ActiveerKracht: zo activeren en bemiddelen we werkzoekenden naar werk

Maak optimaal gebruik van diverse talenten, zodat iedereen tot zijn recht komt. Tempo-Team ActiveerKracht zorgt ervoor dat werknemers hun mogelijkheden en talenten optimaal benutten. Medewerkers worden in staat gesteld om op eigen manier - en naar eigen vermogen - bij te dragen aan de bedrijfsresultaten. Samen met publieke partijen activeren en bemiddelen we zoveel mogelijk werkzoekenden naar werk. Benieuwd hoe wij jou helpen? 

Contact ActiveerKracht

Op deze pagina:

Onze dienstverlening: Tempo-Team ActiveerKracht

ActiveerKracht staat voor een Publiek-Private Samenwerking (PPS) tussen publieke partijen (gemeenten, UWV, werkgeversservicepunten, werkbedrijven), arbeidsmarktpartijen en Tempo-Team. Onze missie is om een bijdrage te leveren aan werk voor ieder talent en dit sneller en voor langere tijd te bewerkstelligen. Wij geloven dat (uitzend)werk dé springplank is om duurzaam zelfstandig te worden. Samen willen we zoveel mogelijk werkzoekenden activeren en bemiddelen naar werk. 

Dit doen we als volgt:

  • Met een bewezen succesvolle aanpak en de inzet van de juiste middelen activeren en bemiddelen we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, uitgaande van de mogelijkheden van de werkzoekenden en de arbeidsmarktkansen; 

  • We maken gebruik van de kracht van gemeenten en andere publieke partijen, expertise en netwerk om zo gezamenlijk gestelde doelen te behalen; 

  • Dit doen we bijvoorbeeld via een meerjarig strategische samenwerking en ook werken we vaak samen in projecten; 

  • We werken altijd op maat. We kijken dus naar welke aanpak het beste bij jullie situatie past en wat de efficiëntste weg naar bestandsreductie is.

Voor wie? 

Wij helpen publieke organisaties (gemeenten, UWV, werkgeversservicepunt of werkbedrijven) met de begeleiding en bemiddeling van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals uitkeringsgerechtigden. Zoek contact met Tempo-Team als je tegen zaken aanloopt als:

  • Onvoldoende inzicht in de bestanden van uitkeringsgerechtigden;

  • Veel instroom of te weinig uitstroom van uitkeringsgerechtigden;

  • Behoefte aan uitstroom van specifieke doelgroepen (jongeren, statushouders/ vluchtelingen, arbeidsbeperkten, 50-plussers, etc.);

  • ‘Arbeidsklaar’ maken van kandidaten (van begeleiden tot ontwikkelen).

Sociale activering: activeren van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt bij VVV-Venlo

Uitkeringsgerechtigden krijgen dankzij de samenwerking tussen zeven Noord-Limburgse gemeenten, voetbalclub VVV-Venlo en Tempo-Team ActiveerKracht de kans om te werken of maatschappelijk een rol te spelen. In het project VVV Transferkracht werken ‘elftallen’ van deelnemers in het stadion De Koel aan hun lichamelijke en mentale fitheid om zo nieuwe stappen te kunnen zetten richting werk. Meer weten? 

Contact ActiveerKracht

Waarom wij geloven in ActiveerKracht

Iedereen heeft recht op werk. Want werk is zoveel meer dan een inkomen. Werken is meedoen. Werk geeft je een identiteit, zelfwaardering en sociale status. En hoe de wereld om ons heen ook verandert, werk dat bij je past zal altijd verbonden zijn met plezier in het leven. Dat plezier gunnen we iedereen! Een inclusieve organisatie richt zich daarom niet alleen op de inzet van één bepaalde doelgroep, maar op alle talenten. Zorg ervoor dat werknemers hun mogelijkheden en talenten optimaal benutten. Dat kan met Tempo-Team ActiveerKracht.

Iedereen doet mee: niemand langs de kant!

Een inclusieve arbeidsmarkt begint bij jou. En wij helpen daarbij! Wij plaatsen kandidaten en nemen de gehele administratie van je over. Laat ons je adviseren over de mogelijkheden!