Veelgestelde vragen bij ziekte

 • Wat moet ik doen als ik ziek ben?

  Je meldt je ziek via je Mijn Tempo-Team account. Dat doe je zodra je zeker weet dat je te ziek bent om op de afgesproken dag en tijd te komen werken. Stel dat je op dinsdag ziek bent geworden en woensdag staat ingepland, maar zeker weet dat dat niet gaat lukken wegens je ziekte. Meld je dan vast op dinsdag ziek. Hoe eerder wij weten dat je ziek bent, hoe eerder wij immers vervanging kunnen regelen. Let op: vermeld in je Mijn Tempo-Team account dan de datum waarop je had moeten werken (in dit geval woensdag) als eerste ziektedag!

  Meld je ook telefonisch ziek bij de opdrachtgever(s) waar je op dat moment werkt, tenzij je hierover andere afspraken met ons hebt gemaakt bij aanvang van de opdracht(en).

  Word je in de loop van een werkdag ziek, meld dat dan ook direct in je Mijn Tempo-Team account en aan de opdrachtgever. Dit geldt ook in het geval je ‘s avond, ‘s nachts of in het weekend moet werken.

  Lukt het je écht niet om je ziek te melden via de internetportal? Neem dan contact op met je contactpersoon van de vestiging of op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur met Health@Work op T: 088 126 99 60.

 • Wat gebeurt er na mijn ziekmelding?

  Na je ziekmelding neemt je contactpersoon van Tempo-Team zo spoedig mogelijk contact met je op. Er bestaat echter een uitzondering voor de ziekmelding op zaterdag of zondag. In dat geval word je op maandag gebeld. Samen maak je afspraken over je werk en jouw herstel. Zorg er dus voor dat je telefonisch bereikbaar bent. 

 • Wie begeleidt mij als ik ziek ben?

  In de eerste week dat je ziek bent, heb je contact met je contactpersoon van Tempo-Team. Na de eerste ziekteweek nemen collega's van de afdeling Health@Work de verzuimbegeleiding over. Zij nemen contact met je op en bespreken wanneer je verwacht het werk weer te kunnen hervatten. Als de verwachting is dat je langere tijd ziek bent kunnen zij mogelijk een afspraak voor je inplannen bij de arbodienst. Je moet altijd reageren op een uitnodiging voor een afspraak met de arbodienst.

  Heb je een uitzendovereenkomst of detacheringsovereenkomst en loopt deze af als je nog ziek bent? Dan heb je mogelijk recht op Ziektewet.

 • Wanneer krijg ik een ziektewetuitkering?

  Ben je nog ziek op de datum waarop jouw uitzend- of detacheringsovereenkomst eindigt? Dan ga je ziek uit dienst en krijg je van ons een ZW-uitkering. Uitzendkrachten en gedetacheerden in fase A ontvangen een aanvulling daarop tot 90% (in het eerste ziektejaar) of 80% (in het tweede ziektejaar) van je uitkeringsdagloon.

 • Wordt mijn loon doorbetaald bij ziekte?

  Zolang je uitzend- of detacheringsovereenkomst loopt heb je na 1 wachtdag recht op 90% van je loon. In het tweede ziektejaar is dat 80%. Dat loon wordt wekelijks/periodiek door ons uitbetaald, net als je gewerkte uren. Je hoeft hier niks voor te doen, je planner of contactpersoon voert de ziekte-uren voor je in. Natuurlijk moet je je wel aan de voorschriften bij ziekte houden. Die vind je in de Personeelsgids. Doe je dat niet, dan kan jouw loon in gevaar komen. 

 • Op welk moment wordt mijn ziektewetuitkering betaald?

  De eerste uitbetaling van de ziektewetuitkering is in de 4e week na ingang van de Ziektewet. De uitbetaling vindt plaats op dinsdag of mogelijk op vrijdag. In de eerste uitbetaling ontvang je de uitkering over alle voorgaande weken, minus één wachtdag wanneer je op de laatste dag van je uitzend- of detacheringsovereenkomst ziek bent geworden of minus 2 wachtdagen wanneer je binnen 4 weken na het einde van je uitzend- of detacheringsovereenkomst ziek bent geworden. Ben je langere tijd ziek dan ontvang je hierna je ziektewetuitkering wekelijks.

 • Waarom heb ik geen ziektewetuitkering ontvangen?

  De eerste uitbetaling van de Zietktewet is na 4 weken. Heb je na deze weken nog geen uitkering ontvangen dan kan je op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur contact opnemen met Health@Work via T:088 126 99 60.

