Dit wil je weten over de perspectiefverklaring

We gaan het hebben over onze perspectiefverklaring! Ja, inderdaad! De perspectiefverklaring kan jou namelijk wel eens heel veel opleveren! Wat dacht je van een eigen koophuis bijvoorbeeld?

Aandacht getrokken? Dat dachten we al! Dan gaan we gelijk de belangrijkste punten over deze verklaring uitleggen aan de hand van de meest gestelde vragen. En natuurlijk de antwoorden daarop. 

De 12 meest gestelde vragen over de perspectiefverklaring

 • 1. Wat is een perspectiefverklaring?

  Arbeidskrachten met een flexibele arbeidsovereenkomst komen vaak moeilijk in aanmerking voor een hypothecaire lening. Banken zijn huiverig om hen een hypotheek te geven omdat zij niet kunnen uitgaan van de zekerheid die een vast contract biedt. De Randstad Groep (Randstad, Tempo-Team en Yacht), heeft de overtuiging dat het voor het verstrekken van een hypothecaire lening ook van belang is om naar het perspectief van een medewerker te kijken. In een steeds flexibeler wordende arbeidsmarkt is het belangrijk om iemand te beoordelen op zijn kansen op de arbeidsmarkt, zijn mobiliteit en flexibiliteit. Daaruit kun je immers opmaken of iemand in de toekomst in zijn eigen levensonderhoud kan voorzien en zijn hypothecaire verplichtingen kan nakomen.

  Het verkrijgen van een hypotheek voor arbeidskrachten met een flexibele arbeidsovereenkomst wordt mogelijk door de perspectiefverklaring. Met een perspectiefverklaring kan jij je wenden tot alle hypotheekadviseurs in Nederland. Zij zullen vervolgens op de gebruikelijke wijze samen met jou onderzoeken welke hypotheek haalbaar en verantwoord is. Let er op dat het verkrijgen van een perspectiefverklaring geen garantie is voor het verkrijgen van een hypotheek. Dat besluit ligt volledig bij de hypotheekverstrekker en Tempo-Team mag en kan daar geen uitspraak over doen.

 • 2. Wat staat er dan in die perspectiefverklaring?

  In de perspectiefverklaring van Tempo-Team is opgenomen dat er van een flexwerker redelijkerwijs te verwachten is dat deze gegeven de genoten opleiding, de werkervaring, competenties, de functie en de arbeidsmarktsituatie, in staat zal zijn om bestendige inkomsten uit arbeid te verwerven op tenminste het huidige inkomensniveau.

 • 3. Waarin verschilt de perspectiefverklaring van de werkgeversverklaring of de intentieverklaring?
  • De werkgeversverklaring zegt iets over het verdiende salaris van het afgelopen jaar. Hierop wordt de hoogte van de hypotheek gebaseerd
  • Een intentieverklaring is de intentie van een werkgever om iemand een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aan te bieden (een vast contract)
  • Bij de perspectiefverklaring van Tempo-Team wordt er gekeken naar de toekomst. Is er op basis van het persoonlijke dossier redelijkerwijs te verwachten is dat jij in staat zal zijn om bestendige inkomsten uit arbeid te verwerven op tenminste het huidige inkomensniveau.
 • 4. Vervangt de perspectiefverklaring de werkgeversverklaring?

  Nee, wat goed is om te weten is dat de perspectiefverklaring een aanvulling is op de werkgeversverklaring. Jouw hypotheekverstrekker heeft deze verklaringen alle twee nodig. De werkgeversverklaring beschrijft de huidige situatie, waaronder jouw inkomen en het feit dat dit inkomen is uit een flexibele arbeidsrelatie. De perspectiefverklaring is een aanvulling hierop, gericht op jouw verwachte toekomstige inkomen. Met de perspectiefverklaring geeft Tempo-Team te kennen dat jouw huidige inkomen voldoende bestendig is om aan toekomstige hypotheekverplichtingen te kunnen voldoen. Met de twee verklaringen samen kun je een hypotheek aanvragen bij een van de aangesloten hypotheekverstrekkers.

 • 5. Hoe lang is de perspectiefverklaring geldig?

  Deze is 6 maanden na uitgifte geldig. Een voorwaarde voor gebruik ervan is dat de medewerker op het moment van hypotheekaanvraag in dienst is van Tempo-Team.

 • 6. Kan ik de perspectiefverklaring verlengen of er meer dan één aanvragen?

  Nee, het is niet mogelijk om de perspectiefverklaring te verlengen. Is het je na 6 maanden niet gelukt een huis te kopen? Dan dien je een nieuwe perspectiefverklaring aan te vragen.

 • 7. Ik werk nog geen 52 weken via Tempo-Team, kan ik dan een perspectiefverklaring aanvragen?

  Dat kan helaas niet. Wij kunnen en mogen geen uitzonderingen maken op de eis van 52 gewerkte weken. Ook niet als je een arbeidsovereenkomst voor een jaar hebt.

  Werk je al langer voor één van de uitzendbureaus van De Randstad Groep (Tempo-Team, Randstad of Yacht)? Dan kom je eventueel wél in aanmerking! Wij adviseren om in dat geval contact op te nemen met jouw contactpersoon bij Tempo-Team. Hij of zij kan jou dan vertellen hoeveel gewerkte weken je totaal hebt.

 • 8. Ik werk wel 52 weken voor Tempo-Team, maar niet aaneengesloten. Kan ik een perspectiefverklaring aanvragen?

  Dat hangt van de duur en de invulling van de onderbreking af en verschilt per geval. Het beste kun je de vraag stellen aan jouw contactpersoon bij Tempo-Team. Zij zullen het antwoord op je vraag wel weten.

 • 9. Help! Ik werk al 52 weken voor dezelfde opdrachtgever, maar niet via Tempo-Team. Kom ik dan niet in aanmerking voor een perspectiefverklaring?

  Wij mogen in sommige gevallen opvolgend werkgeverschap meenemen in de telling voor de 52-weken eis. Het is hierbij van belang dat je één jaar via het vorige uitzendbureau hebt gewerkt en dat het veranderen van uitzendbureau niet te voorkomen was. Heb je hierover meer vragen? Of wil je meer informatie? Neem dan contact op met jouw contactpersoon bij Tempo-Team.

 • 10. Hoe gaat Tempo-Team om met mijn persoonsgegevens?

  Dat kun je hier lezen in ons privacy statement.

 • 11. Is Nationale Hypotheekgarantie (NHG) van toepassing?

  Ja, NHG is van toepassing op hypotheken die met een perspectiefverklaring worden verstrekt mits natuurlijk aan de NHG voorwaarden is voldaan. Als je een hypotheek met NHG niet meer kunt betalen door onvoorziene omstandigheden zoals echtscheiding, werkloosheid, inkomensdaling, arbeidsongeschiktheid of het overlijden van je partner, kun je in sommige gevallen een beroep doen op de Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

 • 12. Wat is de Stichting Perspectiefverklaring?

  Wij werken volgens de standaard zoals deze bepaald is door Stichting Perspectiefverklaring. Voor meer informatie over Stichting Perspectiefverklaring. Voor de normering en eventuele andere vragen kun je terecht op hun website.

De perspectiefverklaring aanvragen?

Wil jij graag als flexwerker een huis kopen? En voldoe je aan de eisen?

De perspectiefverklaring: ik kan het iedereen aanraden

Flo Meis: ‘Ik probeerde van alles om een hypotheek te krijgen. Niks lukte. Nadat ik in aanraking kwam met de perspectiefverklaring, zat ik twee maanden later in mijn huis!’