Welke financiële voordelen en regelingen zijn er voor werkgevers rondom de Participatiewet?

Iedereen heeft recht op betaald werk. En samen helpen we zoveel mogelijk mensen aan een baan die bij ze past! In het kader van de Participatiewet ben je als werkgever zelfs verplicht om daaraan mee te werken. De overheid biedt subsidies en andere financiële regelingen om je te stimuleren mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Bekijk welke financiële regelingen er zijn en welke bij jou passen. Liever meteen persoonlijk advies? Neem hieronder contact met ons op!

Neem contact op

 

Op deze pagina: 

Dit zijn de regelingen en financiële voordelen waar je gebruik van kan maken

De overheid stimuleert werkgevers om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen met een aantal financiële regelingen. We leggen je hieronder alles uit over de verschillende subsidiestromen, regelingen en voordelen.

De Rijksoverheid noemt de volgende regelingen:

  • Loonkostensubsidie

  • Looncompensatie bij ziekte

  • Loondispensatie

  • Subsidie voor het aanpassen van de werkplek

  • Persoonlijke ondersteuning bij het werk (jobcoach)

  • Loonkostenvoordeel

Loonkostensubsidie (LKS)

Medewerkers met een arbeidsbeperking kunnen niet altijd het minimumloon verdienen, bijvoorbeeld omdat iemand niet alle taken van een functie kan uitoefenen. Dankzij loonkostensubsidie ontvangt de medewerker een normaal salaris en word jij als werkgever gecompenseerd voor de verminderde productiviteit. De loonkostensubsidie is bedoeld voor werkgevers die werken bieden aan de doelgroep van de banenafspraak. Deze subsidie kan je aanvragen bij de gemeente waar de werknemer staat ingeschreven.

Looncompensatie bij ziekte (no-riskpolis)

Wanneer je iemand met een arbeidsbeperking aanneemt, bestaat er naast de loonkostensubsidie ook looncompensatie via de no-riskpolis. Wordt deze persoon ziek? Dan compenseert UWV maximaal 5 jaar doorbetaling van het loon. 

Loondispensatie

Heb je een Wajonger in dienst die door een ziekte of handicap minder werk aan kan dan andere werknemers? Dan hoef je je medewerker ook minder loon te betalen. En het fijne: UWV geeft je werknemer dan een aanvulling op het loon! Dat noemen we de Wajong-uitkering. Loondispensatie aanvragen? Op de website van UWV lees je alles over loondispensatie en hoe je het aanvraagt.

Subsidie voor het aanpassen van de werkplek

Voor mensen uit de Participatiewet kan het nodig zijn dat de werkplek moet worden aangepast. Bijvoorbeeld omdat de kandidaat in een rolstoel zit. De subsidie voor het aanpassen van de werkplek (bijvoorbeeld voor een traplift of een aangepast toilet) wordt verstrekt door UWV of de gemeente. Op de website van UWV lees je alles over deze subsidie en hoe je het aanvraagt.

Jobcoach voor persoonlijke ondersteuning bij het werk

Een jobcoach begeleidt en ondersteunt mensen met een arbeidsbeperking gericht op het vinden en behouden van een reguliere baan op de arbeidsmarkt. Ook helpt de jobcoach de werkgever en collega’s in het scheppen van de juiste voorwaarden op de werkvloer. Deze individuele voorziening wordt toegekend door UWV of gemeente. 

Loonkostenvoordeel (LKV)

Je kan bij UWV ook controleren of je als werkgever recht hebt op loonkostenvoordeel. Dit gaat om een tegemoetkoming in de loonkosten en geldt voor ouderen en mensen met een arbeidsbeperking. LKV is in de plaats van de premiekortingen voor jongere, oudere en arbeidsgehandicapte werknemers. Je vraagt loonkostenvoordeel zelf aan via je loonaangifte. Zorg dat je medewerker daarnaast binnen 3 maanden zelf een doelgroepverklaring aanvraagt bij UWV. Check! Bekijk op de website van de Rijksoverheid wat de loonkostenvoordelen zijn.

Handig om te weten: om de loonwaarde van een kandidaat te bepalen wordt gebruikgemaakt van een proefplaatsing. Kandidaten werken dan met behoud van een uitkering.  Deze proefplaatsing is nodig om te bepalen wat de loonwaarde van de kandidaat is.

Medewerker uit het doelgroepregister: de voordelen voor jou als werkgever

Als werkgever wil je inclusiviteit uitstralen, dat snappen we. Het past dan ook bij goed werkgeverschap om medewerkers met een arbeidsbeperking te recruiten. Zo draag jij jouw steentje bij aan meer gelijkheid op de arbeidsmarkt. Dat past dus mooi bij maatschappelijk verantwoord ondernemen! En als je iemand met een arbeidsbeperking in dienst neemt, krijg je daarnaast dus ook vaak subsidie van de overheid. Nog meer voordelen!

Heb je hulp nodig bij het werven van een kandidaat? Tempo-Team Participatie werft, selecteert en plaatst kandidaten en nemen de gehele administratie van je over.

Neem contact op met ons

Lees meer over participatie op de werkvloer

Iedereen doet mee: niemand langs de kant!

Een inclusieve arbeidsmarkt begint bij jou. En wij helpen daarbij! Wij plaatsen kandidaten en nemen de gehele administratie van je over. Laat ons je adviseren over de mogelijkheden!