Veelgestelde vragen bij ziekte

 • Wat moet ik doen als ik ziek ben?

  Je meldt je ziek op de dag dat je had moeten werken via je Mijn Tempo-Team account. Ook meld je je telefonisch ziek bij de opdrachtgever(s) waar je op dat moment werkt, tenzij je hierover andere afspraken met ons hebt gemaakt bij aanvang van de opdracht(en). 

  De ziekmelding moet minimaal een half uur voor aanvang van je werkzaamheden plaatsvinden en uiterlijk vóór 10:00 uur ‘s ochtends. Word je in de loop van een werkdag ziek? Meld dat dan ook direct in je Mijn Tempo-Team account en aan de opdrachtgever. Dit geldt ook in het geval als je ‘s avond, ‘s nachts of in het weekend moet werken. 

  Heb je vragen over het bovenstaande? Dan kun je op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur telefonisch contact opnemen met Health@Work op T: 088 126 99 60. 

 • wat gebeurt er na mijn ziekmelding?

  Heb je een uitzendovereenkomst?

  Wanneer je ziek bent, stopt officieel je uitzendcontract. Dit betekent overigens niet dat je, zodra je bent hersteld, niet meer aan het werk kunt bij de opdrachtgever. Neem hierover contact op met je contactpersoon van Tempo Team.

  Je ziekmelding is doorgegeven aan het UWV. Je hebt vanaf die datum recht op een ziektewetuitkering, 70% van het uitkeringsdagloon. Deze wordt betaald door het UWV en gaat in na 2 wachtdagen. Het UWV stuurt je een beslissing en uitkeringsspecificatie(s) waarop je alle belangrijke info rond je uitkering terugleest. 

  Naast de uitkering van het UWV heb je recht op een aanvullende ziektewetuitkering (azw) vanuit de CAO voor Uitzendkrachten. De aanvullende ziektewet wordt door Tempo-Team aan jou betaald.

  De aanvullende ziektewet bedraagt 20% van het uitkeringsdagloon. Daarmee komt je totaal ziektewetuitkering op 90% (70% betaald door het UWV, 20% betaald door Tempo Team).

  Heb je een detacheringsovereenkomst?

  Je ziekmelding wordt doorgestuurd aan Health@Work en neemt jouw contactpersoon van het uitzendbureau zo spoedig mogelijk contact met je op. Na één wachtdag heb je tijdens je eerste ziektejaar recht op 90% van je loon. Je contactpersoon is verantwoordelijk voor het invoeren van je ziekte uren.

 • Wie begeleidt mij als ik ziek ben?

  Heb je een uitzendovereenkomst? 

  Wanneer je je ziek meldt, eindigt je uitzendovereenkomst en krijg je - na 2 wachtdagen - recht op uitbetaling van een ziektewetuitkering. Die wordt verstrekt door UWV. Een contactpersoon van UWV neemt zo spoedig mogelijk contact met je op. Samen met UWV maak je afspraken over je (passend) werk en jouw herstel. Zorg er dus voor dat je goed (telefonisch) bereikbaar bent. Meer informatie over de begeleiding vind je op de site van het UWV.

  Neem na je herstel weer contact met ons op om af te spreken wanneer je weer aan het werk kan.

  Heb je een detacheringsovereenkomst? 

  Wanneer je ziek wordt, neemt jouw contactpersoon van het uitzendbureau zo spoedig mogelijk contact met je op. Er bestaat echter een uitzondering voor de ziekmelding op zaterdag en zondag. In dat geval word je op maandag gebeld. Samen maak je afspraken over je werk en jouw herstel. Zorg er dus voor dat je telefonisch bereikbaar bent. 

  Na de eerste ziekteweek neemt de verzuimafdeling Health@Work de verzuimbegeleiding over. Als je langere tijd ziek bent is het ook mogelijk dat je wordt opgeroepen voor een spreekuur bij de Arbodienst. Als je wordt opgeroepen voor een spreekuur van de Arbodienst, dan moet je daaraan gevolg geven. 

