Het melden van een klacht

Tempo-Team vindt de kwaliteit van dienstverlening erg belangrijk. Daarom nemen wij iedere klacht serieus. Wanneer er een klacht is over de dienstverlening van Tempo-Team, dan ontvangen wij deze graag. Zo kunnen wij onze dienstverlening verder optimaliseren. Tempo-Team heeft een klachtenregeling voor zowel werkgevers als werknemers.

Klachtenlijn

Heb je een klacht over de dienstverlening van Tempo-Team en kom je er met je contactpersoon op de vestiging niet uit, dien de klacht dan in via de gratis klachtenlijn 0800 777 71 11 of via het klachtenformulier. Binnen twee werkdagen krijg je een reactie op je klacht. Een anonieme klacht kunnen wij helaas niet in behandeling nemen.

Klachtenformulier voor werknemers

Alle cijfers achter elkaar

Omschrijf hier de klacht en geef daarbij zo duidelijk mogelijk aan wat er al gedaan is om de klacht te verhelpen.

Indien aanwezig, voeg hier de reactie van de verantwoordelijke manager of diens vervanger toe.

Ondergetekende verklaart bekend te zijn en akkoord te gaan met de bepalingen van de klachtenregeling van Tempo-Team.