Ziekte rondom zwangerschapsverlof? Zo ga je ermee om als werkgever!

Jaaa suuuperleuk een kindje op komst. Dat wordt binnenkort beschuit met muisjes op kantoor dus, smullennn! 馃惌De regels rondom zwangerschapsverlof kunnen echter nogal verwarrend zijn voor werkgevers... En zeker als je werknemer ook ziek wordt tijdens de zwangerschap. Tja, hoe zit het dan met verlof en loondoorbetaling? Wij zetten daarom alle regels rondom zieke werknemers voor, tijdens en na zwangerschaps- en geboorteverlof voor je op een rijtje. Tempo-Team helpt! Wel zo prettig, h猫?

>> Wil je snel weten hoe je het zwangerschapsverlof regelt? Download onze superhandige checklist, zodat je weet wat jij moet doen. Tempo-Team to the rescue!

Spring snel naar:

Zwangerschapsuitkering van het UWV

Je zwangere werknemer heeft rond haar bevalling recht op zwangerschapsverlof en een zwangerschaps- en bevallingsuitkering van het UWV. Dit is geregeld in de Wet arbeid en zorg (WAZO). Als werkgever vraag je de uitkering aan en die ontvang je op jouw rekening waarmee je dus gewoon het loon doorbetaalt tijdens het verlof. Dit klinkt logisch toch? Wat als je medewerker ziek wordt? Moet je dan ook het loon doorbetalen en krijg je nog wel een uitkering van het UWV? Dat ligt aan de oorzaak en de periode waarin ze ziek wordt.

De oorzaak van ziek zijn

Als werkgever mag je NOOIT nagaan wat de oorzaak is van de ziekte van de werknemer. Je mag ook NIET vragen of het zwangerschapsgerelateerd is. De werkgever mag WEL vragen of de werkneemster onder een vangnetbepaling van de ziektewet valt. Een van die vangnetbepalingen is de ziekte ten gevolge van zwangerschap of bevalling.

Het kan ook zijn dat de werkneemster uit haarzelf vertelt dat ze zwanger is, of dat de bedrijfsarts bij de werkgever aangeeft dat er sprake is van ziekte ten gevolge van zwangerschap en dat de werkgever een ziektewetuitkering voor de werkneemster kan aanvragen.

De periode waarin je medewerker ziek is geworden

Door het UWV wordt een onderscheid gemaakt in de volgende momenten wanneer je collega ziek kan worden: voor de verlofperiode, tijdens de 4 tot 6 weken voor de uitgerekende datum of ingang verlof, tijdens de verlofperiode en na de verlofperiode. Hieronder lichten we alle situaties en jouw bijbehorende rechten en plichten toe. Gaan we!

Wat als de ziekte WEL gerelateerd is aan de zwangerschap?

Als de ziekte gerelateerd is aan de zwangerschap, dan heeft de werkneemster recht op een ziektewetuitkering. Deze wordt overgemaakt aan de werkgever die het loon moet doorbetalen en op deze manier wordt gecompenseerd in de loonkosten. Ook wanneer de arts zegt dat de werkneemster rust moet houden, geldt dit als ziekte gerelateerd aan de zwangerschap. 

...en je werknemer ziek wordt v贸贸r zwangerschapsverlof?

Wordt je werkneemster ziek voordat haar zwangerschapsverlof is ingegaan (dus tot aan 6 weken v贸贸r de uitgerekende datum)? Dan vraag je als werkgever een Ziektewet-uitkering aan, die 100% van het dagloon betaalt. Dit doe je totdat de verlofperiode ingaat, daarna hoef je de ziekte als werkgever niet meer te melden en stopt de eventuele Ziektewet-uitkering automatisch. De werknemer heeft nog steeds evenveel recht op 16 weken zwangerschapsverlof. 

