Babyboomers hebben meer werkplezier dan millennials

Plezier in werk neemt toe in Nederland ten opzichte van 2019 

  • Bijna driekwart van de 55-plussers geeft werkplezier een hoger cijfer dan een acht (71%)
  • Manager mag empathischer, vaker waardering uitspreken en meer feedback geven
  • Lachen op het werk erg belangrijk voor werkplezier 26-35 jarigen (60%)
  • Waardering en erkenning telt zwaarder voor oudere generatie (62%), dan voor millennials (42%)
  • Volgens 74% van de respondenten smaakt de koffie thuis beter dan op het werk

Diemen, 24 augustus 2020 - Bijna driekwart van de 55-plussers geeft werkplezier een hoger cijfer dan een acht (71%), ten opzichte van ruim de helft van de millennials (57%). Overigens zijn de Nederlanders over het algemeen een vrij blij werkvolk, gemiddeld geeft 64% van de ondervraagden zijn werkplezier een hoger cijfer dan een acht. Dat is een toename ten opzichte van 2019, toen was dat 55%. Met deze inzichten uit het Werkplezier Onderzoek 2020 wil Tempo-Team werkgevers en werknemers inspireren om werkplezier te verhogen. 

Investeren in werkplezier loont. Het bevordert de productiviteit en betrokkenheid van medewerkers. Daarnaast zijn gelukkige werknemers minder vaak ziek en blijven ze langer in dienst.  

Babyboomers en millennials

Babyboomers hebben misschien wat meer werkplezier dan millennials, echt heel droevig wordt bijna niemand van deze twee leeftijdsgroepen van zijn werk. Slechts 6% van de groep van 26-35 jaar geeft zijn werkplezier een onvoldoende, tegenover 3% van de 55-plussers. Overigens heeft die laatste best wel wat gemeen met zijn jeugdige collega als het gaat om zaken die werkplezier verhogen. Ze delen allebei graag hun eigen tijd in en vinden een prettige werkplek en een goede balans tussen werk en vrije tijd belangrijk. Waardering en erkenning telt voor de oudere generatie dan weer zwaarder, 62% versus 42% van de millennials.  
Werknemers in de leeftijd 26-35 jaar vinden het belangrijk om te kunnen lachen op het werk (60%). Tegelijkertijd valt het op dat zij de inhoud van hun werk minder belangrijk vinden dan 55-plussers (52% versus 68%).

Doe eens wat aan de koffie! 

Goede koffie krijgt mensen in beweging. Maar liefst 63% van de werknemers zegt dat goede koffie en thee bijdraagt aan werkplezier. Op de vraag waar de koffie het lekkerst smaakt, antwoord 74% thuis (in plaats van op kantoor). Daar is dus nog ruimte voor verbetering. 

Empathie, waardering en feedback verbeterpunten

Volgens werknemers kunnen managers meer bijdragen aan werkplezier. Uit het onderzoek blijkt dat 1 op de 5 werknemers vindt dat zijn manager weinig empathisch is, beperkt feedback geeft en niet vaak genoeg waardering uitspreekt. Dat terwijl waardering en erkenning krijgen door de helft van de respondenten als zeer belangrijk wordt genoemd voor het werkplezier. Leidinggevenden schieten volgens de ondervraagde personen op dat vlak dus nogal eens tekort.

Werner Klaassen, algemeen directeur van Tempo-Team: “We kunnen veel leren van de uitkomsten van het onderzoek. Het stimuleert me om nog meer oog te hebben voor werkplezier van mensen om mij heen. Daarmee bedoel ik iedereen met wie wij dagelijks samenwerken, zowel binnen als buiten onze organisatie. Dat is altijd belangrijk, maar zeker in een periode waarin corona ons leven beïnvloedt. Collega-managers in Nederland adviseer ik na te denken over wat je met signalen uit het onderzoek zou kunnen doen. We geven dit nu al ook zoveel mogelijk mee aan onze klanten. Door bijvoorbeeld tips te geven hoe je medewerkers motiveert.” 

Verantwoording van het onderzoek

Met de inzichten uit het Werkplezier Onderzoek 2020 wil Tempo-Team werkgevers en werknemers inspireren om werkplezier te verhogen. Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau MWM2 in opdracht van Tempo-Team. Het online onderzoek bestaat uit 31 vragen, en is uitgevoerd van 6 t/m 11 juli 2020 onder 1.000 werkenden ouder dan 18 jaar en werkend als zzp’er, in loondienst, als uitzendkracht of gedetacheerd. Er is rekening gehouden met een representatieve verdeling op basis van leeftijd, geslacht en opleiding. Download het Werkplezier Papier 2020 voor meer informatie over werkplezier en dit onderzoek. 

Over Tempo-Team

Tempo-Team is al meer dan 50 jaar HR-dienstverlener. Wij verhogen plezier en resultaat door werk dat past. Want werk is een belangrijk onderdeel van wie we zijn als mens. Het grootste deel van ons leven brengen we door op het werk. En wanneer werk plezier brengt, heeft dat effect op productiviteit, creativiteit en vermindert het verzuim. Wij hebben de expertise en het lef om mensen en organisaties hierop uit te dagen.

Bij Tempo-Team doen we er alles aan om zoveel mogelijk mensen op basis van hun talent aan het werk te helpen en te laten groeien in hun professionele ontwikkeling. Ook bij het zoeken naar een vaste baan.

Wij prikkelen onze opdrachtgevers met nieuwe inzichten, vanuit onze betrokkenheid, waardoor organisaties betere resultaten halen. Dit doen we vooral met de instelling overal kansen en oplossingen te zien. Door net dat stapje meer te doen. Ook door organisaties te inspireren met inzichten vanuit onderzoek, bijvoorbeeld naar het effect van inzetten op werkplezier. Zoals wij dat binnen onze organisatie ook doen. Meer plezier in het werk voor klant, kandidaat én medewerker. Onze missie, onze bestaansreden, is dan ook dat we mensen en organisaties prikkelen meer plezier uit hun werk te halen.

Onze visie 

Wij kennen de regio, de markt, bedrijven en organisaties. Opdrachtgevers kunnen er dus op vertrouwen dat we de juiste kandidaat leveren. Meebewegen met een veranderende arbeidsmarkt is daarin heel belangrijk. Juist door dichtbij te staan, persoonlijke aandacht voor zowel klant als kandidaat blijven wij in staat mens en organisatie bij elkaar te brengen. Of het nu gaat om een vaste medewerker, of een flexibele pool uitzendkrachten. Zijn  wensen niet realistisch, dan denken wij mee hoe het anders kan. Duidelijkheid en eerlijkheid voor alles. Naast kandidaten helpen we onze opdrachtgevers ook met het inrichten van hun organisatie, het plannen van vast en tijdelijk personeel. We halen onze kennis en expertise uit ervaring, maar ook (plaatselijke) arbeidsmarktdata en onderzoek naar werkplezier.

Onderzoek naar werkplezier 2020

Meer werkplezier op je werkvloer levert je productieve, creatieve én betrokken medewerkers op die minder vaak ziek zijn en langer in dienst blijven. Hoe dat precies zit? Je leest het in het Werkplezier Papier.

Perscontacten

Media enquiries only.

Corien Niezing

Manager Communicatie & PR

Ruud Berendsen

PR manager / woordvoerder