Arbeidstijdenwet: wat moet je als werkgever regelen als je werkneemster zwanger is?

Leuk zo’n dikke toetert op werk! 🤰Je wilt natuurlijk dat je zwangere werkneemster haar werk nog steeds goed en prettig kan uitvoeren totdat haar verlof ingaat. Volgens de Arbeidstijdenwet (ATW) ben je ook verplicht een veilige en gezonde werkplek te verzorgen voor je werkneemster. Dat betekent soms dat je de arbeidstijden en arbeidsomstandigheden moet aanpassen. Jaaaaa, er komt best wat bij kijken! Hieronder daarom een aantal belangrijke onderwerpen uit de ATW overzichtelijk voor je op een rijtje.

>> Wil je snel weten op welk soort verlof jouw werkneemster recht heeft? Download onze superhandige checklist, zodat je weet wat jij moet doen. Tempo-Team to the rescue!

Dit zijn je verplichtingen als werkgever binnen de ATW

In de Arbeidstijdenwet (ATW) staat dat je als werkgever het werk voor je zwangere werkneemster zo moet inrichten dat rekening wordt gehouden met de gezondheid en veiligheid van de werkneemster. De werkzaamheden of werkplek mogen geen gevaar vormen voor de zwangerschap, het ongeboren kindje en de werkneemster zelf. Als werkgever heb jij daar invloed op. Sterker nog, het is je verplichting!

 • Informatieplicht. Je moet je medewerker informeren over haar rechten voor, tijdens en na de zwangerschap. Bijvoorbeeld over verlof, afgesloten ruimtes, rustplekken en werktijden. Ook moet je haar  op de hoogte brengen van de risico’s en wat jij eraan doet om dit te voorkomen. Denk bijvoorbeeld ook aan het werken met gevaarlijke stoffen die gevaarlijk zijn voor zwangere vrouwen of die borstvoeding geven. 
 • Gevaren wegnemen. Je moet ook mogelijke gevaren wegnemen, bijvoorbeeld met hulpmiddelen of door aanpassingen van het werk of de werkplek. 
 • Ander werk aanbieden. Als zwangere werkneemsters het werk niet veilig en gezond kunnen uitvoeren, dan moet je tijdelijk ander werk aanbieden. Is een andere functie niet mogelijk en brengt het eigen werk volgens de bedrijfsarts risico’s met zich mee, dan heeft zij mogelijk recht op een uitkering op grond van de Ziektewet.
 • Een fijne werkomgeving. Voor een kersverse ouder is het vreemd en nieuw om weer aan het werk te gaan. De baby naar de crèche, opa en oma over de vloer. Slapeloze nachten en andere zorgen horen er nu eenmaal bij. Wees begripvol en zorg voor een fijne werkomgeving.

Dit zijn de rechten van je zwangere werkneemster binnen de ATW

Tijdens de zwangerschap van je werkneemster en in de periode tot negen maanden na de bevalling moet je als werkgever ervoor zorgen dat zij veilig en gezond kan werken. 

Je medewerker heeft tijdens haar zwangerschap recht op:

 • Extra pauzes. (maximaal een achtste deel van de werktijd).
 • Vrijstelling van overwerk en nachtdiensten. ’s Nachts werken is niet verplicht, behalve als je kan aantonen dat dit echt niet anders kan.
 • Regelmatige arbeidstijden en rusttijden. Maximaal 10 uur arbeid per dienst en gemiddeld 45 uren per 16 weken.
 • Zwangerschapsonderzoek tijdens werktijd. De onderzoeken die je werkneemster ondergaat onder werktijd worden door jou als werkgever doorbetaald, dit valt onder het betaald verlof.
 • Geen arbeid verrichten. Vanaf 28 dagen voor de vermoedelijke bevallingsdatum tot 42 dagen na de bevalling mag de werkneemster geen arbeid verrichten. Zij heeft dan recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof.

Je medewerker heeft na haar bevalling recht op:

 • Kolven en borstvoeding. Je werknemer heeft tot negen maanden na de bevalling het recht om op het werk te kolven en borstvoeding te geven. Ze mag het werk zo vaak en zo lang onderbreken als nodig is, maar niet meer dan 25% van de werktijd. Dit wordt ook wel lactatieverlof genoemd.
 • Aparte of afgesloten ruimte. Een geschikte, afsluitbare ruimte om te rusten of te kolven. Als dit niet mogelijk is, mag de werkneemster zelf een plek regelen of kan ze naar haar baby toegaan.

Je mag de medewerker tijdens of na haar zwangerschap niet ontslaan

 • Ontslagbescherming. Medewerkers mogen niet ontslagen worden omdat ze zwanger zijn, zwanger willen worden of omdat ze hun baby borstvoeding geven. De medewerkster heeft dan namelijk ontslagbescherming. De ontslagbescherming geldt tot zes weken nadat je werkneemster na het verlof weer is gaan werken.
 • Uitzonderingen. Je mag een werkneemster wel ontslaan tijdens haar proeftijd, of omdat daar een dringende reden voor is, zoals faillissement. In alle gevallen geldt dat zwangerschap nooit de reden mag zijn voor ontslag.

Houd je aan de regels

Je wilt natuurlijk een zo prettig mogelijke werkomgeving voor je werkneemster. Vraag daarom waar zij behoefte aan heeft en informeer haar ook waar ze recht op heeft. Doe je dit niet en lap je de regels van verlof, voor en na de bevalling, aan je laars, dan kan de inspectie SWZ een boete opleggen. 

Schakel Tempo-Team in!

Wil je weten wat jij moet doen als een medewerker een kindje verwacht? Met welk soort verlof heb je te maken en hoe vraag je een uitkering aan? Je vindt het allemaal hier. 
>> Download onze superhandige checklist!

Zo regel je direct vervanging

We begrijpen maar al te goed dat je de kans pakt en direct vervanging wilt regelen voor een medewerkster met zwangerschapsverlof. Wij staan voor je klaar. Laat ons weten waar je naar op zoek bent en wij regelen als de wiedeweerga vervanging voor je! 
Schakel Tempo-Team in!

Anderen lazen ook: