Tempo-Team Employability

Werken is meer dan een inkomen. Werk speelt een grote rol in het leven van mensen. Het is van invloed op hun ontwikkeling, financiële onafhankelijkheid, gevoel van zelfrespect, persoonlijke contacten en het hebben van een actieve rol in de maatschappij.
Al meer dan 30 jaar coachen wij mensen die vanuit persoonlijke ontwikkeling, ontslag, verzuim of ziekte, werkloosheid of door een arbeidsbeperking naar nieuw perspectief zoeken op de arbeidsmarkt. En dat doen we door vanaf dag één dichtbij werk te blijven. Vanuit de stellige overtuiging dat er voor iedereen een geschikte baan bestaat, streven wij na om deze samen te vinden en te krijgen!

De wereld verandert en wij veranderen mee...

In de huidige arbeidsmarkt staan flexibiliteit en mobiliteit centraal. Werkgevers willen en moeten snel kunnen schakelen in een continu veranderende omgeving. Werknemers kunnen niet meer rekenen op een vaste baan voor het leven bij één werkgever. Ook de overheid kan geen volledige (sociale) zekerheid meer bieden bij ziekte of ontslag. Bovendien neemt het aantal cao’s af en de invloed van de vakbonden wordt steeds beperkter.
Mensen hebben in hun werkzame leven meerdere werkgevers en vaak ook meerdere beroepen. Bovendien hebben zij vaker een flexibele arbeidsrelatie. De reis door de arbeidsmarkt wordt individualistischer; als werknemer word je ‘ondernemer van jezelf’ en ben je verantwoordelijk voor je eigen succes. Je moet je zelf inspannen om duurzaam inzetbaar te blijven. En dat is belangrijk, want hoe meer afstand mensen krijgen tot de arbeidsmarkt, hoe moeilijker ze weer aan het werk komen.

Wanneer schakelt u Tempo-Team Employability in?


Zoals de grafiek laat zien en uit ervaring hebben wij geleerd dat veel bedrijven Tempo-Team benaderen wanneer er daadwerkelijk sprake is van een ontslagronde of pas in het tweede jaar van ziekte. Echter Tempo-Team kan juist al een rol spelen wanneer de toegevoegde waarde van uw medewerkers niet meer opgaat met de kosten die u maakt (zie zwarte lijn). Haak Tempo-Team eerder in het proces aan en dan voorkomt u onnodig ziekteverzuim,  verminderde performance, juridische trajecten en doet u een besparing op uw transitievergoeding.

Andere situaties waar Tempo-Team u bij kan helpen:
Werkgevers

 • Ik moet afschalen/reorganiseren, en wil grote ontslagrondes voorkomen
 • Ik heb medewerkers die op een doodlopend spoor zitten
 • Ik heb een vergrijsde populatie/heb medewerkers die op termijn hun werk lichamelijk/mentaal niet meer kunnen invullen
 • Met mijn huidige medewerkers lukt het niet mijn ambitieuze doelstellingen te behalen
 • Ik heb langdurig zieke medewerkers die niet intern kunnen re-integreren

Werknemers

 • Door reorganisatie is/gaat mijn baan vervallen en ben/word ik boventallig.
 • Ik weet dat ik hier niet tot mijn pensioen kan blijven en wil niet wachten op de volgende reorganisatie.
 • Ik twijfel over een loopbaankeuze.
 • Ik zit niet meer lekker in mijn vel in mijn huidige baan.
 • Ik ben ziek en kan niet terug in mijn huidige baan/bij mijn huidige werkgever.

Onze filosofie

Vinden van werk draait in essentie maar om twee zaken: zorgen dat je bij een werkgever aan tafel komt en zorgen dat je aangenomen wordt. Dat klinkt simpel. En daar komt in de praktijk toch heel wat bij kijken. Om succesvol te zijn in het vinden van nieuw perspectief op de arbeidsmarkt heeft uw medewerker antwoord nodig op de volgende vragen:

 • Waar ligt mijn kracht en van welke toegevoegde waarde ben ik voor de werkgever?
 • Waar en hoe vind ik die nieuwe baan?
 • Hoe zorg ik dat uitgenodigd en aangenomen wordt?

De begeleiding van Tempo-Team Employability richt zich daarom op drie pijlers: Kracht, Werk vinden en Presentatie.

Onze methodiek: ‘De snelste weg naar resultaat’

 • Pick & Choose: Kandidaten krijgen wat ze nodig hebben, geen onnodige interventies
 • Een persoonlijke, toekomstgerichte aanpak met een positieve mindset
 • Wij werken vanaf dag één vanuit de overtuiging dat die baan er is en dat het er alleen om gaat dat je hem krijgt. En dat doen we samen
 • We zijn actiegericht en hebben een ‘local for local’ aanpak.  We kennen de lokale markt en bieden kandidaten voorrang op vacatures van Tempo-Team

Digitaal platform

Het digitale platform, waarin het persoonlijk mobiliteitsplan centraal staat, biedt op één plek onze online tools. 24/7 contact met onze coaches, een community waar werkzoekenden van elkaar kunnen leren en directe toegang tot alle online vacatures van Nederland. Daarnaast heb je als werkzoekende via Tempo-Team Match Alert voorrang op alle vacatures van Tempo-Team.

Tot slot biedt het een digitaal dashboard voor opdrachtgever, kandidaat en coach om op ieder tijdstip de voortgang te bewaken.

Borging op kwaliteit

Tempo-Team Employability garandeert kwaliteit en resultaat in haar dienstverlening. We zijn lid van brancheorganisatie OVAL. Onze adviseurs zijn lid van NOBOL en CMI-gecertificeerd. Het meest recente Cedeo-onderzoek geeft aan dat onze klanten ons een score van 8,9 geven over de geleverde dienstverlening en behaalde resultaten. Door ons grote werkgeversnetwerk vinden gegarandeerd meer dan 80% van onze kandidaten een nieuwe baan.