Het melden van misstanden

De Procedure Melden Misstanden (or for English procedure reporting misconduct) is onze klokkenluidersregeling en biedt de mogelijkheid aan medewerkers, flexwerkers/talenten/professionals, opdrachtgevers en anderen om melding te maken van illegale praktijken of ernstige misstanden bij/door (een medewerker van) Tempo-Team. Met ernstige misstanden wordt bedoeld: discriminatie, seksuele of andere intimidatie, fraude, diefstal, corruptie, omkoping, kartelvorming, misbruik van Tempo-Team-bezittingen voor persoonlijke doeleinden, misbruik van alcohol of drugs etc.

De procedure voor het melden van deze misstanden is bedoeld als laatste mogelijkheid en biedt, indien je dat wenst, ook de mogelijkheid om misstanden anoniem te melden. Dus als alle eerder genoemde mogelijkheden onvoldoende resultaat geven of als er angst voor vergelding is, kan deze procedure gebruikt worden.

Het melden van misstanden kan (anoniem) worden gedaan, bij een extern bureau dat de melding doorspeelt naar onze interne ‘integriteitsfunctionaris’. De integriteitsfunctionaris doet vervolgens onderzoek naar de melding en zorgt voor terugrapportage naar de melder. De melding kan zowel telefonisch als via internet worden gedaan. Voor beide kanalen is onderstaande toegangscode nodig. Spreek duidelijk in wat er is voorgevallen (wie, wat, waar).

Tel. 0800 773 2587 (gratis, 24 uur per dag)

Of ga naar de  website van speakupfeedback 

Toegangscode voor telefoon en website: 42100 

Zoek een vestiging

Zoek je een vestiging van Tempo-Team in de buurt? Deze vind je in ons overzicht!