• Heb ik recht op reiskostenvergoeding?

  In de ABU CAO artikel 16 inlenersbeloning staat dat uitzendkrachten recht hebben op alle kostenvergoedingen. Reiskosten vallen hier ook onder. In veel inlenersbeloningen (cao’s) liggen bepalingen over een reiskostenregeling vast. Sommige bedrijven geven hun werknemers een standaard reiskostenvergoeding en andere bedrijven vergoeden de kosten van bus, trein en tram (OV). Je ontvangt  als uitzendkracht de kostenvergoedingen van het bedrijf waar je op dat moment werkt, voor zover Tempo-Team deze kostenvergoedingen netto mag uitkeren en de kostenvergoedingen noodzakelijk zijn voor de uitoefening van je functie. We kunnen en mogen geen netto reiskosten woon-werk vergoeden op de dagen dat een uitzendkracht thuis werkt.

 • Hoe hoog is mijn reiskostenvergoeding?

  De tegemoetkoming in de gemaakte reiskosten hangt meestal af van de afstand tussen je huis en je werk (woon-werk verkeer) en of je naar een klant gaat (werk-werk of zakelijk verkeer). De werkgever kan voor iedere kilometer die de werknemer aflegt maximaal 23 eurocent (per 1 januari 2024) belastingvrij vergoeden, ongeacht het vervoermiddel dat deze gebruikt. Waar je daadwerkelijk recht op hebt, is afhankelijk van de reiskostenregeling van de opdrachtgever waar je op dat moment werkt.

 • Moet ik mijn kaartjes van het openbaar vervoer bewaren?

  Sommige bedrijven komen je tegemoet in de reiskosten op basis van de tarieven van het openbaar vervoer. Om de door jou gemaakte kosten vergoed te krijgen, moet je de vervoerbewijzen (kopie kaartjes, transactieoverzicht van de OV-chipkaart of declaratieoverzicht van OVpay) inleveren met een declaratieformulier. Alleen volledig en juist ingevulde declaratieformulieren worden in behandeling genomen. We raden je om de originele kaartjes te bewaren.

 • Wat houdt kilometervergoeding in?

  Als je op verzoek van de werkgever je eigen auto gebruikt voor de uitoefening van je werkzaamheden mag een werkgever daarvoor kilometervergoeding betalen. Voorwaarde is wel, dat je nauwkeurig het aantal gereden kilometers, de adressen van de bezochte bedrijven en de data bijhoudt. De vergoeding bedraagt per 1 januari 2024 maximaal 23 cent netto onbelast per kilometer.

 • Heb ik recht op een thuiswerkvergoeding?

  Thuiswerkvergoeding valt onder een kostenvergoeding. Dit is een bedrag dat je krijgt voor de vergoeding van (extra) kosten i.v.m. thuiswerken. Je mag deze vergoeding tot een bedrag van € 2,35 per dag (ongeacht het aantal uren dat je talent (thuis)werkt) netto uitbetalen, mits:

  • je daadwerkelijk thuis werkt op die dag;
  • je voor die dag niet ook een reiskostenvergoeding woon-werk krijgt.
    

Zoek een vestiging

Zoek je een vestiging van Tempo-Team in de buurt? Deze vind je in ons overzicht!