Het melden van misstanden (Integrity Code)

Wanneer het vermoeden of bewijs bestaat van een serieuze misstand die in strijd is met onze gedragsregels (bijvoorbeeld discriminatie, fraude, ongewenste intimiteiten, omkoping) laat het ons weten. De manager op de vestiging is daarvoor de aangewezen persoon.
De melding kan ook anoniem worden gedaan, via het gratis telefoonnummer 0800 773 25 87 of online 
met toegangscode: 42100

Gaat het om misstanden bij een opdrachtgever, dan kunnen deze bij de opdrachtgever kenbaar worden gemaakt, via de daarvoor geldende procedures. Is dat niet mogelijk, dan kan je gebruik maken van de bovenstaande regeling bij Tempo-Team. Ook kan je dan bellen met een van de vertrouwenspersonen van Tempo-Team: 020 569 54 04.