Iedereen aan het werk via Tempo-Team

Tempo-Team wil iedereen aan een baan helpen. Dus ook de mensen die daar wat extra hulp bij kunnen gebruiken. Top! Daarom begeleiden we op tientallen plaatsen in het land mensen, met een achterstand tot de arbeidsmarkt, naar werk. En daar zijn we trots op - want iedereen heeft recht op een baan.

De Haagse 100

In Den Haag werken we mee aan De Haagse 100. Zo helpen we samen met de gemeente elk jaar honderd mensen uit de bijstand aan een baan.

De Haagse 100 is een succesvol voorbeeld van een publiek-private samenwerking. Tempo-Team begeleidt en traint de kandidaten uit deze pool intensief en helpt ze op weg naar een nieuwe baan, stageplek of tijdelijk detacheringscontract.

Haagse Jeugdpool

Er is ook de Haagse Jeugdpool, waarmee we jongeren tot 26 jaar vanuit de bijstand aan werk helpen. Hierbij zetten we deze jongeren structureel in bij verschillende opdrachtgevers die voor kortlopende opdrachten staan te springen om flexibele arbeidskrachten. Inmiddels doen al dertig jongeren mee met de pool. De meesten hebben nu zelfs een vaste baan! Hoe mooi is dat?

Zaanbaan-regeling

Zaandam werkt ook samen met Tempo-Team. Werkgevers in Zaanstad die een contract aanbieden aan mensen die minimaal zes maanden in de bijstand zitten, kunnen gebruik maken van de zogeheten ‘Zaanbaan-regeling’. Een subsidie om mensen structureel van een uitkering naar werk te krijgen.

Onder andere Ahold werkt hier aan mee. Op hun afdeling Customer Support kregen enkele van onze kandidaten nieuwe toekomstperspectieven door een vast contract. Een vaste baan in Zaan!

UWV Klantcontactcentrum

De Customer Support van het UWV werft ook personeel via Tempo-Team. Elk jaar worden daar miljoenen telefoontjes aangenomen en verwerkt. Met het UWV Klantcontactcentrum hebben wij de afspraak dat minstens dertig procent van de kandidaten die ingezet wordt bij die verwerking een afstand tot de arbeidsmarkt heeft. En dat werkt goed!

PiekWerk

Samen met UWV en het bedrijfsleven willen wij met PiekWerk zo veel mogelijk jongeren inzetten bij werkgevers die in bepaalde seizoenen met pieken in het werkaanbod kampen.

Win-win dus: ondersteuning voor de opdrachtgever en belangrijke werkervaring voor de jongeren.

Convenant 55+ en Plusflex

Tot slot hebben we ook in Tilburg speciale programma’s: het Convenant 55+ en Plusflex. Veel 55-plussers zitten al langer dan drie maanden zonder werk. Het UWV en uitzendorganisaties ABU en NBBU besloten om deze specifieke groep te helpen.

Tempo-Team werkt hier uiteraard aan mee. In een periode van twee jaar spannen we ons in om drieduizend van deze ervaren arbeidskrachten weer aan werk helpen. Dat doen we ook via Plusflex. Dat houdt in dat onze vestiging in Tilburg actief bemiddelt om werkzoekenden tussen 45 tot 65 jaar aan een baan te helpen.

Wat kan Tempo-Team voor jouw bedrijf doen?

Wil je weten wat Tempo-Team voor jou kan doen op het gebied van arbeidsparticipatie? Neem contact op!

Meer weten over arbeidsparticipatie?

Meer informatie over wat Tempo-Team voor je kan betekenen op het gebied van de bevordering van arbeidsparticipatie?