Beroeps Begeleidende Leerweg

BBL-opleiding is een beroepsopleiding

Opleiden is hét instrument geworden om de problemen van een krapper wordende arbeidsmarkt het hoofd te bieden. Tempo-Team kan daarin een grote rol spelen.

Tempo-Team investeert in flexwerkers door middel van BBL-trajecten. Hiermee wil Tempo-Team de employability van flexwerkers bevorderen, het tekort aan gekwalificeerde flexwerkers verminderen, nieuw arbeidspotentieel aanboren en aanspreken én de groei van het aantal gekwalificeerde medewerkers bevorderen.

Het grootste gedeelte van de opleiding vindt plaats door werkend te leren in één of meerdere bedrijven. De leerling-werknemer werkt 4 dagen per week in uw bedrijf en gaat in het algemeen één dag of twee avonden per week naar school. Beide manieren van leren, dus de praktijk bij het bedrijf en de theorie op school, vullen elkaar aan en vormen samen de beroepsopleiding. 

Uw bedrijf aanmelden als erkend leerbedrijf

Is uw bedrijf niet aangemeld, dan kunt u via het kenniscentrum van uw branche uw bedrijf laten erkennen. Voor een overzicht van de kenniscentra kunt u kijken op www.s-bb.nl. Als erkend leerbedrijf moet u aan de volgende criteria voldoen:

  • beschikking hebben over een toegeruste werkplek waar de leerling het beroep kan uitoefenen waarvoor hij/zij de opleiding volgt.
  • eindtermen moeten kunnen worden behaald middels opstellen van een praktijkwerkplan.
  • begeleiding leerling moet plaatsvinden door bekwaam praktijkbegeleider (vakinhoudelijk en in bezit van pedagogisch/didactische kwaliteiten).
  • bereidheid tot investering in de tijd en middelen.

De onderwijsinstelling

In de meeste gevallen is het ROC primair verantwoordelijk voor de afstemming tussen theorie en praktijk. Uw bedrijf is verantwoordelijk voor de vakinhoudelijke begeleiding. Tussen de betrokken partijen wordt een BPVO getekend. De school stelt de praktijkovereenkomst op.

De leer-arbeidsovereenkomst

De leerling-werknemer, die start met een BBL opleiding, tekent met Tempo-Team een leer-arbeidsovereenkomst. Dit is een combinatie tussen een opleidings- en een arbeidsovereenkomst. De duur van deze leer-arbeidsovereenkomst moet zodanig zijn dat de leerling-werknemer in staat is de opleiding binnen de duur van deze overeenkomst af te ronden.

Heeft u een leer-werkplek beschikbaar of een flexwerker aan het werk die u eigenlijk zou willen opleiden? Neem dan contact op met Tempo-Team Werk en leren. Wij vertellen u graag meer.