Tempo-Team kiest voor duidelijkheid en stopt met outsourcing

Tempo-Team Outsourcing stopt met al haar activiteiten op het gebied van outsourcing, en kiest voor een overstap naar uitzenden voor al haar klanten en werknemers. Dat besluit is het resultaat van maanden overleg met betrokken partijen. Tempo-Team creëert hiermee duidelijkheid en rust, in het belang van haar werknemers en klanten.

Aanleiding is de maatschappelijke discussie die is ontstaan over outsourcing en contracting. De huidige wet- en regelgeving zorgt voor veel onduidelijkheid. Dat roept vragen op bij opdrachtgevers, bij medewerkers en in de samenleving. Tempo-Team is daar niet doof voor en kiest nu zelf voor duidelijkheid, met een overstap naar uitzenden. Tegelijk roepen we de overheid op om te zorgen voor heldere regels met betrekking tot outsourcing, om zo onduidelijkheden in de toekomst te voorkomen. 

We benadrukken dat Tempo-Team Outsourcing altijd conform wet- en regelgeving en als goed werkgever heeft gehandeld. Zo is de beloning voor werknemers van Outsourcing marktconform, gebenchmarkt met andere bedrijven binnen de logistieke branche en jaarlijks geactualiseerd en afgestemd met de OR. Bovendien bieden wij onze werknemers vaste arbeidsvoorwaarden, ongeacht de klant waar zij werken. 

Tempo-Team zal haar outsourcingsactiviteiten in de loop van 2019 beëindigen, in goed overleg met medewerkers, OR, opdrachtgevers en de vakbonden. Onze inzet is daarbij om de werkgelegenheid van alle betrokken medewerkers te behouden, en te voorkomen dat zij er in inkomen op achteruitgaan.

Perscontacten

Media enquiries only.

Corien Niezing

Manager Communicatie & PR