Zwangerschapsverlof: verwacht een medewerker een kindje?

Wat moet en kán je doen?

Is de ooievaar bij jouw medewerker langs geweest? Jippie, een kindje op komst! Mannen zijn gemiddeld 34 jaar als ze kinderen krijgen en vrouwen 31 jaar, volgens cijfers van het CBS. Wanneer een medewerker een kind verwacht, kan je maximaal vijf weken zonder komen te zitten. Dus, altijd fijn om te weten hoe je omgaat met alle soorten verlof rondom zwangerschap.

► Wil je snel weten waar jouw werknemer recht op heeft en wat je zelf moet regelen? Dat hebben wij voor je op een rijtje gezet!

Download de checklist!

Op deze pagina:

- Gemiddeld worden er in Nederland 465 kinderen per dag geboren;
- In 2018 waren mannen 34,2 jaar en vrouwen 31,4 jaar toen zij papa/mama werden;
- Zwangerschaps- en bevallingsverlof duurt gemiddeld 16 weken, geboorteverlof tot vijf weken.

Welke soorten verlof zijn er? Van zwangerschaps- tot ouderschapsverlof 

Je medewerker verwacht een kindje. Superleuk nieuws! En nee, dat is niet iets wat bij een kaartje en een kraamcadeau blijft ;-). Weet jij als werkgever waar je medewerker recht op heeft en wat jij moet regelen? Welke soorten verlof zijn er nu precies rondom de geboorte van een kind en wie betaalt het loon door? Want let op! De tijd dat alleen de mama’s lang verlof krijgen bij een zwangerschap is voorbij (dat is zóó 2019!). Wij hebben het hier voor je op een rijtje gezet. Lekker toch?

1. Zwangerschapsverlof

Voordat je medewerker bevalt, heeft ze recht op zwangerschapsverlof. Dit verlof kan vier tot zes weken duren. Voor meerlingen is dit acht tot tien weken. Zwangerschapsverlof loopt tot en met de dag van bevalling en gaat daarna over in bevallingsverlof.
Betaling: 100% door werkgever (met compensatie van maximaal 100% van het maximumdagloon door het UWV).

2. Bevallingsverlof

Na haar bevalling heeft je medewerker recht op minimaal tien weken bevallingsverlof. Als je medewerker nog niet alle zes weken zwangerschapsverlof, of 10 bij meerlingen, heeft gebruikt, mag ze het restant inzetten als extra bevallingsverlof.
Betaling: 100% door werkgever (met compensatie van maximaal 100% van het maximumdagloon door het UWV).

3. Calamiteitenverlof

Op de dag of dagen van de bevalling heeft de partner recht op calamiteitenverlof. Het gaat om volledige loondoorbetaling van deze dag(en).
Betaling: 100% door werkgever.

4. Geboorteverlof

De partner heeft na de geboorte recht op een aantal dagen betaald geboorteverlof. Het gaat om eenmaal de wekelijkse arbeidsduur (1 week). Dus iemand die 40 uur werkt, heeft recht op 40 uur geboorteverlof die binnen vier weken na de geboorte moet worden opgenomen.
Betaling: 100% door werkgever.

5. Aanvullend geboorteverlof - vanaf 1 juli 2020

Vanaf 1 juli hebben de partners van pas bevallen vrouwen recht op aanvullend geboorteverlof. Dit is onbetaald, wél heeft de partner recht op een uitkering van het UWV van 70% van het dagloon. De partner mag na de geboorte van het kind 5 weken verlof opnemen en dient dit zelf aan te vragen. Je werknemer moet het gewenste geboorteverlof opnemen binnen zes maanden na de geboorte.
Betaling: maximaal 70% door UWV.

6. Ouderschapsverlof

In de eerste acht jaar na de geboorte van het kind hebben beide ouders recht op maximaal 26 weken ouderschapsverlof. Ook de man die een kind erkent, adoptieouders en personen die op hetzelfde adres wonen als het kind en voor het kind zorgen hebben recht op ouderschapsverlof. Het recht geldt per kind, dus bij een meerling bestaat er per kind recht op verlof.
Betaling: geen (maar check je cao - daarin kan zijn opgenomen dat een percentage van loon wordt doorbetaald).

