, pauzes, op welke momenten je bereikbaar bent, vrije dagen, etc. Indien je net over de grens woont, kan er maar zeer beperkt thuis worden gewerkt.

Thuiswerkplek inrichting

 • Wie moet er voor zorgen dat ik een goede thuiswerkplek heb?

  Jouw opdrachtgever is verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkplek, dit geldt zowel voor een werkplek op locatie van de opdrachtgever als thuis, wanneer die mogelijkheid bij jouw opdrachtgever bestaat. Ga in overleg met je opdrachtgever en met ons over wat de mogelijkheden zijn voor werken vanuit huis of lees deze tips voor de werkplekinrichting. Indien je net over de grens woont, kan er maar zeer beperkt thuis worden gewerkt.

  Heb jij geen goed ingerichte werkplek, overleg dan als eerste met jouw leidinggevende. Komen jullie er samen niet uit, neem dan contact op met jouw contactpersoon bij Tempo-Team.

 • Is de opdrachtgever verplicht om een laptop te leveren als het beleid van de opdrachtgever is dat er (deels) thuis gewerkt wordt?

  Verstrekkingen van middelen  zoals laptops, tablets, etc, die noodzakelijk zijn voor de uitvoer van de functie is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.
  Middelen zoals een laptop moeten voldoen aan bepaalde eisen voor wat betreft security en privacy die door de opdrachtgever bepaald zijn en ook door de opdrachtgever zelf geïnstalleerd en onderhouden moeten worden.
  Mocht je hier door de opdrachtgever toch vragen over krijgen, neem dan contact op met jouw contactpersoon bij Tempo-Team 

Reiskosten en thuiswerkvergoedingen

 • Hoe kan ik mijn reiskosten en thuiswerkvergoeding declareren?

  Je hebt recht op reiskosten- en/of thuiswerkvergoeding die is opgenomen in de arbeidsvoorwaardenregeling van jouw opdrachtgever. Je contactpersoon bij Tempo-Team informeert je hoe je de reiskosten/ en thuiswerkvergoeding kunt declareren. Mocht je zeker willen weten hoe het voor jouw situatie is, overleg dan met jouw contactpersoon van Tempo-Team.

 • Wat betekent hybride werken voor mijn reiskostenvergoeding?

  Op de dagen dat je werkt op een/de locatie van de opdrachtgever heb je recht op uitbetaling van onbelaste reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer mits dat is opgenomen in de arbeidsvoorwaardenregeling van de opdrachtgever. Je kunt in dat geval achteraf je kosten voor woon-werkverkeer declareren. Mocht je willen weten hoe het voor jouw situatie is, overleg dan met jouw contactpersoon van Tempo-Team.

 • Kunnen reiskosten worden doorbetaald op de dagen dat ik thuiswerk?

  Nee, op de dagen dat je thuis werkt, ontvang je geen onbelaste reiskostenvergoeding, je reist namelijk niet.

 • Is een internetvergoeding hetzelfde als een thuiswerkvergoeding?

  Nee, een internetvergoeding is niet hetzelfde als een thuiswerkvergoeding. Een internetvergoeding kan onderdeel zijn van de thuiswerkvergoeding. 

  Mocht je willen weten hoe het voor jouw situatie is, overleg dan met jouw contactpersoon van Tempo-Team.

 • Heb ik recht op een thuiswerkvergoeding op de dagen dat ik thuiswerk?

  Aan het uitbetalen van een thuiswerkvergoeding zitten een aantal spelregels vast. Mocht je willen weten hoe het precies zit bij jouw opdrachtgever, neem dan contact op met je contactpersoon van Tempo-Team.

  Let op: de regels voor het uitbetalen van een onbelaste thuiswerkvergoeding, wijzigen met ingang van 1 januari 2022. Vanaf dat moment heb je recht op een thuiswerkvergoeding als dat voor het eigen personeel van jouw opdrachtgever ook het geval is.

 • Hoe zorg ik ervoor dat er geen discussies ontstaan over gedeclareerde uren en kosten als ik thuiswerk?

  Door transparant en open in gesprek te zijn met je leidinggevende zorg je ervoor dat er achteraf geen onduidelijkheid ontstaat over gedeclareerde uren en kosten. Maak vooraf afspraken wanneer en hoe je contact houdt met  je leidinggevende en eventueel waar je gemaakte afspraken vastlegt.

Overig

 • Ik heb een vakantiehuis in het buitenland. Kan ik vanuit daar werken?

  Werken vanuit buitenland is complex en aan vele regels onderworpen. Het is maar zeer beperkt mogelijk. Informeer bij je contactpersoon naar de mogelijkheden.