Goed werkgeverschap: workshop arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt verandert in een gestaag tempo. Hoe de toekomst van werk er precies uit gaat zien is nog glazen bol kijken. Een feit is wel dat het in de toekomst draait om rendement van arbeid. Om ‘aan het werk’ te blijven, ongeacht contractvorm of werkgever.

Organisaties werken meer en meer met een flinke ‘flexibele schil’. Ook gaat alles veel sneller, innovatiecycli zijn steeds korter. Het bestaansrecht van een product of dienst -en daarmee de organisatie- staat sneller onder druk. 

Goed werkgeverschap

Aanpassingsvermogen en flexibiliteit zijn dan ook erg belangrijk voor werknemers. Blijven leren en ontwikkelen. Meerdere competenties verkennen en durven te veranderen. Goed werkgeverschap betekent dat je als werkgever meedenkt met de loopbaan van de werknemer. Wat zijn de kansen op de arbeidsmarkt? Nu en in de toekomst? Wat zijn de toekomstplannen, ambities en dromen? Waar blinken ze in uit en wat kunnen ze juist nog verbeteren? 

Om u hierbij te helpen attenderen wij u op een workshop arbeidsmarkt. Een workshop voor uw medewerkers waarin ze precies op deze thema’s uitgedaagd worden. We maken uw medewerkers bewust van de uitdagingen op de arbeidsmarkt. Uitdagingen die niet ‘eng’ zijn, maar waar je als individu wél bewust op moet anticiperen. 

Heeft u interesse in een workshop op maat voor uw mensen? Stuurt u dan een mail onder vermelding van ‘Workshop arbeidsmarkt’.