ABU CAO per juli 2023

Na de invoering van de TVA in augustus 2022 is nu ook de nieuwe ABU CAO voor uitzendkrachten gewijzigd. De meeste wijzigingen zijn in gegaan per juli 2023. Maar.. wat is er nu precies gewijzigt? 👀 En wat betekent dat voor jou als werkgever en jouw uitzendkrachten? Al met zijn die nieuwe cao wijzigingen pittige kost! Die wij lekker uitleggen. Je leest ‘t op deze pagina, of download de paper. Daarin gaan we nog dieper in op alle wijzigingen 🔥.

Download de paper 

De belangrijkste wijzigingen in de ABU CAO 2023: 

Inschaling en periodieken

Belangrijk uitgangspun is dat relevante werkervaring van uitzendkrachten verzilverd wordt. Dat betekent dat als een uitzendkracht aan een nieuwe opdracht begint, bij een nieuwe opdrachtgeverwerkgever, altijd moet worden nagegaan of de uitzendkracht relevante werkervaring heeft en zo ja, wat dit betekent voor de inschaling. Uitgangspunt hierbij is het beleid dat de opdrachtgever hanteert voor zijn eigen nieuwe medewerkers. Maar ook als dat beleid er niet is komt een uitzendkracht niet automatisch terecht in de onderste/ laagste trede. Werkervaring die tijdens de opdracht wordt opgedaan wordt altijd beloond, ook bij een volgende opdracht (mits deze werkervaring relevant is).

Daarnaast hebben uitzendkrachten recht op dezelfde periodieke verhogingen als de overige medewerkers bij de opdrachtgever. Dat is zo en dat blijft zo. Hangt die periodiek af van een beoordeling? Dan betekent dat dat uitzendkrachten ook beoordeeld moeten worden. Gebeurt dat niet, dan krijgen zij toch een periodiek. Aan welke voorwaarden dit exact hangt lees je in de paper.

Uitbreiding van de inlenersbeloning

De beloningscomponenten waar flexwerkers recht op hebben wordt uitgebreid. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Toeslagen: een uitzendkracht heeft recht op alle toeslagen
  • Kostenvergoedingen: een uitzendkracht heeft recht op alle kostenvergoedingen, ook bruto kostenvergoedingen

Welke belongingscomponenten hier onder vallen en hoe dat zit met fiscale regels, is te lezen in de paper.

Transitievergoeding

Ook flexwerkers hebben volgens de wet recht op een transitievergoeding. Sinds 1 april 2023 hebben uitzendkrachten niet 3, maar 12 maanden de tijd om aanspraak te maken op de transitievergoeding. 

Arbeidsongeschiktheid

Met de wijzigingen in de ABU CAO heeft een uitzendkracht meer zekerheid bij arbeidsongeschiktheid. Zo eindigt een uitzendovereenkomst met uitzendbeding niet meer automatisch bij arbeidsongeschiktheid. Ook als de opdrachtgever de opdracht opzegt tijdens ziekte, eindigt de uitzendovereenkomst niet.

Meer over deze wijzigingen lees je in de paper 👇🏾

Vul je gegevens in en ontvang 'm meteen in je inbox!

Aanhef *