De ondernemingsraad van Tempo-Team

De ondernemingsraad (OR) heeft ‘medezeggenschap’, wat betekent dat de OR zich inzet voor de belangenbehartiging van zowel flexwerkers als vaste medewerkers, waarbij een gezonde bedrijfsvoering een randvoorwaarde is. De OR kan en zal zich niet mengen in individuele aangelegenheden.

Wanneer jij je ideeën en ervaring met ons deelt, is de OR steeds beter in staat de belangen van jou en je duizenden flexcollega’s te behartigen! Je kunt ons mailen op ondernemingsraden@randstadgroep.nl

Medezeggenschap

De ondernemingsraad van Tempo-Team heeft door zijn medezeggenschap de afgelopen jaren bijgedragen aan onder andere:

 • de klachtenregeling van Tempo-Team
 • een centraal telefoonnummer voor het melden van een klacht
 • een striktere toepassing van het arbodocument
 • een waarderingssysteem voor flex
 • verduidelijking over verplichte vrije dagen bij vakantiesluiting
 • de mogelijkheid om een toelichting te krijgen op je salarisspecificatie
 • regelmatige communicatie via de OR@work
 • een periodiek flexwerkersloyaliteitsonderzoek
 • een prominente plek van het HR-beleid voor flex in de organisatie
 • periodiek overleg met de vakbonden
 • een toenemende focus op loopbaanontwikkeling voor flex
 • focus op een goede prioriteit voor contact tussen intercedent en flexwerker
 • aandacht voor de werkdruk onder intercedenten en consulenten

Met jouw inbreng kan deze lijst verder groeien!

De OR doet jaarlijks verslag van zijn werkzaamheden in een jaarverslag. Periodiek informeert hij zijn achterban via een nieuwsbrief: de OR@work.