Schakel Tempo-Team in!

Je wilt natuurlijk dat je bedrijf gewoon doorloopt en daarom vervang je als het even kan je medewerker door een tijdelijke kracht. Want ook zo bespaar je op je verzuimkosten! Helemaal met onze vervanging. Hulptroepen zijn onderweg! 

Schakel Tempo-Team in

Klik hier voor jouw plichten tijdens en na een zwangerschap

Stap 1: plichten tijdens de zwangerschap
Stap 2: zwangerschapsverlof regelen
Stap 3: WAZO-aanvraag
Stap 4: verlofperiode
Stap 5: betaling uitkering
Stap 6: calamiteitenverlof
Stap 7: na de bevalling
Stap 8: aanvullend geboorteverlof
Stap 9: einde verlof en weer aan het werk?
Stap 10: ouderschapsverlof

Stappenplan bij een zwangerschap

Een medewerker is zwanger en/of verwacht een kindje. Weet jij wat je moet doen als iemand jou dit leuke nieuws vertelt? Uhhh, feliciteren natuurlijk. Daarna volgen je verplichtingen. En het regelen van vervanging. In dit stappenplan zie je wat jouw rechten en plichten als werkgever zijn. Heb je te maken met een partner die papa of mama wordt? Dan kun je de eerste vijf stappen overslaan en meteen doorgaan naar stap 6 (indien u langs start komt…) ;-)

Stap 1: plichten tijdens de zwangerschap 

ZORG: Gefeliciteerd! Jouw medewerker verwacht een kindje! Hoppa! Kaartje schrijven en een cadeautje regelen natuurlijk.
ZAAK: Als werkgever ben je verplicht om de gezondheid van je medewerker en haar kind tijdens de zwangerschap en borstvoeding zo goed mogelijk te beschermen. Daarom moet je het werk zó organiseren dat het geen schadelijke gevolgen heeft voor de zwangerschap, het ongeboren kind en je medewerker zelf. Werkt jouw medewerker bijvoorbeeld in een omgeving met stoffen die schadelijk kunnen zijn, dan ben je verplicht ander werk te regelen voor de duur van de zwangerschap en eventueel daarna. Als er geen ander passend werk is, moet je de aanstaande moeder tijdelijk vrijstellen van werk. Zij heeft dan recht op een ziektewetuitkering van het UWV. Je mag deze verrekenen met het loon.

Stap 2: zwangerschapsverlof regelen

ZORG: Jouw medewerker heeft rond haar bevalling recht op zwangerschapsverlof en een zwangerschaps- en bevallingsuitkering van het UWV. Dit is geregeld in de Wet arbeid en zorg (WAZO). Het UWV betaalt maximaal 100% van het maximumdagloon (per 1 januari 2020 is dit € 219,28). Als je medewerkster meer verdient, moet je dit aanvullen.
ZAAK:  De zwangerschaps- en bevallingsuitkering vraag je in een keer aan. Je ontvangt de uitkering van het UWV en betaalt het loon daarvan tijdens het verlof gewoon aan je medewerker door. 

Stap 3: WAZO-aanvraag

ZORG: Vraag wanneer je medewerker is uitgerekend en wanneer zij met verlof wil gaan. Dit kan tussen de zes en vier weken zijn vóór de dag dat ze is uitgerekend.
ZAAK: Vraag de WAZO-uitkering aan tussen de vier en twee weken voor de ingangsdatum van het verlof.

Stap 4: verlofperiode 

ZORG: Je gunt je medewerker een fijne zwangerschap en kraamtijd. Leuk om met collega’s een goed gevulde kraammand te regelen! Maar ook een fijne terugkeer op het werk is belangrijk. Het is dan ook fijn als de mailbox niet ontploft en het werk gewoon is overgenomen. 
ZAAK: Regel daarom vervanging! Het zwangerschaps- en bevallingsverlof duurt namelijk minimaal 16 weken. En in sommige gevallen kan het verlof zelfs langer duren. Ook kan je werknemer ervoor kiezen om al eerder te beginnen met werken. In ieder geval moet jouw bedrijf in de tussentijd gewoon door, meteen doorpakken dus. Hoppa!

