Veelgestelde vragen Ziekteverzuim

Ziekteverzuim

 • Wat moet ik doen als ik ziek ben?

  Word je ziek, dan meld je dat minimaal een half uur voor aanvang van je werkzaamheden bij het bedrijf waar je werkt én in je ‘Mijn Tempo-Team’ account. Doe dit zo vroeg mogelijk, maar in ieder geval vóór 10.00 uur, zodat wij de melding tijdig kunnen doorgeven.

  Het is belangrijk dat je altijd bereikbaar bent tijdens je ziekte en dat je niet vergeet om je weer beter te melden.

 • Krijg ik ziekengeld?

  Als uitzendkracht - met een uitzendbeding in fase A - ontvang je je ziekengeld van Tempo-Team Health@Work. Het bedrag dat je krijgt, wordt berekend aan de hand van je gemiddelde dagloon over het afgelopen jaar. Je eerste twee ziektedagen zijn wachtdagen die niet uitbetaald worden. Voor één dag ontvang je een compensatie boven op je uurloon.

  Ben je gedetacheerd (met een detacheringsovereenkomst in fase A of B) en ga je uit dienst? Dan onvang je je ziekengeld ook van Tempo-Team Health@Work.
  Andere gedetacheerden ontvangen hun ziekengeld van Tempo-Team. Gedetacheerden kennen maar één wachtdag en ontvangen in het eerste ziektejaar en voor zover de arbeidsovereenkomst voortduurt 91% van hun overeengekomen loon.

  Na je ziekmelding duurt het ongeveer vier weken voordat Tempo-Team Health@Work je gegevens heeft verwerkt en het geld op je rekening heeft gestort. Als je je ziekengeld van het UWV ontvangt, houd er dan rekening mee dat het ongeveer zes weken duurt. Zolang je ziekengeld ontvangt, blijf je volledig sociaal verzekerd.

  Tempo-Team Health@Work voert de ziektewet uit voor de onderdelen Tempo-Team Uitzenden, Tempo-Team Inhouse Services, Mailprofs, Sparq, Select AV en PLOY voor flexwerkers met een uitzendovereenkomst met uitzendbeding in fase A en voor flexwerkers met een detacheringsovereenkomst in fase A of B die ziek uit dienst gaan.

 • Wat is de aanvulling op de Ziektewet?

  Voor veel uitzendkrachten die ziek worden, eindigt het arbeidscontract automatisch. Als uitzendkracht heb je dan geen werkgever meer. Voor deze groep is er een wettelijk vangnet: de Ziektewet. Deze Ziektewet wordt door Tempo-Team Health&Work uitgevoerd.

  Volgens de Ziektewet heb je gedurende de ziekteperiode recht op 70% van het laatstverdiende inkomen. In de CAO voor Uitzendkrachten is bepaald dat de uitzendondernemingen aan fase A uitzendkrachten met uitzendbeding in het eerste ziektejaar een aanvulling geven. Deze aanvulling bedraagt 21% en wordt vierwekelijks uitbetaald. Als fase A uitzendkracht met uitzendbeding heb je in je eerste ziektejaar dus recht op maximaal 91% van het laatstverdiende inkomen.

  Tempo-Team Health@Work voert de ziektewet uit voor de onderdelen Tempo-Team Uitzenden, Tempo-Team Inhouse Services, Mailprofs, Sparq, Select AV en PLOY voor flexwerkers met een uitzendovereenkomst met uitzendbeding in fase A en voor flexwerkers met een detacheringsovereenkomst in fase A of B die ziek uit dienst gaan.  

 • Waarom heb ik geen geld ontvangen?

  Als je je hebt ziekgemeld bij je contactpersoon van Tempo-Team dan ontvang je een ziektewetuitkering van Tempo-Team Health@Work. De eerste betaling ontvang je 
  ongeveer vier weken na de ziekmelding. 
  In onderstaande gevallen betaalt het UWV de uitkering in plaats van Tempo-Team Health@Work:

  • Zwangerschapsverlof
  • Ziek door zwanger
  • Orgaandonatie, arbeidsgehandicapt, structureel functioneel beperkt, adoptie (WAZO).

