publicatiedatum: 

Organisaties nog onbekend met nieuwe Ziektewet

Veel managers kennen de regels en de consequenties van de nieuwe Ziektewet niet. Maar liefst 94 procent van hen weet niet hoe ze een mogelijke premiestijging in de hand kunnen houden, zo blijkt uit representatief onderzoek in opdracht van Tempo-Team onder leidinggevenden in Nederland. De HR-dienstverlener roept bedrijven op om werk te maken van een actief verzuimbeleid, ook voor tijdelijke werknemers.

Op 1 januari van dit jaar werd de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters, beter bekend als de Modernisering Ziektewet actueel. Voor veel werkgevers blijft dat niet zonder financiële gevolgen. Hoe meer eigen medewerkers na hun (tijdelijke) dienstverband de Ziektewet instromen, hoe hoger de premiekosten worden die het bedrijf moet betalen. “Vooral voor werkgevers die met veel tijdelijke contracten werken, kunnen de gevolgen groot zijn”, aldus Karin van der Pluym, manager Health@Work bij Tempo-Team. “Als je straks niet voor vervelende verrassingen wilt komen te staan, is het echt zaak dat je je als werkgever nu verdiept in deze nieuwe wet." 

Hogere premies

Maar daar schort het zoals gezegd aan. Zo’n driekwart van de managers is niet of nauwelijks bekend met de Modernisering Ziektewet. In bijna de helft van de bedrijven zijn er geen initiatieven genomen om de gevolgen van nieuwe Ziektewet goed te kunnen managen. Een gemiste kans, vindt Van der Pluym. “Wanneer een gewone werknemer, oproepkracht, thuiswerker of stagiair binnen vier weken na beëindiging van het dienstverband ziek wordt, betekent dat extra kosten voor de werkgever. Dit kan zelfs nog jaren meetellen voor de variabele hoogte van de premies. Een derde van de managers verwacht dat de Ziektewet-premie dit jaar al zal toenemen.”

Oplossingen

Veel werkgevers hebben echter geen idee hoe ze die te verwachten kostenstijging kunnen beheersen. Speciaal voor hen heeft Tempo-Team in het Rode Boekje 2014 een extra hoofdstuk toegevoegd over de wijzigingen Ziektewet. Daarin valt onder meer te lezen dat werkgevers kunnen kiezen voor een zogeheten eigen risicodragerschap. Ze dragen dan zelf het risico voor arbeidsongeschiktheid van ex-medewerkers die recht hebben op een Ziektewet-uitkering. Dat leidt, mits goed gemanaged, tot lagere kosten. “Verder kan ook het inlenen van uitzendkrachten een gunstige invloed hebben op de hoogte van de premies”, aldus Van der Pluym. “Daarnaast moet je als bedrijf nu echt aan de slag met een actief verzuimbeleid, ook voor tijdelijke werknemers. Die investering loont meer dan ooit tevoren.”

Over Tempo-Team

Met 275 vestigingen en circa 32.000 flexwerkers dagelijks aan het werk is Tempo-Team de tweede HR-Dienstverlener in Nederland. Tempo-Team is ook actief in België en Duitsland. Met een breed pakket aan HR-diensten maakt Tempo-Team mensen en bedrijven succesvoller door het vergroten van hun veerkracht. Tempo-Team onderscheidt zich met een betrokken, inventieve en daadkrachtige dienstverlening. Serviceconcepten zijn: uitzenden, professionals, inhouse services, payrolling, outsourcing en employability. Daarnaast spant Tempo-Team zich extra in voor stimulering van arbeidsparticipatie voor doelgroepen die een drempel ervaren bij het vinden van werk. Tempo-Team is onderdeel van Randstad Holding NV.