Vakantiekrachten & wet- en regelgeving

Welke wet- en regelgeving geldt er eigenlijk voor vakantiekrachten? Wij helpen je op weg en leggen per leeftijdsgroep uit wat wel en niet mag. Meer weten? Download de vakantiekrachtentoolkit en lees hoe wij het fixen! Wil je Tempo-Team inzetten? Meld dan je vacature bij ons aan en wij vinden de vakantiekracht(en) die je nodig hebt!

Download toolkitVacature aanmelden

Op deze pagina:

Zo maak je werk leuk voor alle generaties op de werkvloer!🤩

Generatie X, Xennials, generatie Y en … Gen Z! De nieuwste generatie druppelt binnen op de werkvloer. Als werkgever wil je dat al die generaties goed samenwerken. Dat zorgt namelijk voor heel veel werkplezier! Maar, hoe overbrug je die halve eeuw aan werkervaring? Het toverwoord: generatiemanagement!

Wat is een vakantiekracht?

Met vakantiekrachten (of vakantiewerkers) wordt in de meeste cao’s bedoeld: scholieren en studenten die in de (zomer)vakanties van hun opleiding of studie tijdelijk werk doen, tegen betaling.

Vaak is een vakantiekracht minderjarig. Tot en met 12 jaar mogen kinderen helemaal niet werken. Vanaf 13 jaar gelden er speciale regels. Die gaan vooral over de arbeidsomstandigheden en de werktijden. Goed om te weten wat voor welke leeftijdsgroep geldt. We verdelen de leeftijdsgroepen als volgt:

 • Kinderen (13-, 14- en 15-jarigen): voor deze doelgroep gelden wettelijke beperkingen voor zowel toegestane werkzaamheden als werktijden.
 • Jongeren (16- en 17-jarigen): voor deze doelgroep gelden vooral beperkingen met betrekking tot de werktijden.
 • Meerderjarige vakantiekrachten (18 jaar en ouder) vallen onder de wettelijke regels voor arbeidsomstandigheden en werktijden die voor alle volwassenen gelden. 

Werft Tempo-Team jouw vakantiekrachten dan is dat altijd vanaf 16 jaar. Meer hierover lees je hier!

Welk soort werk mag een vakantiekracht doen?

Net als alle andere medewerkers wordt ook een vakantiekracht door de wet beschermd. Iedereen moet tenslotte veilig en gezond kunnen werken. Deze regels liggen vast in de Arbowet. Voor minderjarige vakantiekrachten gelden wel extra regels:

 • 13- en 14-jarigen zijn verplicht om naar school te gaan. Ze mogen in principe niet werken. Er zijn echter uitzonderingen op deze regel. Wat zij wel mogen doen zijn klusjes én ze mogen helpen bij licht, niet industrieel werk. Waar je dan aan moet denken? Inpakken in de supermarkt of vakkenvullen. Ook het helpen op een camping, dieren verzorgen, groente of fruit plukken (als er niet recent bestrijdingsmiddelen zijn gebruikt). Belangrijk is: het werk mag geen nadelige gevolgen hebben voor hun veiligheid, gezondheid of ontwikkeling. Wat écht niet mag: werken in een fabriek, met (of bij) machines en werken in de horeca. 

 • 15-jarigen zijn ook leerplichtig. Ook zij mogen al iets meer. Zo mogen zij wel zelfstandig werk doen dat licht en niet-industrieel is, zoals de avondkrant bezorgen, reclamefolders rondbrengen,  of (hulp)werkzaamheden uitvoeren in de horeca, zoals bijvoorbeeld als afwasser. Maar achter de kassa werken of te zwaar tillen mag niet.

 • 16- en 17-jarigen mogen nóg meer. Ze mogen bijna elk soort werk doen zolang het werk niet gevaarlijk is of schadelijk voor de gezondheid is. Ze mogen bijvoorbeeld niet werken met gevaarlijke stoffen, op grote hoogte of in een lawaaiige omgeving. Ook mogen ze niet werken als ze daardoor niet naar school (kunnen) gaan. Voor risicovolle werkzaamheden moet jij als werkgever zorgen voor toezicht en begeleiding.

Moet je een arbeidsovereenkomst afsluiten met een vakantiekracht?

Ja! Een vakantiekracht is gewoon een medewerker van jouw bedrijf, dus gelden in principe dezelfde voorwaarden. Valt jouw bedrijf of branche onder een cao, dan gelden de voorwaarden van die cao ook voor jouw vakantiekrachten. 

Je legt jouw arbeidsovereenkomst voor vakantiewerk (bij voorkeur) schriftelijk vast in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Volgens de wet moet jij je, als werkgever, houden aan de wettelijke bepalingen, zoals het betalen van minimaal het minimumloon, het doorbetalen van loon bij ziekte en de regels voor vakantiedagen en vakantietoeslag.

►Let op: voor vakantiewerk mag geen proeftijd worden afgesproken. Dit geldt alleen bij een contract van 6 maanden of langer. En vakantiewerk is maximaal 6 weken aansluitend werk.

