Het melden van misstanden (Integrity Code)

Wanneer het vermoeden of bewijs bestaat van een serieuze misstand die in strijd is met gedragsregels (bijvoorbeeld discriminatie, fraude, ongewenste intimiteiten, omkoping) laat het ons weten. De manager op de vestiging is daarvoor de aangewezen persoon.

Anoniem melden

Kan je van bovenstaande procedure geen gebruik maken? De melding kan ook anoniem worden gedaan via het gratis telefoonnummer 0800 773 25 87 (24/7) of online via de website van speakupfeedback met toegangscode: 42100.

Zoek een vestiging

Zoek je een vestiging van Tempo-Team in de buurt? Deze vind je in ons overzicht!