  Het kan ook zijn dat je je niet hebt gehouden aan de voorschriften bij ziekte. Die vind je in het Ziekteverzuimreglement. Doe je dat niet, dan kan jouw uitkering namelijk in gevaar komen. Je krijgt van ons altijd een brief (via de mail) als je uitkering (tijdelijk) niet wordt uitbetaald. Daarna volgt per post een brief van UWV. 

 • Hoe hoog is mijn ziektewetuitkering?

  Je krijgt meteen een Ziektewet-uitkering als je uitzend- of detacheringsovereenkomst eindigt als je nog ziek bent. Ben je nog geen 2 dagen ziek of ben je ziek geworden binnen 4 weken na het einde van je overeenkomst, dan gelden er nog 1 of 2 wachtdagen voordat de uitkering start. Over wachtdagen wordt niet uitgekeerd.

  De hoogte van je Ziektewetuitkering bedraagt 70% van het dagloon. Dit wordt door Tempo-Team in het eerste ziektejaar voor uitzendkrachten en gedetacheerden in fase A aangevuld tot 90% van het dagloon en in het tweede ziektejaar tot 80% van het dagloon.

 • Heb ik als uitzendkracht recht op een zwangerschapuitkering?

  Ja, zwangere flexwerkers komen in principe vanaf 6 weken voor de vermoedelijke datum van bevalling in aanmerking voor een zwangerschapsuitkering. De hoogte van de zwangerschapsuitkering bedraagt 100% van het dagloon.

  Na de bevalling loopt je zwangerschapsuitkering nog maximaal twaalf weken door. Ben je daarna nog arbeidsongeschikt, dan kom je in de Ziektewet. Gedurende maximaal 104 weken krijg je dan je salaris gedeeltelijk doorbetaald. Ben je ziek als direct gevolg van de bevalling, dan bedraagt de Ziektewetuitkering 100% van het dagloon. Staat de ziekte los van de bevalling, dan keert de ziektewet 70% van het dagloon uit. 

 • Wat is de aanvulling op de Ziektewet?

  Wanneer als uitzendkracht of gedetacheerde in fase A je overeenkomst eindigt terwijl je nog ziek bent, dan ontvang je een ziektewet uitkering (70%) en een aanvullende ziektewetuitkering (20%). Je krijgt deze aanvullende ziektwetuitkering (azw) direct uitbetaald met je ziektewet en dit zie je ook terug op je loonstrook. 

  Wanneer je werkt onder de no risk-polis is het nodig dat je zelf een aanvullende ziektewet aanvraagt. Ongeveer 4 weken na je ziekmelding ontvang je de officiële beslissing van het UWV. Om de hoogte van je azw te bepalen is het belangrijk om je uitkeringsspecificaties van het UWV te ontvangen. De eerste specificatie ontvang je ook rond de vierde week van ziekte (na je eerste betaling van de ziektewetuitkering). 

  Vanaf het moment dat het UWV de officiële beslissing heeft verstuurd is het mogelijk om in Mijn Tempo-Team, bij het tabblad Gezondheidszaken, je uitkeringsspecificaties te uploaden. Je ontvangt hierover een melding van ons.

 • Waarom heb ik geen geld ontvangen?

  Voor vragen over loon bij ziekte neem je contact op met je contactpersoon of planner. Voor vragen over je (aanvullende)ziektewet uitkering bel je met de helpdesk via T: 020-5197345.

 • Wanneer krijg ik de aanvullende ziektewetuitkering (azw) betaald?

  Je krijgt aanvullende ziektewet uitkering (azw) direct uitbetaald met je ziektewet. Dat betekent dat je op je loonstrook een betaling ziet van 70% (ziektewet) en van 20% (azw). 

  Wanneer je de aanvullende ziektewet uitkering (azw) zelf moet aanvragen dan is de betaling afhankelijk van wanneer je jouw uitkeringsspecificatie(s) in Mijn Tempo-Team upload. Het verwerken van de geuploade uitkeringsspecificatie bedraagt ongeveer 24 uur. De betalingen vinden plaats van maandag t/m donderdag. Afhankelijk van wanneer je de uitkeringsspecificatie ontvangt, ontvang je de azw. 

  In Mijn Tempo-Team vind je de loonstrook ook weer terug waarop je het bedrag inclusief de berekening van de azw kunt nalezen. Heb je vragen over de aanvulling op de ziektewet?
  Neem dan op werkdagen telefonisch contact op met de helpdesk via T: 020-5197345.

 • Wat doe ik wanneer ik weer beter ben?

