Projecten arbeidsparticipatie

Tempo-Team begeleidt op tientallen plaatsen in het land mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt naar werk.

De Haagse 100

Elk jaar honderd mensen uit de bijstand begeleiden naar een mooie arbeidsplaats is het gezamenlijke doel van Tempo-Team en de gemeente Den Haag. De Haagse 100 is een duurzaam initiatief en een succesvol voorbeeld van publiek-private samenwerking.

Tempo-Team begeleidt en traint de kandidaten uit deze pool intensief en helpt ze op weg naar een nieuwe baan, stageplek of tijdelijk detacheringscontract.

Zaanbaan-regeling

Ook andere gemeentes bieden mogelijkheden. Werkgevers in Zaanstad die een arbeidsovereenkomst bieden aan mensen die minimaal zes maanden in de bijstand zitten, kunnen gebruikmaken van de Zaanbaan-regeling. Dit is een subsidie om mensen structureel van een uitkering naar werk te krijgen.

Dat dit werkt, bewijst Ahold Europe in Zaandam. Op de afdeling Customer Support kregen enkele van onze kandidaten nieuwe toekomstperspectieven, zonder concessies te doen aan de kwaliteit. Tempo-Team biedt gerichte begeleiding en een langere inwerktijd aan.

UWV Klantcontactcentrum

Het UWV Klantcontactcentrum verwerkt elk jaar miljoenen telefoontjes. Met het UWV Klantcontactcentrum kwam Tempo-Team overeen dat minstens 30% van de kandidaten die ingezet wordt een afstand tot de arbeidsmarkt heeft, bijvoorbeeld vanuit een bijstands- of werkloosheidsuitkering. Tempo-Team leverde in 2013 veel geschikte kandidaten en de ambities werden hiermee ruimschoots gerealiseerd.

Haagse Jeugdpool

Jongeren tot 26 jaar vanuit de bijstand aan werk helpen is het doel van de Haagse Jeugdpool, een project van de gemeente Den Haag en Tempo-Team. Hierbij zetten we deze jongeren structureel in bij verschillende opdrachtgevers die voor kortlopende opdrachten staan te springen om flexibele arbeidskrachten.

Inmiddels hebben dertig jongeren hun plek gevonden in de Haagse Jeugdpool. Veel van de betrokken jongeren hebben al de stap gezet van een uitkering naar een vaste baan.

PiekWerk

Als nationaal ambassadeur van de aanpak van jeugdwerkloosheid, nam Mirjam Sterk het initiatief voor PiekWerk. Samen met UWV, bedrijven en arbeidsbemiddelaars wil zij zo veel mogelijk jongeren inzetten bij werkgevers die in bepaalde seizoenen met pieken in het werkaanbod kampen. Zo snijdt het mes aan twee kanten: ondersteuning voor de opdrachtgever en belangrijke werkervaring voor de jongeren. Tempo-Team weet hoe belangrijk het is om jongeren dichter bij de arbeidsmarkt te brengen. Daarom pakten wij deze maatschappelijke uitdaging met beide handen aan.

Convenant 55+ en Plusflex

In Nederland zitten veel 55-plussers al langer dan drie maanden zonder werk. Om deze specifieke groep werklozen te helpen, sloot UWV op 1 oktober 2013 een landelijk convenant met alle ABU- en NBBU-leden. Tempo-Team vervult hierin ook graag haar rol. In een periode van twee jaar spannen we ons in om drieduizend van deze ervaren arbeidskrachten weer aan werk helpen.

De Tempo-Teamvestiging in Tilburg is zeer actief op het gebied van MVO. De speciale unit Plusflex bemiddelt werkzoekenden vanaf 45 tot 65 jaar en zelfs ouder. Deze doelgroep vraagt om speciale aandacht. Voor Plusflex zet Tempo-Team daarom intercedenten in die in dezelfde leeftijdscategorie vallen als de werkzoekenden. Dat praat wel zo makkelijk.