Verklaring Tempo-Team Outsourcing n.a.v. uitzending Zembla van 6 juni

Diemen, 6 juni 2018 - Tempo-Team Outsourcing werd woensdagavond 6 juni jl. genoemd in een aflevering van televisieprogramma Zembla. De programmamakers deden onderzoek naar de werksituatie bij PostNL, in het bijzonder naar het werk van postsorteerders.

Tempo-Team Outsourcing betreurt het beeld dat in die aflevering geschetst wordt van Tempo-Team Outsourcing en herkent zich daar in geen enkel opzicht in. In de antwoorden op de vragen die Tempo-Team Outsourcing vooraf van de redactie kreeg, is er benadrukt en onderbouwd dat Tempo-Team Outsourcing geen uitzendonderneming is, acteert binnen alle wettelijke kaders en medewerkers een goed en marktconform salaris biedt. Dit komt in de uitzending helaas niet aan de orde. 

Afsluitend wordt er in de uitzending gesproken over ‘de kilosjouwers van PostNL’. De problematiek van zware pakketten is een aspect dat Tempo-Team Outsourcing onderkent en serieus neemt. Veilig en gezond werken staat voor Tempo-Team Outsourcing voorop. Ondanks dat de werkzaamheden passen binnen de grenzen van de arbeidsomstandighedenwet blijkt dat voor de uitvoering van dit werk dit onvoldoende is. Tempo-Team Outsourcing neemt dit serieus en heeft inmiddels extra medewerkers ingezet.

Perscontacten

Media enquiries only.

Corien Niezing

Manager Communicatie & PR