Dotyczy: uproszczenia struktury organizacyjnej Tempo-Team

Drogi(-a), 

Od 1 stycznia 2020 r. obowiązywać będzie nowa ustawa: ustawa o równowadze na rynku pracy (Wet Arbeidsmarkt in Balans, WAB). Celem wprowadzenia tej ustawy jest zapewnienie większej pewności osobom pracującym na podstawie elastycznych form zatrudnienia.

Aby zapewnić lepszą zgodność z ustawą WAB, Tempo-Team wprowadza uproszczenia w swojej strukturze organizacyjnej. Obecnie świadczymy nasze usługi z poziomu kilku spółek. Duża część z nich łączy się z dniem 1 stycznia 2020 r. pod szyldem jednej spółki: Tempo Team Uitzenden bv. Dzięki temu będziemy mogli zapewnić lepszą zgodność z ustawą WAB.

Na Twoim odcinku wynagrodzenia wkrótce pojawi się nazwa „Tempo-Team Uitzenden”

Z dniem 1 stycznia 2020 r. Twoim nowym pracodawcą stanie się Tempo-Team Uitzenden. Zmiana ta będzie widoczna również na Twoim odcinku wynagrodzenia. Nic innego się nie zmieni. Nadal będziesz wykonywać tę samą pracę dla tego samego zleceniodawcy. Twoja osoba kontaktowa z Tempo-Team również się nie zmieni.

Jakie dalsze działania zostaną podjęte w związku z tą zmianą ?

Aby cały proces przebiegł płynnie, już od 18 listopada 2019 r. zaczniemy przygotowywać nasze systemy pod kątem ustawy WAB. Z tego powodu może się zdarzyć, że przy Twoim aktualnym zleceniu w portalu Mijn Tempo-Team pojawi się data zakończenia wyznaczona na 29 grudnia 2019 r. Nie oznacza to, że Twoje aktualne zlecenie zakończy się tego dnia. Jest to spowodowane jedynie względami technicznymi i administracyjnymi

Pierwszy tydzień administracyjny 2020 r. rozpoczyna się w poniedziałek, 30 grudnia 2019 r. Jeśli nadal będziesz dla nas pracować, najpóźniej 27 grudnia 2019 r. w portalu Mijn Tempo-Team pojawi się zlecenie z datą rozpoczęcia w dniu 30 grudnia 2019 r. Wszelkie rezerwy, zobowiązania lub należności zostaną przeniesione do tego zlecenia. Samodzielnie zgłaszasz przepracowane godziny? W takim przypadku możesz zgłosić godziny za ten tydzień (tj. 1. tydzień, rozpoczynający się w dniu 30 grudnia 2019 r.) jedynie w ramach tego zlecenia.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktuMasz jakieś pytania?

Chcesz wiedzieć więcej o tej zmianie lub o ustawie WAB? Skontaktuj się ze swoją stałą osobą kontaktową z Tempo-Team.

Z poważaniem

Tempo-Team