Algemeen

 • Wat moet ik meenemen voordat ik met werk ga starten?

  Wanneer we een baan voor je hebben gevonden die past bij jouw kennis, ervaring en wensen, hebben we informatie van je nodig. Voordat we je naar je eerste werkdag kunnen sturen, willen we in ieder geval het volgende van je weten:

  • Je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres
  • Een geldig paspoort of identiteitsbewijs (geen rijbewijs)
  • Tewerkstellingsvergunning, indien van toepassing
  • Je sofinummer
  • Je banknummer
  • Je opleiding, werkervaring en vaardigheden. Heb je een cv, diploma’s en getuigschriften? Neem dan een kopie mee.

  Voordat je start met werken, teken je de voorwaarden van uitzending en detachering. Hierin staan de belangrijkste voorwaarden die van toepassing worden wanneer je als uitzendkracht aan het werk gaat. Je krijgt een kopie van deze voorwaarden mee.

  Let op! Dit kan tegenwoordig ook volledig online. Neem contact op met je contactpersoon als je hier vragen over hebt.

 • Welke spelregels en afspraken gelden er als ik als uitzendkracht ga werken?

  Aan het werken als uitzendkracht zijn regels verbonden waar we ons allemaal (bedrijven, uitzendkrachten en Tempo-Team) aan moeten houden.

  • Elk bedrijf heeft eigen werktijden, arbeidsomstandigheden, veiligheidsvoorschriften en huisregels. Voordat je aan het werk gaat, stellen we je hiervan op de hoogte zodat je weet wat je van het werk kunt verwachten en wat er van jou wordt verwacht. Houd je aan de regels die in het bedrijf gelden. Voor je eigen veiligheid en die van anderen 
  • Verloopt het werk niet naar je zin of heb je moeilijkheden in het bedrijf waar je werkt, dan zijn wij er om jou te helpen. We kunnen voor je bemiddelen of eventueel ander werk voor je vinden. Stop nooit met werken zonder dat je ons eerst gesproken hebt. Dat geldt ook voor het veranderen van gemaakte afspraken. Blijf volgens afspraak doorwerken tot je met ons hebt overlegd over een andere regeling
  • Wij doen ons uiterste best een passende baan voor je te vinden. Dit betekent niet dat je verplicht bent om iedere baan die je wordt aangeboden aan te nemen. Jij bent degene die de knoop doorhakt. Zie je een baan niet zitten, dan zoeken we verder voor je.
 • Mag een werkgever inlichtingen inwinnen bij mijn vorige werkgevers?

  Ja, maar alleen als jij hiervoor toestemming hebt gegeven. Als je in de sollicitatiefase referenties hebt opgegeven, geef je daar toestemming voor. Weet wel dat we alleen informatie mogen opvragen die direct verband houdt met de functie en het mag geen inbreuk maken op je persoonlijke omstandigheden. Vragen over ziekteverzuim zijn bijvoorbeeld niet toegestaan. Als jij erom vraagt, vertellen we je natuurlijk welke informatie we hebben gekregen via je vorige werkgevers.

 • Wat is detachering?

  Bij detachering gaat Tempo-Team een detacheringsovereenkomst met je aan. Het belangrijkste verschil met uitzenden is dat je detacheringsovereenkomst bij het eindigen van de opdracht kan doorlopen. Uiteraard zoeken we zo snel mogelijk nieuw werk voor je. Of je bij het eindigen van de opdracht je loon doorbetaald krijgt, is afhankelijk van de afspraken die Tempo-Team met je heeft gemaakt. Tijdens je detacheringsovereenkomst kun je werkzaam zijn bij een of meerdere opdrachtgevers. De detacheringsovereenkomst heeft een bepaalde of onbepaalde looptijd. Je kunt de overeenkomst alleen tussentijds beëindigen als die mogelijkheid in het contract is opgenomen.

CAO voor Uitzendkrachten

 • Hoeveel fasen zijn er?

  In de CAO voor Uitzendkrachten bestaan drie fasen. Fase A duurt 52 gewerkte weken en fase B maximaal drie jaar. Er mogen zes tijdelijke contracten in deze periode worden gegeven. Was je voor 2022 al als uitzendkracht aan het werk, dan geldt voor jou nog de oude telling van 78 weken in fase A of 6 contracten in 4 jaar B. Per 2 januari 2023 geldt voor  iedereen de nieuwe telling, ook als je de 78 weken in fase A of de 4 jaar in fase B dan nog niet helemaal  zijn volgemaakt. Een contract in fase C is een contract voor onbepaalde tijd. Zie de CAO voor Uitzendkrachten voor meer informatie.

 • Wat gebeurt er met mijn fasenindeling als ik een paar maanden niet werk?

  In fase A worden de gewerkte weken doorgeteld als een onderbreking korter dan 26 weken duurt. Duurt de onderbreking 26 weken of langer, dan begint fase A opnieuw. Ook in fase B en C start je na een onderbreking van 26 weken of meer weer aan het begin van fase A.

 • Klopt het dat ik in fase A ook gedetacheerd kan worden?

  Ja, dat klopt. Je krijgt dan een contract voor bepaalde tijd. Als er binnen de duur van het contract geen werk voor je is, word je niet doorbetaald. Uiteraard gaan we dan direct op zoek naar ander werk voor je.

 • Word ik beloond volgens de beloningsregeling van de CAO voor Uitzendkrachten of die van de inlener?

  Vanaf de eerste werkdag is de zogenaamde 'inlenersbeloning' van toepassing. Volgens de CAO voor Uitzendkrachten heb jij namelijk vanaf de eerste werkdag recht op hetzelfde loon als iemand die rechtstreeks in dienst is bij de opdrachtgever en hetzelfde werk doet. Dit staat uitgelegd in artikel 16 van de ABU cao. 

  Er is één uitzondering. Kijk hiervoor naar artikel 33 van de ABU cao. Behoor je tot de allocatie-doelgroep, dan kan het zijn dat voor jou de ABU beloning geldt.

  In 'Mijn Tempo-Team' kun je bij 'documenten' in de opdrachtbevestiging de op dit moment voor jou geldende beloningsregeling terugvinden. 

 • Wat is een periodiek?

  Een periodiek is een periodieke loonsverhoging over het geldende loon, exclusief toeslagen en dergelijke (feitelijk loon).

Zoek een vestiging

Zoek je een vestiging van Tempo-Team in de buurt? Deze vind je in ons overzicht!