Ouderschapsverlof: zo regel je dat voor je werknemer

Heb je te maken met veel ouders binnen je bedrijf of mommy’s en daddy’s to be? Het is goed om ook vast wat verder te kijken: wat gebeurt er als de kleine er is? Het ouderschap kan ook een hele bevalling zijn! 👶 Kortom: wat is het ouderschapsverlof en hoe regel je het als werkgever? Lees snel verder!

>> Wil je snel weten hoe je het ouderschapsverlof regelt? Download onze superhandige checklist, zodat je weet wat jij moet doen. Tempo-Team to the rescue!

Wat is ouderschapsverlof?

Het ouderschapsverlof valt binnen de Wet arbeid en zorg (WAZO). In de WAZO is vastgelegd dat elke werknemer die zorgt voor een eigen kind, stief-, adoptie- of pleegkind onder de acht jaar, recht heeft op ouderschapsverlof. Dat betekent dat werknemers minder kunnen werken, als ze dat willen, om voor hun kind te zorgen. Voorwaarde is wel dat de werknemer op hetzelfde adres woont als het kind en de verzorging en de opvoeding op zich heeft genomen. 

LET OP: ook werknemers die buiten Nederland werken, hebben recht op ouderschapsverlof. Alleen als er een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang zich hiertegen verzet, kan daarvan afgeweken worden. 

Hoeveel ouderschapsverlof kan een werknemer opnemen?

Zowel de vader als de moeder kan in totaal 26 maal zijn of haar wekelijkse arbeidstijd opnemen verspreid over maximaal 8 jaar. Als de werknemer 32 uur per week werkt, komt dat dus neer op 26 maal 32 uur. Het verlof geldt per kind, dus bij een meerling kan de werknemer per kind 26 keer de wekelijkse arbeidstijd opnemen. 

Standaard of flexibel opnemen van ouderschapsverlof?

Opnemen van het verlof kan in de standaardvorm of in de flexibele vorm. De standaardvorm houdt in dat de werknemer gedurende twaalf maanden wekelijks de helft van zijn of haar arbeidsuren als verlof opneemt. In de flexibele vorm heeft de werknemer zelf de keuze: hij of zij kan het verlof spreiden over acht jaar of misschien juist in één keer allemaal opnemen, wat betekent dat je je werknemer een halfjaar kwijt bent. Alles is mogelijk in goed overleg!

LET OP: heeft je medewerker twee verschillende werkgevers? Dan heeft de werknemer bij beide werkgevers recht op verlof. VOORBEELD: bij de ene werkgever werkt Jan 8 uur en bij de andere werkgever werkt Jan 32 uur. Dan heeft Jan bij de ene werkgever recht op 26x8 uur verlof en bij de andere werkgever 26x32 uur verlof.

LET OP: als de arbeidsverhouding wordt beëindigd voordat het verlof volledig is opgenomen, heeft de werknemer, als hij bij een nieuwe werkgever begint, nog recht op het resterende deel van het verlof bij de nieuwe werkgever. Daarvoor moet de werknemer een verklaring bij de oude werkgever aanvragen die aantoont op hoeveel verlof de werknemer nog aanspraak heeft. Uiteraard geldt het verlof alleen als het kind nog geen acht jaar is. 

Hulp nodig bij het vinden van vervanging? Wij schieten in de startblokken voor je om het binnen no-time te regelen!

Schakel Tempo-Team in

Hoe werkt het ouderschapsverlof?

Ouderschapsverlof is verlof zonder loon. Als werkgever hoef je hier dus niet voor te betalen en er ook niets voor aan te vragen bij het UWV. Het is wel handig om het goed met je werknemer af te stemmen, om verwarring te voorkomen. De werknemer moet zelf minimaal 2 maanden voordat het verlof ingaat een schriftelijk verzoek indienen bij jou als werkgever. 

LET OP: sommige werkgevers betalen ouderschapsverlof wel (deels) door. Check daarom altijd de CAO die op jou van toepassing is, deze is leidend. 

Nieuwe regels per augustus 2022

Vanaf augustus 2022 gaat er het een en ander veranderen voor ouders! De huidige regels blijven gelden, maar de eerste 9 weken van het ouderschapsverlof worden per augustus 2022 deels doorbetaald. Het UWV gaat hiervoor 50% van het dagloon uitkeren tot maximaal 70% van het maximaal dagloon. Deze verlofweken moeten wel opgenomen worden in het eerste levensjaar van het kind. Extra genieten met de kleine dus!

Schakel Tempo-Team in!

Wil je weten wat jij moet doen als een medewerker een kindje verwacht? Met welk soort verlof heb je te maken en hoe vraag je een uitkering aan? Je vindt het allemaal hier
>> Download onze superhandige checklist!

Zo regel je direct vervanging

We begrijpen maar al te goed dat je de kans pakt en direct vervanging wilt regelen voor een medewerkster met zwangerschapsverlof. Wij staan voor je klaar. Laat ons weten waar je naar op zoek bent en wij regelen als de wiedeweerga vervanging voor je! 

Schakel Tempo-Team in!

Lees ook: