Persstatement Tempo-Team Outsourcing: claim FNV mist iedere grond

Vanmiddag heeft de directie van Tempo-Team Outsourcing een delegatie van de FNV ontvangen op het hoofdkantoor van Tempo-Team in Diemen. Tijdens het bezoek overhandigden de vakbondsvertegenwoordigers een dagvaarding. De FNV vindt dat werknemers van Tempo Team Outsourcing die worden ingezet in haar pakketsorteerprocessen voor PostNL moeten worden gezien als uitzendkrachten, met bijbehorende arbeidsvoorwaarden. De vakbond wil de kwestie nu voorleggen aan de rechter, en eist nabetaling voor vermeend ‘achterstallig loon’.

Wat Tempo-Team Outsourcing betreft mist de claim iedere grond en is er geen sprake van onderbetaling van haar werknemers. We betreuren het dat de vakbond nu kiest voor een gang naar de rechter: in onze ogen los je dit soort zaken op door met elkaar in gesprek te gaan en tot een gezamenlijke oplossing te komen. Tijdens de ontmoeting hebben we de FNV dan ook opnieuw hiervoor de hand gereikt. Tegelijk zien we een eventuele rechtszaak vol vertrouwen tegemoet. 

Eerder dit jaar kondigde Tempo-Team Outsourcing aan in de loop van 2019 te stoppen met al haar activiteiten op het gebied van outsourcing, en te kiezen voor een overstap naar uitzenden voor al haar klanten en werknemers. We benadrukken dat Tempo-Team Outsourcing altijd conform wet- en regelgeving en als goed werkgever heeft gehandeld. Zo heeft de Inspectie SZW vorig jaar nog onderzoek verricht bij TTO betreffende de naleving van de Waadi. Daarbij is niet geconstateerd dat TTO de wet heeft overtreden. Verder is de beloning voor werknemers van Tempo-Team Outsourcing marktconform, gebenchmarkt met andere bedrijven binnen de logistieke branche en jaarlijks geactualiseerd en afgestemd met de OR. Bovendien biedt Tempo-Team Outsourcing haar werknemers vaste arbeidsvoorwaarden, ongeacht de klant waar zij werken. 

De maatschappelijke discussie die is ontstaan over outsourcing en contracting is de directe aanleiding voor Tempo-Team om toch te stoppen met outsourcing. De huidige wet- en regelgeving zorgt voor veel onduidelijkheid en roept vragen op bij opdrachtgevers, bij medewerkers en in de samenleving. Tempo-Team is daar niet doof voor en heeft gekozen voor duidelijkheid, met een overstap naar uitzenden. Tempo-Team creëert hiermee duidelijkheid en rust, in het belang van haar werknemers en klanten. 

Tempo-Team is in het kader van de beëindiging van de outsourcingsactiviteiten en de overgang naar uitzenden in gesprek met medewerkers, COR, opdrachtgevers en de vakbonden, waaronder het FNV. Onze garantie hierbij is behoud van de werkgelegenheid van alle betrokken medewerkers en te voorkomen dat zij er in inkomen op achteruitgaan. Met de COR hebben we inmiddels een akkoord bereikt.

Perscontacten

Media enquiries only.

Corien Niezing

Manager Communicatie & PR