Ziekteverzuim

 • Wat moet ik doen als ik ziek ben?

  Als je ziek wordt, moet je dat direct – op de eerste ziektedag – melden in je Mijn Tempo-Team account. Ook meld je je telefonisch ziek bij de opdrachtgever(s) waar je op dat moment werkt, tenzij je hierover andere afspraken met ons hebt gemaakt bij aanvang van de opdracht(en). Je moet je ook ziek melden als je die dag niet zou werken.

  De ziekmelding moet minimaal een half uur voor aanvang van je werkzaamheden plaatsvinden en uiterlijk vóór 10:00 uur ‘s ochtends. Word je in de loop van een werkdag ziek? Meld dat dan ook direct in je Mijn Tempo-Team account en aan de opdrachtgever. Dit geldt ook in het geval als je ‘s avond, ‘s nachts of in het weekend moet werken. 

  Heb je vragen over het bovenstaande? Dan kun je op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur telefonisch contact opnemen met Health@Work op  T: 088 126 99 60

 • Wie begeleidt mij als ik ziek ben?

  Heb je een uitzendovereenkomst? 

  Wanneer je je ziek meldt, eindigt je uitzendovereenkomst en krijg je - na 2 wachtdagen - recht op uitbetaling van een ziektewetuitkering. Die wordt verstrekt door UWV. Een contactpersoon van UWV neemt zo spoedig mogelijk contact met je op. Samen met UWV maak je afspraken over je (passend) werk en jouw herstel. Zorg er dus voor dat je goed (telefonisch) bereikbaar bent. Meer informatie over de begeleiding vind je op de site van het UWV.

  Neem na je herstel weer contact met ons op om af te spreken wanneer je weer aan het werk kan.

  Heb je een detacheringsovereenkomst? 

  Wanneer je ziek wordt, neemt jouw contactpersoon van het uitzendbureau zo spoedig mogelijk contact met je op. Er bestaat echter een uitzondering voor de ziekmelding op zaterdag en zondag. In dat geval word je op maandag gebeld. Samen maak je afspraken over je werk en jouw herstel. Zorg er dus voor dat je telefonisch bereikbaar bent. 

  Na de eerste ziekteweek neemt de verzuimafdeling Health@Work de verzuimbegeleiding over. Als je langere tijd ziek bent is het ook mogelijk dat je wordt opgeroepen voor een spreekuur bij een bedrijfsarts. Als je wordt opgeroepen voor een spreekuur van een arts, dan moet je daaraan gevolg geven. 

  Werk je voor SPARQ of Select AV?

  Dan geldt dit niet en krijg je een Ziektewetuitkering van Tempo-Team.

  Heb je vragen over de begeleiding als je ziek bent?

  Dan kun je op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur telefonisch contact opnemen met Health@Work op T: 088 126 99 60. 

 • Krijg ik ziekengeld?

  Heb je een uitzendovereenkomst?

  Een zieke uitzendkracht - fase A met uitzendbeding - heeft recht op een Ziektewetuitkering van het UWV. Deze Ziektewetuitkering bedraagt 70% van het uitkeringsdagloon en kan maximaal twee jaar duren.

  In de CAO voor Uitzendkrachten is bepaald dat de uitzendondernemingen aan fase A uitzendkrachten met uitzendbeding in het eerste ziektejaar een aanvulling geven. Deze aanvulling bedraagt 20% en wordt vierwekelijks uitbetaald. Als fase A uitzendkracht met uitzendbeding heb je in je eerste ziektejaar dus recht op maximaal 90% van het laatstverdiende inkomen. In het tweede ziektejaar is de aanvulling 10% en ontvang je 80% van je laatstverdiende loon. 

  Heb je een detacheringsovereenkomst? 

  Dan wordt 90% van je loon doorbetaald gedurende het eerste jaar van je ziekteperiode. In het tweede ziektejaar wordt er 80% doorbetaald.

  Werk je voor SPARQ of Select AV?

  Dan geldt dit niet en krijg je een Ziektewetuitkering van Tempo-Team. Hoe dit dan werkt? Dat lees je hier in de werkwijzer.

  Heb je vragen over het bovenstaande rondom ziekengeld?

  Dan kun je op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur telefonisch contact opnemen met Health@Work op  T: 088 126 99 60

 • Wat is de aanvulling op de Ziektewet?

  Heb je een uitzendovereenkomst? 

  Als uitzendkracht heb je vanuit de CAO recht op een aanvulling op de Ziektewetuikering tot 90% in het eerste ziektejaar en tot 80% in het tweede ziektejaar. Deze aanvulling ontvang je niet via het UWV, maar via onze partner Flexcom4. 
  Na de ziekmelding ontvangt je naast de brief van het UWV ook een brief van Flexcom4. Hierin word je gevraagd om de uitkeringsspecificatie van het UWV op te sturen zodat Flexcom4 een berekening voor de aanvulling kan maken. Deze aanvulling wordt dus apart en later uitgekeerd aan je uitgekeerd. Wil je meer weten over de aanvulling op de Ziektewet? Neem dan contact op met Flexcom4.

  Heb je een detacheringsovereenkomst? 

  Dan wordt je loondoorbetaald en ontvang je daarom geen ziektewetuitkering. Je hebt daarom ook geen recht op een aanvulling vanuit de CAO. 

  Werk je voor SPARQ of Select AV?

  Dan geldt dit niet en krijg je een Ziektewetuitkering van Tempo-Team.

  Heb je vragen over het bovenstaande?

  Dan kun je op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur telefonisch contact opnemen met Health@Work op T: 088 126 99 60

 • Waarom heb ik geen geld ontvangen?

  Heb je een uitzendovereenkomst? 

  Dan beoordeelt het UWV of je recht hebt op een ziektewet uitkering. Als je hier vragen over hebt kun je contact opnemen met het UWV      

  Ben je gedetacheerd? 

  Als gedetacheerde wordt je loon door betaald. Heb je na vier weken nog geen betaling ontvangen, neem dan contact op met Tempo-Team Health@Work op T: 088 12 69 960.  

  Werk je voor SPARQ of Select AV?

  Dan geldt dit niet en krijg je een Ziektewetuitkering van Tempo-Team

  Heb je vragen over het bovenstaande?

  Dan kun je op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur telefonisch contact opnemen met Health@Work op T: 088 126 99 60.

 • Waar kan ik terecht voor meer informatie over de Ziektewet?

  Op de website van het UWV vind je meer info over de Ziektewet.

 • Kan ik, wanneer ik bijvoorbeeld naar de dokter ga, het aantal verzuimde uren uit laten betalen?

  Heb je een uitzendovereenkomst? 

  Als uitzendkracht ontvang je een aanvulling op je feitelijk loon. Deze aanvulling wordt uitgedrukt als een percentage van het feitelijk loon verhoogd met de wachtdagcompensatie. Dit wordt gereserveerd voor kort verzuim.

  Je krijgt je reservering voor kort verzuim eenmalig per jaar (eind mei samen met je vakantiegeld) uitbetaald. Tempo-Team betaalt dit bedrag uiteraard ook uit bij het aanvragen van een eindafrekening.

  Ben je gedacheerd?

  Gedetacheerden krijgen tijdens dit verlof het loon doorbetaald.

  Heb je vragen over het bovenstaande?

  Dan kun je op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur telefonisch contact opnemen met Health@Work op T: 088 126 99 60.

 • Heb ik als uitzendkracht recht op een zwangerschapsuitkering?

  Ja, vrouwen die in verwachting zijn, komen in principe vanaf zes weken voor de vermoedelijke datum van bevalling in aanmerking voor een zwangerschapsuitkering. Om hiervoor in aanmerking te komen lever je tijdig bij ons een doktersverklaring of een verklaring van de verloskundige in, waarop de vermoedelijke bevallingsdatum staat aangegeven. Het UWV stelt vervolgens je uitkering vast aan de hand van je loon over de laatste 13 weken. Wil je eerder dan zes weken voor de bevalling stoppen met werken, dus nog voordat je recht hebt op een zwangerschapsuitkering, dan kun je een vrijwillige verzekering afsluiten bij het UWV. Na de bevalling loopt je zwangerschapsuitkering nog maximaal twaalf weken door. Ben je, als direct gevolg van de bevalling, daarna nog arbeidsongeschikt, dan kom je in de Ziektewet. Gedurende maximaal 104 weken krijg je dan je salaris gedeeltelijk doorbetaald.

Zoek een vestiging

Zoek je een vestiging van Tempo-Team in de buurt? Deze vind je in ons overzicht!