Publiek-Private Samenwerking

Publiek-Private Samenwerking (PPS) is een intensieve samenwerking tussen gemeenten en Tempo-Team. Deze samenwerking, ‘ActiveerKracht’, heeft als doel om sámen zoveel mogelijk werkzoekenden te activeren en te bemiddelen naar werk. De gemeente en Tempo-Team bundelen de krachten in meerjarige strategische partnerships. Door intensief samen te werken, elkaars dienstverlening te professionaliseren én gebruik te maken van de expertise en het netwerk van de gemeente en Tempo-Team realiseren wij de gezamenlijk gestelde doelen. Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op of bekijk de brochure. 

Samenwerkingstraject uitgelicht

Martin Andriessen, directeur Werk en Inkomen Gemeente Den Haag

"​Sa​men met Tempo-Team hebben wij een Publiek-Private Samenwerking. Wij hebben ons voor langere tijd gecommitteerd en werken op drie niveaus samen: op de werkvloer, op productieniveau en op managementniveau. Wij zetten gezamenlijk de strategie uit, vullen elkaar daarin aan en innoveren​ samen​. Tempo-Team biedt ons producten en diensten aan waar wij geen ervaring mee hebben, zoals marktanalyses en payrollconstructies. Onze 'collega's' van Tempo-Team bieden bovendien hun meerwaarde door hun kennis van de markt, hun zakelijkheidheid en hun focus op werkgevers. Door de samenwerking met Tempo-Team is de output in de re-integratieroutes de afgelopen gestegen van 3.100 (2013) naar 3.500 (2014) en 3.650 (2015). Dit hebben we bereikt in een neergaande arbeidsmarkt. Naar verwachting zal onze output in 2016 en 2017 stijgen naar minimaal 4.200. Daarbij profiteren we van de verdergaande samenwerking en de sluitende aanpak. Deze ambitie is vertaald naar de onderliggende prestatieafspraken met Tempo-Team: Tempo-Team realiseert minimaal 30% van de uitstroom van uitkeringsgerechtigden."