Wijzigingen ketenbepaling per 1 juli 2015

Per 1 juli 2015 is de ketenbepaling aangescherpt. Dit betekent dat er nog maximaal drie opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd mogen worden afgesloten in een periode van twee jaar. De uitzendsector mag bij cao van de nieuwe ketenbepaling afwijken tot een maximum van zes contracten voor bepaalde tijd in vier jaar. De uitzendformule biedt dus meer flexibiliteit dan contracten bij tijdelijke arbeid langer dan twee jaar.

Een keten wordt pas onderbroken als er een periode van meer dan zes maanden tussen twee contracten zit; voorheen was dit drie maanden. Blijft de werknemer na twee jaar of na drie opeenvolgende arbeidscontracten in een periode van twee jaar in dezelfde of in een soortgelijke functie in de organisatie werken, dan is de werkgever verplicht hem een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aan te bieden.

De nieuwe regels met betrekking tot de ketenbepaling gelden voor alle arbeidsovereenkomsten die worden afgesloten vanaf 1 juli 2015, tenzij nog oude cao-bepalingen van toepassing zijn. Werknemers die jonger zijn dan 18 jaar en minder dan 12 uur per week werken, vallen niet onder de nieuwe regels. Hetzelfde geldt voor arbeidsovereenkomsten ten behoeve van het afronden van een opleiding of als een werkgever in staat van faillissement is of surseance van betaling.

Bij cao zijn slechts in zeer beperkte mate afwijkingen mogelijk. Wel is er overgangsrecht: als de werkgever op 1 juli 2015 onder een cao viel die de huidige of ruimere regels kent, mogen deze worden toegepast zolang de cao geldt, maar maximaal tot 1 juli 2016.

Alles over de WWZ in 30 minuten. Vraag gratis het e-college aan