Oorzaken burn-out: zo voorkom je meer burn-outs bij je medewerkers

Zit je werknemer met een burn-out thuis? Aan jou als werkgever de taak om een mogelijke terugval straks te voorkomen, toch? JA! Ook slim om eens bij jezelf na te gaan of de oorzaak van die ene burn-out werkstress bij andere medewerkers kan voorkomen. Gevalletje voorkomen is altijd beter dan genezen. Krab jezelf daarom eens achter de oren. Hoe ervaren andere collega’s de werkdruk? En hoe is de sfeer op kantoor? Kom achter de oorzaak van een burn-out en voorkom meer burn-outs! Hop!

Wat zijn de oorzaken van een burn-out?

Om een burn-out aan te pakken op de werkvloer, is het heel belangrijk om de oorzaak van een burn-out te achterhalen. Zo gaat het herstel van je medewerker sneller. En voorkom je burn-outs bij andere werknemers. Vaak is een burn-out een combinatie van verschillende oorzaken, zoals:

 • Werkdruk: wanneer het zo druk is op werk dat het werk dat gedaan moet worden niet meer afkomt of minder goed uitgevoerd wordt. 
 • Werkstress: de lichamelijke reactie op werkdruk, moeilijke werkzaamheden, lastige klanten, of pesterijen op de werkvloer.
 • Conflict op werk: zoals problemen met een overplaatsing, nieuwe functie of salarisonderhandeling.
 • Privé problemen: zoals een echtscheiding of ziekte.
 • Privé veranderingen: zoals een verhuizing of overlijden.
 • Onzekerheid over de toekomst: zoals een reorganisatie.
 • Perfectionisme: een persoonlijke eigenschap die soms tot uitputting leidt omdat niks meer goed genoeg lijkt te zijn.
 • Geen ‘nee’ kunnen zeggen: waardoor grenzen sneller worden overschreden en er vaak meer werk wordt opgenomen dan iemand eigenlijk aan kan.
 • Altijd de controle willen houden: waardoor de werkdruk steeds hoger wordt.
 • Sociale onzekerheid: waardoor vergaderingen of lunches met collega’s te veel energie kosten.
 • Moeite met tijd en plannen: de medewerker heeft hier moeite mee waardoor, wanneer dit structureel gebeurt, iemand het overzicht op een gegeven moment kwijt is.

Hoe weet je of je medewerker een burn-out heeft?

Het is soms lastig om er als werkgever zeker van te zijn dat je medewerker een burn-out heeft. Wanneer je medewerker zich namelijk ziek meldt, mag je als werkgever niet naar de reden vragen. Wel kan je als werkgever natuurlijk signalen bij je collega opvangen. En na zes weken is de arbodienst of bedrijfsarts verplicht een probleemanalyse op te stellen. 

Als je die probleemanalyse leest, kan je vaak wel inschatten of je medewerker een burn-out heeft (hoewel dit er niet letterlijk in staat, dat is tegen de regels). In deze analyse staat hoe groot de kans is op volledig herstel van je medewerker, wanneer verwacht wordt dat je werknemer zijn werk of ander werk kan hervatten en welke structureel functionele mogelijkheden de ziekte heeft. Bij een burn-out wordt in de probleemanalyse meestal aangegeven dat:

 • je medewerker energetische beperkingen heeft, dit betekent dat je zieke werknemer klachten heeft die leiden tot energieverlies. Door die moeheid is je medewerker niet in staat (fulltime) te werken.
 • je medewerker een behandeltraject volgt, dit betekent dat je werknemer een behandeltraject volgt bij een bedrijfsarts. Ook wordt je werknemer geadviseerd om contact te onderhouden met jou als werkgever. Dit kan via de telefoon of met een kort bezoekje.

Hoe pak je een burn-out aan op de werkvloer?

Als je vermoedt dat een van je medewerkers een burn-out heeft, dan is het zaak om erachter te komen wat de oorzaak is. Als werkgever mag jij je werknemer niet vragen naar de diagnose, wél of de klachten verband houden met het werk en tegen welke zaken op het werk hij aanloopt. Vaak zal je medewerker zelf ook aangeven dat er sprake is van een burn-out. Dat bepaalt de medewerker natuurlijk, maar dit mag je nergens vastleggen.  

Als je signaleert dat een medewerker (waarschijnlijk) met een burn-out thuis zit en dit werkgerelateerd is, kun je het gesprek aangaan met andere medewerkers. Niet óver de persoon, maar met de vraag of zij werkstress ervaren en of ze kunnen aangeven waar ‘m dat in zit. Op basis van jouw eigen analyse kun je voorstellen om bijvoorbeeld de werkdruk te verlagen of taken anders te verdelen. Dat scheelt! Met uiteraard de vraag hoe jouw andere medewerkers hier tegenaan kijken. 

Ook een hele slimme: regel direct goede tijdelijke vervanging! Waarom? Anders krijgen andere collega’s de taken van je zieke medewerker op hun bordje. Dat verhoogt de werkdruk (en -stress) alleen maar meer. Dus fiks die vervanging, voor iedereen fijn!

Tempo-Team to the rescue!

Zaken waar je op kan letten om een burn-out te voorkomen zijn bijvoorbeeld:

 • Werktaken: Zijn de werktaken van je medewerkers duidelijk en afgebakend? Is het duidelijk voor welk deel iedereen verantwoordelijk is of zijn er structureel taken die gedaan moeten worden zonder een duidelijk aangewezen persoon? Dit zorgt bijvoorbeeld voor een verhoogde werkdruk omdat het vaak dezelfde mensen zijn die zich verantwoordelijk voelen voor deze taken en zo structureel extra werk op zich nemen. 
 • Werkplezier: Is er een fijne en open sfeer tussen je collega’s? Is er waardering voor elkaar, worden er oprechte complimentjes gegeven en gaat iedereen met plezier naar werk? Als je meer wilt lezen over het belang van werkplezier, download dan resultaten van het Grote Werkplezier Onderzoek. 
 • Team: Bestaan er binnen je bedrijf of binnen bepaalde teams functies met tegenstrijdige belangen? En is de competitie tussen verschillende functies gezond of eigenlijk ongezond? Balans binnen je team is belangrijk om iedereen lekker op z’n plek te laten voelen. 
 • Organisatie: Wat zijn de kenmerken van je organisatie? En passen die bij je medewerkers? Bijvoorbeeld: is je organisatie jong, innovatief en flexibel? Voor sommige mensen zijn dit parels van eigenschappen, voor anderen die behoefte hebben aan stabiliteit juist stressfactoren. 
 • Werkvloer: Is de werkvloer zo ingericht dat er voldoende middelen zijn om je te concentreren? Staan de bureaus niet te dicht op elkaar? Zijn er voldoende stilteplekken of ruimtes waar collega’s zich kunnen terugtrekken om te bellen of om even ongestoord te kunnen werken?

Dit zijn voorbeelden van zaken waar je medewerkers tegenaan kunnen lopen en die werkstress veroorzaken. Er is natuurlijk meer! Om daarachter te komen onze gouden tip: vraag en luisterrr!

Tempo-Team to the rescue!!!

En vergeet ondertussen niet dat een zieke medewerker óók extra werkdruk geeft. Kom je handen te tekort? Vang dit gewoon op! Bij Tempo-Team staan we altijd voor je klaar. Laat het ons weten en je vervanging komt met piepende banden aanscheuren! Zo blijft je bedrijf lekker doordraaien. Yes! 

Neem contact met ons op!