Betere bescherming voor oproepkrachten door de Wet Arbeidsmarkt in Balans

Wat is er per 1 januari 2020 veranderd voor oproepkrachten?

De nieuwe regels van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) zijn bedoeld om oproepkrachten beter te beschermen. Zij moeten ervoor zorgen dat oproepkrachten meer zekerheid hebben over wanneer ze moeten werken en hoeveel ze verdienen. Hoe doen de nieuwe regels dat? En wat moet jij daarvoor doen als werkgever? Op deze pagina vertellen we je er alles over!

Bekijk hieronder wat er is veranderd voor oproepkrachten

Tijdens het Tempo-Team WABinar gingen verschillende experts met elkaar in gesprek over de veranderingen voor oproepkrachten. Je ziet het hieronder in de video. Benieuwd naar alle wijzigingen vanuit de Wet Arbeidsmarkt in Balans? Bekijk dan hier het volledige WABinar terug »

Hoe zit het na 1 januari met oproepkrachten? Dit moet je weten

 • Je betaalt straks een minimaal aantal uren aan oproepkrachten
 • Oproepen van oproepkrachten doe je per 1 januari 2020 minimaal 4 dagen van tevoren
 • Dat betekent strak(ker) organiseren en meer vooruit plannen
 • Dit heeft impact op en gevolgen voor o.a.: planning, poolmanagement en huidige oproepkrachten.

Wat verstaan we onder een oproepkracht?

Een oproepkracht is iemand met een oproepcontract. Maarr… wat verstaat de Wet Arbeidsmarkt in Balans onder een oproepcontract? Dat is als iemand één van onderstaande arbeidsovereenkomsten heeft:

 • Iedere arbeidsovereenkomst zonder vaste arbeidsomvang, dus een nulurencontract en een min/max-arbeidsovereenkomst
 • Een arbeidsovereenkomst met een vast aantal uren per periode van meer dan een maand, tenzij de loonbetaling gelijkmatig is gespreid over die periode. Een contract met een jaarurennorm is dus ook een oproepcontract, tenzij er wekelijks, periodiek of maandelijks een (zoveel mogelijk) vast salaris wordt uitbetaald (op basis van het gemiddelde aantal uren)
 • Iedere arbeidsovereenkomst waarin de verplichting om loon te betalen over niet-gewerkte uren contractueel is uitgesloten, ook al staat er wel een vast aantal uren in het contract.

Let op: Als er sprake is van een oproepcontract moet dit in de arbeidsovereenkomst en op de loonstrook worden vermeld.

Praktijkvoorbeelden over de wijzigingen voor oproepkrachten

 • 1. Oproepkracht minimaal 4 dagen van tevoren oproepen

  Stel je bent een verzekeringsmaatschappij en je werkt met een callcenter. Die zijn vaak afhankelijk van omstandigheden die je niet kunt beïnvloeden. Je kent het wel, je zit naar het weerbericht te kijken en ze voorspellen aanstaande donderdag code rood. 

  Dat betekent: heel veel meer schademeldingen, de hele dag staat de telefoon roodgloeiend. En dus wordt onder andere oproepkracht Jeroen dinsdag gevraagd om donderdag extra te komen werken. Dan blijkt woensdag ineens dat die enorme storm nét niet over Nederland gaat. Oproepkracht Jeroen hoeft dus toch niet te werken. Geen probleem voor Jeroen gelukkig, maar omdat hij oproepkracht is en je binnen de termijn van 4 dagen de oproep wijzigt moet Jeroen de uren die hij als oproepkracht zou werken tóch betaald krijgen.

  Sterker nog, als die storm in plaats van donderdag, vrijdag pas over ons land raast, dan wordt de planning daarop aangepast. Jeroen hoeft alleen op vrijdag te komen, maar krijgt wel zijn uren voor donderdag én vrijdag betaald. 

 • 2. CB in Culemborg over planning en contracten voor oproepkrachten

  Als logistiek expert werkt CB veel met oproepkrachten. Wat verandert er bij CB voor oproepkrachten? Hoe bereiden zij zich voor op de Wet Arbeidsmarkt in Balans? En is CB al WAB-proof? Stefanie Kegels, personeelsmanager bij CB vertelt je er alles over. 

  Check hier deze praktijkcase »

Verzuim

Alles over Corona. Wat te doen met een medewerker met een burn-out? Wat te regelen voor zwangerschapsverlof?

Ook WAB-proof? Printen maar die checklist!

Hieronder vind je de veelgestelde vragen over oproepkrachten. Ben je daarnaast op zoek naar een handige checklist voor de Wet Arbeidsmarkt in Balans? Deze handige checklist bevat alle belangrijke stappen die je moet zetten om écht WAB-proof te zijn. Print ‘m uit en hang hem naast je beeldscherm, op de toiletdeur of op je prikbord.

Ga naar de WAB-checklist »

De 13 meest gestelde vragen over de wijzigingen voor oproepkrachten

 • 1. Welke contracten gelden niet als oproepcontract?

  De volgende contracten gelden niet als oproepcontract: 

  • Voorovereenkomsten
  • Contracten met een vaste arbeidsomvang (zonder uitsluiting van de loondoorbetalingsverplichting)
  • Consignatie- of bereikbaarheidsdiensten

  Let op: Voor deze contracten gelden de regels van de Wet Arbeidsmarkt in Balans voor oproepcontracten dus NIET.

 • 2. Moet ik een minimumaantal uren loon per dienst betalen?

  Ja, je moet minimaal 3 uur loon per dienst aan een oproepkracht uitbetalen. Dus als de dienst bijvoorbeeld 2 uur duurt, moet je toch 3 uur uitbetalen.

 • 3. Hoe lang van tevoren moet ik oproepkrachten oproepen?

  Vanaf 1 januari 2020 roep je werknemers ten minste 4 dagen van tevoren op. Bij cao kan deze termijn worden verkort tot 24 uur. Als je de oproep hierna wijzigt, hoeft de werknemer hier niet mee akkoord te gaan. Zeg je het werk hierna af? Of wijzig je de werktijden? Dan hoeft de werknemer niet akkoord te gaan met de wijziging van de oproep en behoudt hij zijn recht op loon. Je kunt de oproepkracht ook later oproepen, maar dan is hij niet verplicht om te komen.

 • 4. Hoe moet ik de termijn van 4 dagen interpreteren?

  Bij het bepalen van de termijn van 4 dagen telt de werkdag niet mee. Dit betekent dat je een oproepkracht die op vrijdag moet werken, uiterlijk op maandag moet oproepen. Dit mag ook ‘s avonds zijn. Het is ook prima als je zekerheidshalve een termijn van 96 uur aanhoudt.

 • 5. Kan ik een oproepkracht ook binnen 4 dagen voor begin van het werk oproepen?

  Ja, dat kan, maar de oproepkracht hoeft dan geen gehoor te geven aan de oproep.

 • 6. Hoe moet ik een oproep doen?

  De oproep moet schriftelijk of elektronisch worden gedaan, gericht aan de werknemer. In de oproep moet staan op welke dag(en) en tijd(en) de oproepkracht moet komen werken.

 • 7. Kan ik de oproep later nog intrekken?

  Als je de oproep na akkoord van de oproepkracht binnen 4 dagen voor het begin van de opdracht intrekt, moet je de afgesproken uren toch betalen. Je moet in dat geval het loon (inclusief toeslagen en dergelijke) betalen dat van toepassing was geweest als de oproepkracht was gaan werken.

 • 8. Wat gebeurt er als ik de oproep binnen 4 dagen voor aanvang verander?

  Als je de tijden van de oproep na akkoord van de oproepkracht binnen 4 dagen voor het begin van de opdracht wijzigt, kan de oproepkracht dit weigeren en je houden aan de originele oproep. Je bent bovendien verplicht (ook) de origineel geplande uren uit te betalen, zelfs als de oproepkracht instemt met de nieuwe werktijden.

 • 9. Welke verplichting heb ik tegenover oproepkrachten na een dienstverband van 12 maanden?

  Na een dienstverband van 12 maanden ben je verplicht om in de 13e maand oproepkrachten een vast aantal uren aan te bieden, gebaseerd op het gemiddelde aantal uren dat zij in dat jaar betaald hebben gekregen. Het gaat hierbij om alle verloonde uren, dus ook vakantie, ziekte-uren en dergelijke. Dit betekent niet dat je je verplicht bent het contract te verlengen of een vast contract aan te bieden, het gaat alleen om het aanbieden van een vaste arbeidsomvang.

 • 10. Wat moet ik doen als een oproepkracht na twaalf maanden flexibel wil blijven werken?

  Als een oproepkracht na 12 maanden geen vaste arbeidsomvang wil, kan hij gewoon flexibel blijven werken. Wel moet je hem dan na 12 maanden opnieuw een vaste arbeidsomvang aanbieden. 

 • 11. Wat geldt als seizoenswerk onder de WAB?

  Seizoenswerk is terugkerend tijdelijk werk dat maximaal 9 maanden per jaar kan worden gedaan. Het gaat dus niet meer uitsluitend om werk dat beïnvloed kan worden door klimatologische of natuurlijke omstandigheden, maar bijvoorbeeld ook werk in een theater of bij een sportclub. 

 • 12. Zijn er uitzonderingen mogelijk voor seizoenswerk?

  De WAB kent meerdere uitzonderingen voor seizoensarbeid. Een mogelijke uitzondering (af te spreken bij cao) betreft de onderbrekingstermijn in de ketenregeling. Deze is normaal (meer dan) 6 maanden, voor seizoenswerk kan deze per cao worden teruggebracht tot (meer dan) 3 maanden. Ook kan in de cao worden afgesproken dat de oproepregels (met uitzondering van het minimum van 3 uur per oproep) niet gelden voor seizoenswerkers.

 • 13. Welke impact hebben de nieuwe oproepregels?
  • Oproepkrachten weten eerder wanneer ze moeten werken en krijgen meer (financiële) zekerheid. Dit geldt ook voor uitzendkrachten
  • Werkgevers moeten strak(ker) organiseren en meer vooruit plannen
  • Werkgevers moeten hier zo snel mogelijk mee aan de slag (impact voor planning, poolmanagement, huidige oproepkrachten en dergelijke).

Download het WAB-boekje!

Alle vragen over de Wet Arbeidsmarkt in Balans inzien? Dat kan! Download dan gewoon, net als duizenden andere ondernemers, ons Tempo-Team WAB-boekje.