• Ben je als uitzendkracht sociaal verzekerd?

  Ja, als uitzendkracht ben je volledig sociaal verzekerd. Uitkeringen bij ziekte, werkloosheid en andere sociale verzekeringen gelden dus ook voor jou. Wil je meer weten over de sociale wetgeving? In ‘De Kleine Gids’, die je kunt bestellen bij het Voorlichting Centrum Sociale Verzekering en verkrijgbaar is in boekhandels, staat bijna alles over de sociale wetgeving.

 • Heeft Tempo-Team een collectieve polis voor de zorgverzekering van flexwerkers?

  Als werkende flexwerker kun je via Tempo-Team een zorgverzekering afsluiten. Je krijgt dan een interessante korting op de aanvullende verzekeringen. Tempo-Team heeft met zorgverzekeraar VGZ afspraken gemaakt over collectiviteitskortingen voor uitzendkrachten. Om gebruik te maken van deze collectiviteitskorting heb je een collectiviteitsnummer nodig, dit is 87718508. Met vragen over de verschillende zorgpakketten kun je terecht bij vgz.

  Gedetacheerden: Tempo-Team heeft voor gedetacheerden (ook in fase A) een collectief contract met Zilveren Kruis gesloten voor een zorgverzekering. Deze collectieve overeenkomst biedt gedetacheerden en hun eventuele gezinsleden aantrekkelijke kortingen op de aanvullende pakketten van Zilveren Kruis. Daarnaast zijn er gunstige afspraken rondom de dekking, acceptatieplicht en afhandeling van declaraties.

  Als je als gedetacheerde een offerte voor een ziektekostenverzekering wil aanvragen bij Zilveren Kruis kun je bellen met 071 365 20 80. Om in aanmerking te komen voor de collectiviteitskortingen moet je het contractnummer van Tempo-Team opgeven, dit is: 207044827

 • Is er een pensioenregeling voor uitzendkrachten?

  Ja, die is er. Ben je als flexwerker 18 jaar of ouder, dan neem je automatisch deel aan de pensioenregeling. Je start met de basispensioenregeling. De duur van deze regeling is 52 gewerkte weken. Als je 52 weken basispensioen hebt opgebouwd neem je deel aan de pluspensioenregeling- als je geen onderbreking hebt van meer dan 52 weken. Wanneer je al een pensioenregeling ( basis-/ of pluspensioen) hebt via een ander uitzendbureau en deze niet onderbroken is, zal deze ook  door Tempo-Team worden meegenomen. Geef dit voor je start door aan je contactpersoon 

  De premie voor het basispensioen wordt volledig betaald door ons. Je betaalt dus zelf geen bijdrage aan het Basispensioen.

  De premie voor het pluspensioen wordt voor ⅓ van de premie door jou betaald.  Wij betalen ⅔ van deze premie. De premie van het pluspensioen wordt berekend over je pensioengrondslag. Van je uurloon wordt eerst een bedrag afgetrokken. Dit bedrag wordt franchise genoemd. Over het resterende bedrag, je pensioengrondslag, wordt vervolgens pensioenpremie betaald. Wanneer je 67 jaar bent, wordt het spaartegoed omgezet in een pensioenkapitaal.

  Je kunt meer over je pensioen lezen in de Personeelsgids. Je vindt deze in Mijn Tempo-Team.

Zoek een vestiging

Zoek je een vestiging van Tempo-Team in de buurt? Deze vind je in ons overzicht!