Wet- en regelgeving

Wet werk en zekerheid (WWZ)

In 2015 veranderde er veel in het arbeidsrecht. De invoering van de Wet werk en zekerheid (WWZ) ging verder; werkgevers hebben hun processen aan de nieuwe wetgeving aangepast. Dat is ook nodig, want het niet juist naleven van de wet kan geld kosten. Als u bijvoorbeeld een medewerker met een contract voor bepaalde tijd van zes maanden of langer niet tijdig aanzegt, moet u hem een extra maandsalaris betalen. En bij het inlenen van arbeidskrachten kunt u aansprakelijk worden gesteld voor wan- of onderbetaling elders in de keten.

Participatiewet

Als onderdeel van de participatiewet zijn er een landelijke banenafspraken gemaakt tussen overheid, werkgevers en werknemers. Bekijk meer informatie over de Participatiewet

Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd

Het in dienst nemen of houden van een AOW-gerechtigde is sinds 1 januari 2016 aantrekkelijker geworden voor de werkgever. Lees alles over de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd

Aanpassingen Wet werk en zekerheid in 2015

De wetswijzigingen van de Wet werk en zekerheid zijn per 1 januari 2015 ingegaan. Bekijk de veelgestelde vragen over de Wet werk en zekerheid per onderwerp:

1. Wet werk en zekerheid - flexibele arbeid, wijzigingen per 1 januari 2015
2. Wet werk en zekerheid - flexibele arbeid, wijzigingen per 1 juli 2015
3. Wet werk en zekerheid - ontslagrecht en Werkloosheidswet

Heeft u geen antwoord gekregen op uw vraag of heeft u een andere vraag? Neem voor een persoonlijk gesprek contact met ons op.