Toestemming van de ouders

Jongeren tot 16 jaar hebben voor het afsluiten van een arbeidsovereenkomst toestemming nodig van hun ouders of voogd. Om onduidelijkheid te voorkomen is het verstandig dat je voor die groep vakantiewerkers een ouder/voogd het arbeidscontract mee laat ondertekenen.

Belangrijk! Je bent als werkgever volgens de wet verplicht om van jouw vakantiekracht (vanaf 14 jaar) zijn/haar/diens identiteit vast te stellen. Dit doe je door te vragen naar een origineel en geldig identiteitsbewijs.

Welke werktijden gelden voor vakantiekrachten?

De Arbeidstijdenwet (ATW) is er om een vakantiekracht te beschermen tegen te lange werkdagen of werken op te late tijdstippen. 

 • 13- en 14-jarigen mogen maximaal 7 uur per dag werken, tussen 7.00 en 19.00 uur. Ze mogen maximaal 35 uur per week en maximaal 5 dagen achter elkaar werken. Ze hebben recht op een half uur pauze als ze 4,5 uur of meer op een dag werken. Op zondag werken mag niet. En als ze 2 dagen achter elkaar werken, moeten ze daartussen minimaal 14 uur rust hebben gehad.

 • 15-jarigen mogen maximaal 8 uur per dag werken - tussen 7.00 en 21.00 uur - en niet meer dan 40 uur per week. Ook zij mogen niet meer dan 5 dagen achter elkaar werken en hebben recht op een half uur pauze als ze op een dag 4,5 uur of meer werken. Elke 2 werkdagen moeten ze minimaal 12 uur rusten. Is het in jouw bedrijf gebruikelijk dat er gewerkt wordt op zondag? Dan mogen zij dat ook. Hierbij is wel toestemming van hun ouders nodig én ze mogen niet meer dan 11 zondagen in 16 weken werken

 • 16- en 17-jarigen mogen 9 uur per dag werken - tussen 6.00 en 23.00 uur - maar niet meer dan 45 uur per week, met een half uur pauze bij 4,5 uur aaneengesloten werken. In 4 weken mogen ze maximaal 160 uur werken, op voorwaarde dat ze elke week minimaal anderhalve dag vrij zijn en elke 2 werkdagen minstens 12 uur rust hebben. Werken ze ook op zondag? Dan geldt een minimum van 13 vrije zondagen per jaar (52 weken).

 • 18-jarigen en oudere vakantiewerkers vallen onder de regels van de Arbeidstijdenwet voor volwassenen. 

Belangrijk! De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert of je in je bedrijf de regels naleeft - ook voor vakantiewerk. Als dat niet gebeurt, kun je een boete krijgen.

Hoeveel verdient een vakantiekracht?

Vakantiekrachten van 15 tot en met 20 jaar hebben recht op een deel van het minimumuurloon: het minimumjeugduurloon. Vanaf 21 jaar geldt het wettelijk minimuuurmloon. Je vakantiewerker heeft ook recht op vakantiegeld (vakantietoeslag): 8% van het bruto minimumuurloon.

Voor 13- en 14-jarigen geldt de verplichting van het minimumjeugduurloon niet, maar als goed werkgever is het natuurlijk wel passend om hen het loon van 15-jarigen te betalen.

Bruto minimum(jeugd)uurlonen, per 1 januari 2024

Leeftijd Per uur
15 jaar € 3,98
16 jaar € 4,58
17 jaar € 5,24
18 jaar € 6,64
19 jaar € 7,96
20 jaar € 10,62
21 jaar en ouder € 13,27

Bron: Rijksoverheid.nl

Lees meer over vakantiekrachten in ons vakantiekrachtentoolkit. Zo kan jij straks ook zorgeloos op vakantie!

Downloaden maarrr!

FAQ vakantiekrachten

 • Wat is een vakantiekracht?

  Met een vakantiekracht wordt vaak een scholier of student bedoeld die in de (zomer)vakanties van de opleiding of studie tijdelijk werk doet, tegen betaling.

 • Hoeveel mag een 15 jarige werken in de vakantie?

  15-jarigen mogen maximaal 8 uur per dag werken - tussen 7.00 en 21.00 uur - en niet meer dan 40 uur per week. Ook zij mogen niet meer dan 5 dagen achter elkaar werken en hebben recht op een half uur pauze als ze op een dag 4,5 uur of meer werken. Elke 2 werkdagen moeten ze minimaal 12 uur rusten. Is het in jouw bedrijf gebruikelijk dat er gewerkt wordt op zondag? Dan mogen zij dat ook. Hierbij is wel toestemming van hun ouders nodig én ze mogen niet meer dan 11 zondagen in 16 weken werken.

 • Hoelang mag een 16 jarige werken in de vakantie?

  16- en 17-jarigen mogen 9 uur per dag werken - tussen 6.00 en 23.00 uur - maar niet meer dan 45 uur per week, met een half uur pauze bij 4,5 uur aaneengesloten werken. In 4 weken mogen ze maximaal 160 uur werken, op voorwaarde dat ze elke week minimaal anderhalve dag vrij zijn en elke 2 werkdagen minstens 12 uur rust hebben. Werken ze ook op zondag? Dan geldt een minimum van 13 vrije zondagen per jaar (52 weken).