publicatiedatum: 

Seminar

‘Veranderend Ontslagrecht en Flexrecht en de toekomstige invloed op uw Strategische Personeelsplanning’

Op donderdag 30 april verzorgde Tempo-Team bij één van de opdrachtgevers (Blokker) een mini masterclass over het benutten van HR kansen en strategische personeelsplanning. Na een deskundige en interactieve kennissessie van mr. dr. Willem Plessen over het ‘Veranderend Ontslagrecht en Flexrecht’ vertelde Aad van der Werf van Tempo-Team waar je verantwoordelijkheid ligt als leider van verandering. Want het speelveld van ondernemingen is nadrukkelijk aan het veranderen.

Kansen zien en benutten

De crisis ligt achter ons… , er liggen volop kansen maar je moet ze wel zien en benutten. De cijfers en indicatoren zijn positief en veren allemaal op. De aansluiting van vraag en aanbod wijkt echter nog sterk af. De mismatch is groot en wordt alleen maar groter door automatisering, robotisering en de vraag naar andere vaardigheden.

Kijk naar de vraag van de toekomst

Ondernemers, directies en managers richten zich nog te veel op de vraag van wat heb ik vandaag en morgen nodig qua personeelsbezetting. In een verandering van tijdperk is het belangrijk om vooral naar de vraag van de toekomst te kijken. Welke strategische richtingen zijn er en wat is het effect hiervan voor mijn toekomstige personeelsbestand. 

Strategische flexibilisering

Vanuit de methoden en modellen die Tempo-Team Business Consultancy gebruikt heeft Aad van der Werf iedereen laten ervaren hoe ze hiermee om moeten gaan. Wie zijn de key players en de achterblijvers! Hoe ga je om met ongebruikt potentieel en creëer je onderscheidend vermogen om de meest gewilde talenten aan je te binden. Inzichten vanuit zeven invalshoeken die de kern vormen van strategische flexibilisering.