  Heb je na vier weken nog geen betaling ontvangen, neem dan contact op met Tempo-Team Health@Work op 088 12 69 950 (of in bovenstaande gevallen met het UWV).

 • Waarom heb ik te weinig geld ontvangen?

  Een keer per vier weken ontvang je een loonspecificatie van Tempo-Team Health@Work. Hierop staat hoe de betaling van het ziekengeld is opgebouwd. Houd er rekening mee dat:

  • Er twee wachtdagen berekend worden. De eerste twee dagen ziek zijn onbetaald, tenzij het de tweede ziekmelding binnen 28 dagen betreft (bij uitzendkrachten in Fase A)
  • De ziektewet 70% van het loon bedraagt, en de AZW 21%. Je krijgt dus 91% van je reguliere loon betaald.

  Heb je vragen over de hoogte van de ziektewetuitkering, neem dan contact op met Temp-Team Health@Work op 088 12 69 950.

 • Wat gebeurt er na twee jaar ziekte?

  Is er na twee jaar nog sprake van arbeidsongeschiktheid, dan vindt er een keuring door het UWV plaats. Aan de hand hiervan word je ingeschaald naar de mate van arbeidsongeschiktheid. Er zijn drie mogelijkheden:

  1. Je bent volledig en duurzaam arbeidsongeschikt: je ontvangt een uitkering van 70%
  2. Je bent meer dan 35% arbeidsongeschikt: je ontvangt een WGA-uitkering voor het deel dat je arbeidsongeschikt bent, en een salaris * dat afhangt van de mate waarin je werkt
  3. Je bent minder dan 35% arbeidsongeschikt: je ontvangt geen ziektewetuitkering meer.

  * De hoogte van je salaris hangt af van de mate waarin je werkzaamheden verricht. Gedurende de periode van ziekte/arbeidsongeschiktheid zul je intensief contact hebben met de casemanager/adviseur van Health@Work en afspraken maken over re-integratie-inspanningen.

  Voor een aantal onderdelen is Tempo-Team eigenriscodrager WGA. Zie hier voor meer informatie. Meer informatie vind je ook op: www.werken-naar-vermogen.nl of op www.uwv.nl.

 • Waar kan ik terecht voor meer informatie over de Ziektewet?

  Voor meer informatie over de Ziektewet verwijzen we je naar:
  Health@Work » 
  De Rijksoverheid » 

 • Kan ik, wanneer ik bijvoorbeeld naar de dokter ga, het aantal verzuimde uren uit laten betalen?

  Als uitzendkracht ontvang je een aanvulling op je feitelijk loon. Deze aanvulling wordt uitgedrukt als een percentage van het feitelijk loon verhoogd met de wachtdagcompensatie. Dit wordt gereserveerd voor kort verzuim.

  Je krijgt je reservering voor kort verzuim eenmalig per jaar (eind mei samen met je vakantiegeld) uitbetaald. Tempo-Team betaalt dit bedrag uiteraard ook uit bij het aanvragen van een eindafrekening.

  Gedetacheerden krijgen tijdens dit verlof het loon doorbetaald.

 • Heb ik als uitzendkracht recht op een zwangerschapsuitkering?

  Ja, vrouwen die in verwachting zijn, komen in principe vanaf zes weken voor de vermoedelijke datum van bevalling in aanmerking voor een zwangerschapsuitkering. Om hiervoor in aanmerking te komen lever je tijdig bij ons een doktersverklaring of een verklaring van de verloskundige in, waarop de vermoedelijke bevallingsdatum staat aangegeven. Het UWV stelt vervolgens je uitkering vast aan de hand van je loon over de laatste 13 weken. Wil je eerder dan zes weken voor de bevalling stoppen met werken, dus nog voordat je recht hebt op een zwangerschapsuitkering, dan kun je een vrijwillige verzekering afsluiten bij het UWV. Na de bevalling loopt je zwangerschapsuitkering nog maximaal twaalf weken door. Ben je, als direct gevolg van de bevalling, daarna nog arbeidsongeschikt, dan kom je in de Ziektewet. Gedurende maximaal 104 weken krijg je dan je salaris gedeeltelijk doorbetaald.

Zoek een vestiging

Zoek je een vestiging van Tempo-Team in de buurt? Deze vind je in ons overzicht!