Publiek-Private Samenwerking

Publiek-Private Samenwerking (PPS) is een intensieve samenwerking tussen gemeenten en Tempo-Team. Deze samenwerking, ‘ActiveerKracht’, heeft als doel om sámen zoveel mogelijk werkzoekenden te activeren en te bemiddelen naar werk. De gemeente en Tempo-Team bundelen de krachten in meerjarige strategische partnerships. Door intensief samen te werken, elkaars dienstverlening te professionaliseren én gebruik te maken van de expertise en het netwerk van de gemeente en Tempo-Team realiseren wij de gezamenlijk gestelde doelen. Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op of bekijk de brochure.