  Weer helemaal de oude? Fijn! Zo ga je snel weer aan het werk:

  1. Meld je beter bij Tempo-Team. Dat kan eenvoudig via de app of via Mijn Tempo-Team; 
  2. Je gaat weer aan het werk? Neem contact op met jouw contactpersoon bij Tempo-Team, dan gaan we samen aan de slag om je weer aan het werk te helpen.
 • Hoe wordt de aanvullende ziektewet berekend?

  De ziektewet uitkering wordt berekend op basis van je dagloon. Zie hiervoor website van het UWV. 

  • De berekening in het 1ste jaar is: uitkering ziektewet / 70 * 20 = azw; 
  • De berekening in het 2de jaar is: uitkering ziektewet / 70 * 10 = azw.
 • Wat doe ik als ik het niet eens ben met de berekening ziektewet?

  Je kunt hierover contact opnemen met Health@Work op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur op T: 088 126 99 60.

  Ben je het na overleg met Health@work nog steeds niet eens met de hoogte van je uitkering? Dan staat het je altijd vrij om bezwaar te maken tegen de hoogte van het door ons vastgestelde dagloon. Health@work zal ervoor zorgen dat je een officiele beslissing van UWV krijgt. Daarin staat aangegeven wanneer en hoe je bezwaar kan maken. Het bezwaar wordt altijd afgehandeld door UWV.

 • Wordt er loonheffingskorting ingehouden over (aanvullende) ziektewet?

  Op je loonstrook vind je terug of er wel of geen loonheffingskorting wordt toegepast. Voordat je ging werken heb je het formulier 'opgaaf gegevens voor de loonheffingen' ingevuld en ondertekend. Hierop heb je aangegeven of je wel of niet de loonheffingskorting wil toepassen. Wat je daar hebt aangegeven wordt ook overgenomen met de uitbetaling van de aanvullende ziektewet.

 • Ik wil graag een wijziging doorvoeren in het toepassen van loonheffingskorting over de aanvullende ziektewet. Hoe doe ik dit?

  Voor het wijzigen van je loonheffingskorting kun je terecht bij je contactpersoon van de vestiging. Je moet daarbij opnieuw het formulier ‘opgaaf gegevens voor de loonheffingen’ invullen en ondertekenen. Vanaf het moment van aanpassen wordt de nieuwe loonheffingskorting wel/niet toegepast. 

 • Ik heb een wijziging in mijn bankrekeningnummer. Waar kan ik dit doorgeven?

  Deze gegevens maak je kenbaar bij je contactpersoon van Tempo-Team.

 • Mijn adresgegevens kloppen niet. Waar kan ik terecht?

  Deze gegevens kan je zelf aanpassen via MijnTempo-Team

 • Ik ben gedeeltelijk aan het werk én ontvang ziektewetuitkering. Heeft dit invloed op mijn ziektewetuitkering en de aanvulling daarop?

  Als je weer gedeeltelijk aan het werk bent lever je de loonspecificaties hiervan aan bij Health@Work. 70% van je inkomsten wordt gekort op je ziektewetuitkering. Je aanvullende uitkering is daarom ook lager. Omdat niet het volledige bedrag is gestort, gaat je totale inkomen er op vooruit!

 • Welke plichten heb ik tijdens de ziektewetuitkering?

  Vanaf het moment dat je een ziektewetuitkering hebt, heb je ook een aantal verplichtingen. Aan deze regels moet je je houden. Je bent onder andere verplicht bereikbaar te zijn, je afspraken met ons of de bedrijfsarts na te komen en door te geven wanneer je weer aan het werk gaat. Wij kunnen zo bepalen of je recht hebt op een uitkering, hoe hoog die moet zijn en hoelang je die krijgt.

  Een overzicht van al je plichten staat in het Ziekteverzuimreglement. Deze heb je toegestuurd gekregen.

 • Wat gebeurt er als ik me niet aan mijn plichten houd?

  Houd je je niet aan je plichten van de ziektewet, dan heeft dat gevolgen voor de betaling van je uitkering. Er kan tijdelijk niet of minder worden uitbetaald.

Op zoek naar voorschriften rond ziekteverzuim?

Wist jij dat je recht hebt op verzuimbegeleiding? Maar dat je ook verplicht bent om telefonisch bereikbaar te zijn als je ziek bent? Alle voorschriften omtrent ziekverzuim vind je in onze personeelsgids.

Zoek een vestiging

Zoek je een vestiging van Tempo-Team in de buurt? Deze vind je in ons overzicht!