Het melden van een klacht

Tempo-Team heeft een gedragscode die onze werknemers en opdrachtgevers aanspoort om professioneel en fatsoenlijk te handelen. Toch een klacht of probleem? Dan is ons uitgangspunt dat er zoveel mogelijk in onderling overleg naar een bevredigende oplossing wordt gezocht; samen met je contactpersoon van Tempo-Team. 

Lukt het niet om de situatie op te lossen? Dan zijn er de volgende mogelijkheden:

 1. Je kunt een probleem, klacht of meningsverschil melden bij onze kwaliteitslijn. 

 2. Je kunt contact opnemen met onze vertrouwenspersonen indien je ongewenst gedrag, zoals bijvoorbeeld intimidatie of discriminatie hebt ervaren en dat wil bespreken. 

 3. Als je illegale praktijken of ernstige misstanden wilt melden, kun je contact opnemen met onze integriteitslijn. 

 4. Meld een datalek.

Melden klacht: Kwaliteitslijn

Klachten komen terecht bij de Kwaliteitslijn van Tempo-Team. Op dit centrale meldpunt worden telefonisch, schriftelijk en per mail binnengekomen klachten meteen behandeld. De Kwaliteitslijn registreert deze klachten en begeleidt het afhandelingsproces. De Kwaliteitslijn is als volgt te bereiken:

Tempo-Team
t.a.v. Centraal Meldpunt Klachten
Postbus 12600
1100 AP Amsterdam Zuidoost
Tel. 0800 4000 240

 

Klachtenprocedure

De ontvanger van de klacht registreert de klacht op het klachtenformulier van Tempo-Team. Hij of zij leest de omschrijving van de klacht net zolang voor totdat de klant zich hiermee helemaal akkoord verklaart. Hij of zij informeert de klant over de verdere behandeling van de klacht.

De verantwoordelijke manager wordt direct geïnformeerd, zodat er zonder vertraging actie ondernomen kan worden. Per e-mail ontvangt de manager het klachtenformulier. De manager neemt uiterlijk binnen twee werkdagen nadat de klacht bij de kwaliteitslijn is binnengekomen contact op met de klant. De klacht wordt zo mogelijk meteen opgelost of er wordt afgestemd welke maatregelen kunnen worden getroffen.

Na behandeling van de klacht vult de manager het klachtenformulier volledig in en stuurt dit terug naar het Centrale Meldpunt Klachten.

Vertrouwenspersoon bij ongewenst gedrag

Ervaar of zie je ongewenst gedrag zoals intimidatie, discriminatie of seksueel overschrijdend gedrag, dan kun je dat bespreken met een vertrouwenspersoon. Tempo-Team heeft meerdere vertrouwenspersonen die een luisterend oor bieden. Wanneer je bij ons werkt vind de contactgegevens van onze vertrouwenspersonen in onze personeelsgids.  

Geef je klacht aan ons door

Bekendheid met klachtenregeling *

Jouw privacy is belangrijk voor ons. Tempo-Team gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement.

  Zoek een vestiging

  Zoek je een vestiging van Tempo-Team in de buurt? Deze vind je in ons overzicht!

  Inloggen Mijn Tempo-Team

  Met je Mijn Tempo-Team account heb je eenvoudig inzicht in gewerkte uren van je medewerkers, declaraties en meer!