LET OP! Is je werknemer ziek geworden in de periode van 6 tot 4 weken voor de uitgerekende datum (de flexibiliseringsperiode), maar is de verlofperiode nog niet begonnen? Dan krijgt zij ook een Ziektewet-uitkering. De ziekte in deze periode wordt namelijk geacht het gevolg te zijn van de zwangerschap. De ziektedagen tussen 4 en 6 weken voor de uitgerekende datum komen WEL in mindering op het verlof. Het verlof eindigt dan eerder dan gepland.

...en je werknemer ziek wordt tijdens zwangerschapsverlof?

Wanneer je werknemer ziek wordt tijdens de verlofperiode, hoef je niets aan het UWV door te geven. Er is dan geen recht op Ziektewet-uitkering, omdat dit onder de 鈥榞ewone鈥 zwangerschapsuitkering valt (WAZO). Je betaalt haar loon gewoon door.

...en je werknemer ziek wordt na zwangerschapsverlof?

Als de oorzaak gerelateerd is aan de zwangerschap of bevalling en de ziekmelding direct aansluit op het bevallingsverlof, heeft je werknemer recht op de Ziektewet-uitkering. Die kun je als werkgever voor haar aanvragen bij het UWV. De uitkering is 100% van het dagloon tot het maximumdagloon en de werkneemster krijgt deze uitkering maximaal twee jaar.

Als de klachten ook al voor het zwangerschapsverlof bestonden en de klachten na het bevallingsverlof hetzelfde zijn, dan is er sprake van een doorlopend ziektegeval en worden deze periodes bij elkaar opgeteld. Verschillen de klachten van elkaar, dan begint er na het einde van het verlof een nieuw Ziektewet-uitkering voor 104 weken.

LET OP! Heeft je werknemer ook maar 茅茅n dag gewerkt na haar verlofperiode? Dan kun je als werkgever GEEN Ziektewet-uitkering aanvragen. Je moet het dan beoordelen als ziekte die niet gerelateerd is aan de zwangerschap en die niet aansluit op het verlof. Daarom moet je als werkgever zelf het loon doorbetalen. Het is dus belangrijk om voor het einde van het verlof contact met je werkneemster te hebben. Wijs er ook op dat als ze klachten heeft die bevallingsgerelateerd zijn, dat zij zich op de eerste dag na het verlof ziek moet melden.

Wat als de ziekte NIET gerelateerd is aan de zwangerschap?

Wanneer je werkneemster ziek wordt voor of na de zwangerschap en dit niet zwangerschapsgerelateerd is, dan gelden dezelfde verzuimregels als normaal bij ziekte.

Je meldt je werknemer ziek bij de bedrijfsarts of arbo en volgt dit stappenplan. Wordt je werkneemster tijdens de wazo-periode ziek, dan is er geen recht op ziektewetuitkering en tellen die weken ook niet mee voor de wachttijd. Dit valt namelijk onder de zwangerschapsuitkering die het UWV betaalt ter compensatie van de loonkosten.

LET OP! Is je werkneemster ziek gedurende de 6 tot 4 weken voor de uitgerekende datum? Dan worden de ziektedagen ook ingehouden op de verlofperiode, ook al is zij niet ziek door haar zwangerschap. Haar verlofperiode zal dus eerder eindigen. Na de bevalling stuurt het UWV altijd een bericht over de definitieve periode waarover het recht op een WAZO-uitkering bestaat.

Schakel Tempo-Team in!

Wil je weten wat jij moet doen als een medewerker een kindje verwacht? Met welk soort verlof heb je te maken en hoe vraag je een uitkering aan? Je vindt het allemaal hier. 
>> Download onze superhandige checklist! 

Zo regel je direct vervanging

We begrijpen maar al te goed dat je de kans pakt en direct vervanging wilt regelen voor een medewerkster met zwangerschapsverlof. Wij staan voor je klaar. Laat ons weten waar je naar op zoek bent en wij regelen als de wiedeweerga vervanging voor je! 
Schakel Tempo-Team in!

Anderen lazen ook: