Algemeen

 • Wat moet ik meenemen voordat ik met werk ga starten?

  Wanneer we een baan voor je hebben gevonden die past bij jouw kennis, ervaring en wensen, hebben we informatie van je nodig. Voordat we je naar je eerste werkdag kunnen sturen, willen we in ieder geval het volgende van je weten:

  • Je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres
  • Een geldig paspoort of identiteitsbewijs (geen rijbewijs)
  • Tewerkstellingsvergunning, indien van toepassing
  • Je BSN-nummer
  • Je banknummer
  • Je opleiding, werkervaring en vaardigheden. Of je al eerder gestart bent met pensioenopbouw via een ander uitzendbureau? Heb je een cv, diploma’s en getuigschriften? Stuur deze dan mee

  Voordat je start met werken, teken je de voorwaarden van uitzenden en detacheren. Hierin staan de belangrijkste voorwaarden die van toepassing worden wanneer je als uitzendkracht aan het werk gaat. De ondertekende voorwaarden vind je terug in Mijn Tempo-Team.

 • Welke spelregels en afspraken gelden er als ik als uitzendkracht ga werken?

  Aan het werken als uitzendkracht zijn regels verbonden waar we ons allemaal (bedrijven, uitzendkrachten en Tempo-Team) aan moeten houden.

  • Elk bedrijf heeft eigen werktijden, arbeidsomstandigheden, veiligheidsvoorschriften en huisregels. Voordat je aan het werk gaat, stellen we je hiervan op de hoogte zodat je weet wat je van het werk kunt verwachten en wat er van jou wordt verwacht. Houd je aan de regels die in het bedrijf gelden. Voor je eigen veiligheid en die van anderen 
  • Verloopt het werk niet naar je zin of heb je moeilijkheden in het bedrijf waar je werkt, dan zijn wij er om jou te helpen. We kunnen voor je bemiddelen of eventueel ander werk voor je vinden. Stop nooit met werken zonder dat je ons eerst gesproken hebt. Dat geldt ook voor het veranderen van gemaakte afspraken. Blijf volgens afspraak doorwerken tot je met ons hebt overlegd over een andere regeling
  • Wij doen ons uiterste best een passende baan voor je te vinden. Dit betekent niet dat je verplicht bent om iedere baan die je wordt aangeboden aan te nemen. 
 • Mag een werkgever inlichtingen inwinnen bij mijn vorige werkgevers?

  Ja, maar alleen als jij hiervoor toestemming hebt gegeven. Als je in de sollicitatiefase referenties hebt opgegeven, geef je daar toestemming voor. Weet wel dat we alleen informatie mogen opvragen die direct verband houdt met de functie en het mag geen inbreuk maken op je persoonlijke omstandigheden. Vragen over ziekteverzuim zijn bijvoorbeeld niet toegestaan. 

 • Wat is detachering?

  Bij detachering gaat Tempo-Team een detacheringsovereenkomst met je aan. Het belangrijkste verschil met uitzenden is dat je detacheringsovereenkomst bij het eindigen van de opdracht kan doorlopen. Uiteraard zoeken we zo snel mogelijk nieuw werk voor je. Of je bij het eindigen van de opdracht je loon doorbetaald krijgt, is afhankelijk van de afspraken die Tempo-Team met je heeft gemaakt. Tijdens je detacheringsovereenkomst kun je werkzaam zijn bij een of meerdere opdrachtgevers. De detacheringsovereenkomst heeft een bepaalde of onbepaalde looptijd. 

ABU CAO voor Uitzendkrachten

 • Hoeveel fasen zijn er?

  In de ABU CAO voor Uitzendkrachten bestaan drie fasen. Fase A duurt 52 gewerkte weken en fase B maximaal drie jaar. Er mogen zes tijdelijke contracten in deze periode van drie jaar worden gegeven. Een contract in fase C is een contract voor onbepaalde tijd. Zie de CAO voor Uitzendkrachten voor meer informatie.

 • Wat gebeurt er met mijn fasenindeling als ik een paar maanden niet werk?

  Dat ligt eraan hoe lang je niet werkt. Heb je bijvoorbeeld 30 weken gewerkt in fase A en werk je 4 maanden niet? Dan blijven die 30 weken staan en start je na die 4 maanden dus in week 31. Duurt de onderbreking meer dan 6 maanden, dan begint de telling van gewerkte weken in fase A opnieuw. Behalve de gewerkte weken tellen ook de weken waarin je vakantie hebt opgenomen mee. Ook in fase B en C start je na een onderbreking van meer dan 6 maanden weer aan het begin van fase A. Bij een kortere onderbreking kom je terug in fase B of fase C.

 • Klopt het dat ik in fase A ook gedetacheerd kan worden?

  Ja, dat klopt. Je krijgt dan een contract voor bepaalde tijd. Als er binnen de duur van het contract geen werk voor je is, word je niet doorbetaald, tenzij we andere afspraken hebben gemaakt en die afspraken door ons zijn bevestigd. Is er geen werk meer voor je? Dan gaan we direct op zoek naar ander werk.

 • Word ik beloond volgens de beloningsregeling van de CAO voor Uitzendkrachten of die van de inlener?

  Vanaf de eerste werkdag is de zogenaamde 'inlenersbeloning' van toepassing. Dit betekent dat jij namelijk vanaf de eerste werkdag recht hebt op hetzelfde loon als iemand die rechtstreeks in dienst is bij de opdrachtgever en hetzelfde werk doet. In in artikel 16 van de ABU CAO staat vermeld voor welke beloningselementen dit allemaal geldt.

  Er is één uitzondering. Kijk hiervoor naar artikel 33 van de ABU CAO. Behoor je tot de zogenaamde allocatie-doelgroep, dan kan het zijn dat voor jou de ABU beloning geldt. Je behoort tot de allocatiedoelgroep als je een afstand hebt tot de arbeidsmarkt en/of geen startkwalificatie hebt behaald, maar via ons een kwalificerende opleiding gaat volgen.

  Op de bevestiging van uitzending of detachering staat vermeld welke beloningsregeling van toepassing is tijdens een opdracht. Die bevestiging vind je terug in In 'Mijn Tempo-Team'. 

 • Wat is een periodiek?

  Een periodiek is een toekenning van een trede of stap in de beloningssystematiek.

Zoek een vestiging

Zoek je een vestiging van Tempo-Team in de buurt? Deze vind je in ons overzicht!