PSO-keurmerk voor Tempo-Team voor prestaties in sociaal ondernemen

Talentbedrijf behaalt hoogst haalbare score bij toetsing

Vandaag heeft Tempo-Team Employability b.v. officieel het PSO 30+ keurmerk in ontvangst genomen. Het certificaat, uitgereikt door PSO-Nederland, bewijst dat organisaties structureel werk maken van socialer ondernemen en zichtbaar maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Tempo-Team behaalde bij deze certificering de hoogst mogelijke score en behoort daarmee tot de 10% best presterende bedrijven in Nederland.

Inclusievere samenleving

Het PSO-keurmerk is twee jaar geldig vanaf uitgifte. Martijn Janssen, algemeen directeur van Tempo-Team: “Het is natuurlijk een mooie erkenning voor de inspanningen die we op het terrein van inclusiviteit leveren. Al voeg ik er aan toe dat het werk nu niet ‘klaar’ is. We blijven de lat altijd hoog leggen. Werk geeft mensen behalve een inkomen ook een identiteit, zelfrespect en sociale waardering. Het is onze missie daar aan bij te dragen en talenten te helpen in hun ontwikkeling, ongeacht ieders arbeidsmarktpositie. We hopen daarbij ook andere werkgevers met mooie voorbeelden te inspireren en ondersteunen.” 

Sociaal ondernemen in praktijk

Dat sociaal en inclusief ondernemen loont, blijkt ook uit onderzoek. Inclusieve organisaties worden beter beoordeeld door eigen medewerkers op werkplezier, er is minder verloop, het ziekteverzuim is lager en de waardering hoger. Uiteindelijk leidt dat tot hogere productiviteit. 

Tempo-Team brengt sociaal ondernemen in praktijk door ervaren adviseurs allereerst een persoonlijk kennismakingsgesprek te laten voeren met talenten. Ze zijn getraind in motiverende gespreksvoering, methodisch werken en stress sensitief coachen. Door deze trainingen en ervaring weten zij kandidaten op hun gemak te stellen en hun kwaliteiten en capaciteiten te achterhalen. 

Wanneer talenten daadwerkelijk ergens aan de slag gaan, ontzorgt Tempo-Team werkgevers door in de beginperiode het juridisch werkgeverschap en papierwerk op zich te nemen. Dit geldt ook voor de regie op begeleiding en ontwikkeling van de kandidaat. Zo kan de opdrachtgever zich helemaal richten op het inwerken en de jobcoaching. Dat vergroot de kans op een succesvolle en duurzame plaatsing. 

Ruud Berendsen

Woordvoerder