Consultancy

Praktisch advies voor een slimme arbeidsorganisatie

In een continu veranderende omgeving zijn flexibiliteit, productiviteit en duurzame inzetbaarheid van arbeid voor elke organisatie belangrijk. Zeker in organisaties waar arbeidskosten en arbeidsvolume een grote impact hebben op de totale kosten. Een future proof HR-beleid is dan ook cruciaal.

Advies met impact

Maar hoe geeft u dat vorm? Hoe verhoogt u bijvoorbeeld de kwaliteit van uw mensen én optimaliseert u tegelijk het flexvermogen van uw arbeidsorganisatie? Tempo-Team Consultancy analyseert de uitdagingen van uw organisatie, signaleert kwetsbaarheden en geeft praktisch, betrouwbaar en op maat gesneden advies. Met blijvende impact voor een veerkrachtige arbeidsorganisatie.

HR-vraagstukken

Tempo-Team Consultancy adviseert organisaties over HR-vraagstukken binnen de driehoek van planning, functies en arbeidsmarkt, op operationeel én strategisch niveau. Daarbij gaat het om de optimalisatie van de arbeidscapaciteit, het in balans brengen van flexbehoefte en flexvermorgen en de duurzame inzetbaarheid van arbeid, zowel kwalitatief als kwantitatief. Onze adviezen resulteren in meer efficiëntie en een betere toekomstbestendigheid.

Onze kracht

Hoewel de adviezen van Tempo-Team Consultancy onafhankelijk zijn van onze andere dienstverleningsvormen, schuilt onze kracht juist in onze jarenlange ervaring met het slim organiseren van arbeid, onder meer met Tempo-Team Inhouse Services en accountmanagement in een groot aantal branches. Daardoor zijn we in staat praktische, direct uitvoerbare oplossingen aan te dragen die hout snijden. En als u wilt, helpen we u ook bij de implementatie daarvan.

 

Onze klanten spreken ..

Gemeente Dordrecht over Consultancy - Joop Veth, hoofd van het bedrijfsbureau van Stadsbeheer gemeente Dordrecht: ‘We starten nu met de implementatie van het Strategisch Personeelsplan (SPP)-totaalmodel. We verwachten er veel van; niet alleen de duurzame inzetbaarheid van onze oudere medewerkers vergroten, maar dankzij de integrale aanpak die Tempo-Team Consultancy ons heeft aangedragen, kunnen we ook heel veel HR-uitdagingen die voor ons liggen adequaat aanpakken, zoals het verhogen van de medewerkerstevredenheid en het borgen van kennis in de organisatie.’

Onze klanten spreken ..

ISS over Consultancy - In opdracht van ISS heeft Tempo-Team Business Consultancy onderzoek gedaan naar de optimale flexibele (veerkrachtige) arbeidsorganisatie van deze klant. Om de hoofddoelstelling ‘reductie in arbeidskosten’ te bereiken, is er uitvoerig en gedegen onderzoek verricht naar de besparingsmogelijkheden.

De verantwoordelijke projectmanager van ISS, Maarten Poels, over het uiteindelijke advies van Tempo-Team: 'een heldere kijk op onze organisatie, met praktische adviezen waarmee we onze organisatie future fit kunnen maken.'