  Heb je vragen over de begeleiding als je ziek bent?

  Dan kun je op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur telefonisch contact opnemen met Health@Work op T: 088 126 99 60. 

 • Krijg ik ziekengeld?

  Heb je een uitzendovereenkomst?

  Een zieke uitzendkracht - fase A met uitzendbeding - heeft recht op een Ziektewetuitkering van het UWV. Deze Ziektewetuitkering bedraagt 70% van het uitkeringsdagloon en kan maximaal twee jaar duren.

  In de CAO voor Uitzendkrachten is bepaald dat de uitzendondernemingen aan fase A uitzendkrachten met uitzendbeding in het eerste ziektejaar een aanvulling geven. Deze aanvulling bedraagt 20% en wordt vierwekelijks uitbetaald. Als fase A uitzendkracht met uitzendbeding heb je in je eerste ziektejaar dus recht op maximaal 90% van het laatstverdiende inkomen. In het tweede ziektejaar is de aanvulling 10% en ontvang je 80% van je laatstverdiende loon. 

  Heb je een detacheringsovereenkomst? 

  Dan wordt 90% van je loon doorbetaald gedurende het eerste jaar van je ziekteperiode. In het tweede ziektejaar wordt er 80% doorbetaald.

  Heb je vragen over het bovenstaande rondom ziekengeld?

  Dan kun je op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur telefonisch contact opnemen met Health@Work op  T: 088 126 99 60

 • Wat is de aanvulling op de Ziektewet?

  Heb je een uitzendovereenkomst?

  Als uitzendkracht heb je vanuit de CAO recht op een aanvulling op de ziektewetuitkering tot 90% in het eerste ziektejaar en tot 80% in het tweede ziektejaar. Deze aanvulling ontvang je via Tempo Team. Na de ziekmelding ontvang je een mail van Tempo Team met uitleg over hoe je je aanvullende ziektewet kunt ontvangen. De uitbetaling van de aanvullende ziektewet kan starten zodra het UWV je ziektewetuitkering heeft uitgekeerd. Meer informatie over de aanvullende ziektewet kun je terugvinden in de mail die je ontvangt en in de FAQ.

  Heb je een detacheringsovereenkomst?

  Dan wordt je loon doorbetaald en ontvang je daarom geen ziektewetuitkering. Je hebt daarom ook geen recht op een aanvulling vanuit de CAO. 

  Heb je vragen over de aanvulling op de ziektewet?

  Dan kun je op werkdagen telefonisch contact opnemen met de helpdesk via T: 020-5197345.

 • Waarom heb ik geen geld ontvangen?

  Heb je een uitzendovereenkomst? 

  Dan beoordeelt het UWV of je recht hebt op een ziektewet uitkering. Als je hier vragen over hebt kun je contact opnemen met het UWV  

  Ben je gedetacheerd? 

  Als gedetacheerde wordt je loon door betaald. Heb je na vier weken nog geen betaling ontvangen, neem dan contact op met Tempo-Team Health@Work via T: 088 12 69 960

  Heb je vragen over het bovenstaande?

  Dan kun je op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur telefonisch contact opnemen met Health@Work op T: 088 126 99 60.

 • Waar kan ik terecht voor meer informatie over de Ziektewet?

  Op de website van het UWV vind je meer info over de Ziektewet.

 • Kan ik, wanneer ik bijvoorbeeld naar de dokter ga, het aantal verzuimde uren uit laten betalen?

  Heb je een uitzendovereenkomst? 

  Als uitzendkracht ontvang je een aanvulling op je feitelijk loon. Deze aanvulling wordt uitgedrukt als een percentage van het feitelijk loon verhoogd met de wachtdagcompensatie. Dit wordt gereserveerd voor kort verzuim.

  Je krijgt je reservering voor kort verzuim eenmalig per jaar (eind mei samen met je vakantiegeld) uitbetaald. Tempo-Team betaalt dit bedrag uiteraard ook uit bij het aanvragen van een eindafrekening.

  Ben je gedacheerd?

  Gedetacheerden krijgen tijdens dit verlof het loon doorbetaald.

  Heb je vragen over het bovenstaande?

  Dan kun je op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur telefonisch contact opnemen met Health@Work op T: 088 126 99 60.

 • Heb ik als uitzendkracht recht op een zwangerschapsuitkering?

  Wanneer je in verwachting bent, kom je in principe vanaf 6 weken voor de vermoedelijke datum van bevalling in aanmerking voor een zwangerschapsuitkering. Om hiervoor in aanmerking te komen lever je tijdig bij ons een doktersverklaring of een verklaring van de verloskundige in, waarop de vermoedelijke bevallingsdatum staat aangegeven. Het UWV stelt vervolgens je uitkering vast aan de hand van je loon over de laatste 13 weken. Wil je eerder dan 6 weken voor de bevalling stoppen met werken, dus nog voordat je recht hebt op een zwangerschapsuitkering, dan kun je een vrijwillige verzekering afsluiten bij het UWV. Na de bevalling loopt je zwangerschapsuitkering nog maximaal twaalf weken door. Ben je, als direct gevolg van de bevalling, daarna nog arbeidsongeschikt, dan kom je in de Ziektewet. Gedurende maximaal 104 weken krijg je dan je salaris gedeeltelijk doorbetaald.

 • hoe werkt de uitbetaling aanvullende ziektewetuitkering (azw)?

  Ongeveer 4 weken na je ziekmelding ontvang je de officiële beslissing van het UWV.

  Om de hoogte van je azw te bepalen is het belangrijk om je uitkeringsspecificaties van het UWV te ontvangen. De eerste specificatie ontvang je ook rond de vierde week van ziekte (na je eerste betaling van de ziektewetuitkering). 
  Vanaf het moment dat het UWV de officiële beslissing heeft verstuurd is het mogelijk om in Mijn Tempo Team, bij het tabblad Gezondheidszaken, je uitkeringsspecificaties te uploaden. Je ontvangt hierover een melding van ons.

 • wanneer krijg ik de aanvullende ziektewetuitkering (azw) betaald?

  Je bent van ons gewend om wekelijks betaald te krijgen. Maar omdat het UWV verwerkingstijd nodig heeft, ontvang je de eerste betaling van het UWV na ongeveer 4 weken. Daarna betaalt het UWV jouw uitkeringen wekelijks achteraf.  

  De betaling van je aanvullende ziektewet is afhankelijk van wanneer je jouw uitkeringsspecificatie(s) in Mijn Tempo Team upload. 

  Het verwerken van de je geuploade uitkeringsspecificatie bedraagt ongeveer 24 uur. De betalingen vinden plaats van maandag t/m donderdag. Afhankelijk wanneer je de uitkeringsspecificatie ontvangt, ontvang je de azw. 

  In Mijn Tempo Team vind je de loonstrook ook weer terug waarop je het bedrag inclusief de berekening van de azw kunt nalezen.

 • wat doe ik wanneer ik weer beter ben?

  Weer klaar om aan het werk te gaan? Daar helpen we je graag bij! Volg de volgende stappen:

  1. Meld je beter bij Tempo Team. Dat kan eenvoudig via de app of via Mijn Tempo Team
  2. Meld je direct beter bij het UWV. Dat doe je via de website uwv.nl
  3. Je gaat weer aan het werk. Neem contact op met je contactpersoon bij Tempo Team, dan gaan we samen aan de slag om je weer aan het werk te helpen.

Zoek een vestiging

Zoek je een vestiging van Tempo-Team in de buurt? Deze vind je in ons overzicht!