• Welke beloningsregeling geldt voor mij?

  Je ontvangt je salaris volgens de inlenersbeloning. Dat betekent dat je het salaris ontvangt zoals dat ook geldt voor de vaste medewerkers bij die opdrachtgever hetzelfde werk doen. Dit wordt bij elke nieuwe opdracht opnieuw vastgesteld.  

  Je kunt meer over je salaris lezen in de Personeelsgids. Je vindt deze in Mijn Tempo-Team.

 • Hoe wordt mijn salaris bepaald?

  Om te bepalen wat je salaris is, wordt eerst gekeken naar de functiegroep waarin je zit. Deze wordt vastgesteld aan de hand van drie functiekenmerken: het soort werk dat je doet, de kennis, ervaring en vaardigheden die je ervoor nodig hebt, en de mate van zelfstandigheid waarin je werkt.

 • Hoe hoog is het minimumuurloon?

  Meer informatie over het minimumuurloon per 1 januari 2024 vind je op Rijksoverheid.nl

 • Wanneer betaalt Tempo-Team mijn salaris uit?

  Na het indienen van je declaratie via Mijn Tempo-Team maakt Tempo-Team je salaris over. De verwerking van je declaratie vindt plaats op maandag. Zodra je declaratie verwerkt is, staat je salaris in principe binnen vijf werkdagen op je bankrekening.

 • Hoe vul ik mijn declaratie in?

  Je salaris wordt berekend en wekelijks uitbetaald aan de hand van een declaratie. Elke declaratie loopt van maandag tot en met zondag. Op de declaratie vermeld je het aantal uren en eventueel minuten dat je per dag in een week hebt gewerkt. Voer alleen de gewerkte uren, feestdagen en vakantie-uren in; pauzes worden in principe niet doorbetaald. Wanneer je overuren maakt of onregelmatige diensten werkt, krijg je boven op je uurloon vaak een toeslag. Voor het bijhouden van het aantal gewerkte uren en het juist invullen van de declaratie ben je zelf verantwoordelijk. Je intercedent kan je vertellen hoe je dit moet doen. Aan het eind van de week vul je de gewerkte uren in via Mijn Tempo-Team. Het kan ook zijn dat je opdrachtgever dit voor jou doet via het eigen planningssysteem of tijdregistratiesysteem. Als dit bij jou zo is, hoor je dit van Tempo-Team.

  Als je een Payroll overeenkomst hebt waarbij 4-wekelijks de vaste contracturen worden uitbetaald dan hoef je geen uren in te dienen, deze worden automatisch verwerkt. 

 • Krijg ik als uitzendkracht een loonspecificatie?

  Je salaris krijg je iedere week uitbetaald. Je loonstrook kun je inzien (en printen) op Mijn Tempo-Team. Ook kun je daar inzien wanneer je salaris betaald is aan jouw bank. Op de loonspecificatie staat het totale loon (inclusief toeslagen) dat je hebt verdiend. Bovendien kun je lezen hoeveel uren je hebt gewerkt en wat er aan belastingen en premies sociale verzekeringen op het loon is ingehouden. Ten slotte wordt op de loonspecificatie aangegeven welk (bruto)bedrag je hebt opgebouwd aan vakantiebijslag en kort verzuim en hoeveel vakantiedagen je hebt gespaard.

 • Kan ik een toelichting krijgen op mijn loonspecificatie?

  Ja, hier vind je de uitleg.

 • Hoe komt het dat mijn bruto-uurloon altijd hetzelfde is, maar mijn netto-uurloon soms verschilt?

  Op basis van je weekloon wordt uitgerekend wat je netto overhoudt. De hoogte van het bedrag hangt af van een aantal factoren, zoals het aantal uren dat je werkt. In Nederland moet je meer belasting betalen naarmate je meer verdient (progressief belastingsysteem). Ga je meer werken, dan houd je dus per uur netto minder over, terwijl je bruto-uurloon hetzelfde blijft. Daarnaast is het van belang of je in aanmerking komt voor loonheffingskorting en hoe hoog die korting dan is. Hier kom je achter door een loonbelastingverklaring in te vullen.

 • Wanneer kom ik in aanmerking voor loonsverhoging?

