Overheid

De overheid is altijd in beweging. Modernisering, klantvriendelijkheid en mobiliteit creëren een dynamisch krachtenveld dat vraagt om de flexibele en betrouwbare HR-oplossingen van Tempo-Team. 

Flexibele medewerkers voor een dynamische overheid

Tempo-Team spreekt al meer dan twintig jaar de taal van de overheid. We zetten ons actief in voor een betere publieke dienstverlening en zijn mede daarom aangesloten bij het overheidsnetwerk FAMO en adviseur voor ‘Overheid heeft Antwoord’.

Personeel nu en in de toekomst

Tempo-Team anticipeert op vergrijzing, mobiliteit en herplaatsing. Vanaf 2015 zijn gemeenten steeds meer het centrale toegangspunt voor alle overheidsdiensten. Tempo-Team helpt u bij een betere dienstverlening van uw medewerkers aan burgers en bedrijven.
Al vele jaren vindt u onze flexwerkers bij het merendeel van Nederlandse gemeenten en de rijksoverheid. We leveren flexwerkers:

  • op uitzendbasis
  • via een detacheerovereenkomst;
  • op projectbasis
  • via werving en selectie.

U vindt medewerkers van Tempo-Team in alle geledingen van de overheid: van vuilnisman tot baliemedewerker en callcentermedewerker, van leidinggevende tot beleidsmaker, arbo-arts en jurist. Daarnaast verzorgen wij opleidingen en leerwerktrajecten.

ActiveerKracht

De samenwerking ‘ActiveerKracht’ tussen gemeenten en Tempo-Team in een Publiek-Private Samenwerking (PPS) heeft als doel om sámen zoveel mogelijk werkzoekenden te activeren en te bemiddelen naar werk. De gemeente en Tempo-Team bundelen de krachten in meerjarige strategische partnerships. Het partnership bestaat daarnaast ook uit het professionaliseren en flexibiliseren van elkaars dienstverlening. Direct meer informatie over deze dienstverlening? Neem dan contact op met Mirjam Manni, 06 46 03 35 83.