Schakel Tempo-Team in!

Stap 5: betaling uitkering

ZORG: De zwangere werkneemster heeft recht op 100% loondoorbetaling.
ZAAK: Jij krijgt een uitkering van het UWV van maximaal 100% van het maximumdagloon van € 219,28 (per 1 januari 2020). De uitkering is daarom nooit hoger dan dit bedrag. Als werkgever ontvang je die iedere vier weken. Je verrekent deze met het loon van jouw werknemer. Als een werkneemster meer verdient dan het maximumdagloon moet je dit aanvullen.

Stap 6: calamiteitenverlof

ZORG: We mogen de partner ook niet vergeten! 
ZAAK: Tijdens de bevalling heeft die recht op een betaalde vrije dag, ook wel calamiteitenverlof. Jij betaalt het loon door als werkgever.

Stap 7: na de bevalling

ZORG: Stuur je natuurlijk een vrolijke geboorteballon en na een paar weken contact je elkaar voor een kraambezoek om de kleine te bewonderen. Het bevallingsverlof duurt altijd minimaal  tien weken na de bevalling. Vanaf de zesde week kan de werkneemster het resterende bevallingsverlof flexibel opnemen over een periode van maximaal 30 weken. De partner heeft recht op een week geboorteverlof. Deze vrije dagen moeten binnen vier weken na de geboorte worden opgenomen.
ZAAK: Als jouw werknemer is bevallen, geeft de Basisregistratie Personen (BRP) dit aan UWV door. Je hoeft dus niets te doen behalve zorgen voor een fijne terugkeer. Het geboorteverlof van de partner betaal je zelf.

Stap 8: Aanvullend geboorteverlof - vanaf 1 juli 2020

ZORG: De partners van pas bevallen vrouwen hebben vanaf 1 juli recht op aanvullend geboorteverlof. Zo krijgen de partners ook tijd om te wennen aan hun nieuwe leven met een baby. Een betere start voor het hele gezin dus!
ZAAK: Het aanvullende verlof is onbetaald, als werkgever kost het je dus niks! De partner heeft wel recht op een uitkering van het UWV van 70% van het dagloon. Maar ook hier kijk je (zeker als het aanvullende verlof achter elkaar wordt opgenomen) of je je medewerker tijdelijk vervangt om je zaak door te laten lopen.

Schakel Tempo-Team in!

Stap 9: einde verlof en weer aan het werk?

ZORG: Voor een kersverse ouder is het vreemd en nieuw om weer aan het werk te gaan. De baby naar de crèche, opa en oma over de vloer. Slapeloze nachten en andere zorgen horen er nu eenmaal bij. Wees begripvol en zorg voor een fijne werkomgeving.
ZAAK: Je medewerker heeft na de bevalling recht op een aantal zaken:

  • extra pauzes (maximaal een achtste deel van de werktijd);
  • vrijstelling van overwerk en nachtdiensten;
  • Je werknemer heeft tot negen maanden na de bevalling het recht om op het werk te kolven en borstvoeding te geven. Ze mag het werk zo vaak en zo lang onderbreken als nodig is, maar gedurende ten hoogste een kwart van de arbeidstijd per dienst. Dit wordt ook wel lactatieverlof genoemd. Ze heeft recht op een aparte kolfkamer.

Stap 10: ouderschapsverlof

ZORG: Beide ouders kunnen ouderschapsverlof opnemen, dit is gelijk aan de arbeidsduur per week over een periode van 26 weken. Je werknemer kan kiezen tussen de standaardvorm en de flexibele vorm. De standaardvorm duurt twaalf maanden, waarbij jouw werknemer wekelijks de helft van zijn arbeidsuren als verlof opneemt. De flexibele vorm vult je medewerker zelf in, bijvoorbeeld langer of korter dan twaalf maanden, meer of minder dan de helft van de wekelijkse arbeidsduur. Een fulltime verlof gedurende zes maanden is ook mogelijk..
ZAAK: Ouderschapsverlof is onbetaald en regel je samen met je medewerker. Je hoeft hiervoor niets aan te geven bij het UWV. Wil een medewerker een aaneengesloten periode verlof opnemen? Regel dan goede vervanging!

Schakel Tempo-Team in!