  Je krijgt dezelfde periodieke loonsverhoging als de medewerkers in dienst van de opdrachtgever, werkzaam in een gelijke of gelijkwaardige functie als de flexwerker. 

  De hoogte van de periodieke loonsverhoging, de voorwaarden waaronder en het tijdstip waarop deze wordt uitgekeerd worden dus bepaald door de beloningsregeling die bij de inlener van toepassing is.

 • Betaal ik mee aan de dienstverlening van Tempo-Team?

  Nee, geen eurocent. Vanuit je brutoloon wordt uitgerekend hoeveel belasting en sociale lasten Tempo-Team moet afdragen. Het resterende bedrag is je nettosalaris. En dat krijg je op je bankrekening gestort. 

 • Wat zijn reserveringen?

  Als uitzendkracht spaar je een deel van je salaris voor vakantiedagen, kort verzuim en vakantiebijslag. De vakantietoeslag krijg je één keer per jaar in juni automatisch op je rekening gestort. Als je dienstverband eindigt, worden alle gespaarde reserveringen in één keer uitgekeerd.

 • Wanneer en hoe ontvang ik mijn jaaropgave?

  Ieder jaar in februari ontvang je een jaaropgave van het door jou verdiende loon in het afgelopen jaar. Je vindt deze in Mijn Tempo-Team, net zoals je loonspecificaties. 
  Heb je in het afgelopen jaar kort gewerkt, bijvoorbeeld alleen in de vakantie? Dan kun je na afloop van het jaar via een P-formulier de te veel betaalde belasting bij de Belastingdienst terugvragen. Op je jaaropgave staan de loongegevens die je nodig hebt om dit formulier in te vullen. Het P-formulier kun je bestellen via de BelastingTelefoon (0800 0543) of downloaden via www.belastingdienst.nl. Via deze site kun je ook een compleet aangifteprogramma downloaden en invullen.

 • Ik wil een dag vrij. Krijg ik mijn salaris doorbetaald?

  Hoe vraag je een vrije dag aan? Bekijk hier de instructie.

  Volgens de CAO voor Uitzendkrachten kun je deze dag doorbetaald krijgen als je voldoende vrije dagen hebt opgebouwd. Fulltimers sparen bijvoorbeeld twee vakantiedagen per maand. Kijk hiervoor op je laatste loonspecificatie in Mijn Tempo-Team of informeer bij je contactpersoon op de vestiging of je voldoende dagen hebt. Je moet deze doorbetaling overigens wel zelf aanvragen.

 • Wat is vakantietoeslag en wanneer wordt die uitbetaald?

  Vakantietoeslag is hetzelfde als vakantiegeld. De vakantietoeslag wordt één keer per jaar in juni automatisch uitgekeerd. Bij het einde van je dienstverband kun je uitbetaling van het bedrag aan vakantietoeslag aanvragen, samen met je opgebouwde bedrag aan vakantiedagen. Doe je dit niet, dan wordt het opgebouwde bedrag na zes weken automatisch naar je overgemaakt. Je krijgt het dus altijd uitbetaald.

 • Wat moet ik doen als het aantal uitbetaalde uren niet klopt?

  Neem hierover contact op met je opdrachtgever. Hij kan indien nodig de declaratie op Mijn Tempo-Team wijzigen of de juiste uren aan ons doorgeven.

 • Waarom is mijn salaris niet betaald?

  Dit kan verschillende redenen hebben. Controleer op Mijn Tempo-Team of je de declaratie hebt ingediend. Dient jouw opdrachtgever de uren in, vraag dan jouw leidinggevende of de uren zijn ingediend. Mocht de declaratie wel zijn verwerkt, maar heb je geen salaris ontvangen, neem dan contact op met je contactpersoon van Tempo-Team.

 • Ik kan niet inloggen

  Heb je problemen met inloggen? Met de link 'Klik hier als je problemen hebt met inloggen' vind je ondersteuning voor de meest voorkomende problemen met accounts of bekijk de veelgestelde vragen inloggen.

Zoek een vestiging

Zoek je een vestiging van Tempo-Team in de buurt? Deze vind je in ons overzicht!