publicatiedatum: 

De WWZ: een zegen of een hoofdpijndossier?

De Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Het idee achter de wet is goed: meer beweging op de arbeidsmarkt en meer gelijkheid tussen verschillende contractvormen. Toch is er over de uitvoering van de wet veel te doen. De toekomst gaat uitwijzen wat nou precies de effecten zijn. Wat wel zeker is, is dat de nieuwe wet een flinke kluif is voor ondernemers. U moet veel informatie tot u nemen én de wet correct toepassen. Weet u al hoe u dit gaat aanpakken? 

Sinds 1 januari zijn er al nieuwe regels van kracht. Vanaf 1 juli verandert er opnieuw veel. De eerste fase van de WWZ had vooral betrekking op flexibele arbeid, de tweede fase betreft het ontslagrecht, de invoering van de transitievergoeding en de nieuwe regels rondom de ketenbepaling

Onderzoek onder 700 ondernemers

We hebben een onderzoek uitgevoerd onder 700 ondernemers om te peilen wat u denkt dat de effecten hiervan gaan zijn. Het merendeel van de ondervraagde  werkgevers (79%) denkt dat ontslag gemakkelijker wordt. 79% van de ondernemers weet niet wat de hoogte is van de transitievergoeding die werkgevers vanaf 1 juli moeten betalen aan ontslagen werknemers. Ook weet 68% niet wannéér een werknemer hier recht op heeft. 

Niet goed voorbereid

Ruim 80% van de ondernemers gaf aan goed voorbereid te zijn op wat er op 1 juli verandert. Bij doorvragen bleek dit echter niet het geval te zijn. Het merendeel heeft tóch onvoldoende kennis om de wet goed toe te kunnen passen. Over de ketenregeling is men het beste geïnformeerd: 66% weet dat de nieuwe onderbrekingstermijn meer dan 6 maanden is en 60% weet dat een medewerker vanaf 24 maanden recht heeft op een vast dienstverband. 

Een opvallende uitkomst was dat 79% van de ondernemers denkt dat ontslag vanaf 1 juli gemakkelijker wordt. Het is nog maar de vraag of dat zo is. Door verplichte dossiervorming en aantoonbare herplaatsingsinspanningen gaat het zeker niet sneller, eerder langzamer.

Praktische hulp voor ondernemers 

Uit het onderzoek blijkt weer hoe belangrijk goede voorlichting en voorbereiding is. Tempo-Team biedt u daarom het e-college over de WWZ aan zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Het e-college is bedoeld om u als ondernemer snel bij te praten. In 30 minuten bent u helemaal bij over de implicaties van de WWZ.