T-Point Touch

Handmatig bijgehouden presentielijsten, arbeidsintensieve aankomstcontroles, discussies over facturen en zoekgeraakte pasjes zijn met de T-Point Touch voorgoed verleden tijd. Tempo-Team biedt klanten die gebruikmaken van T-Point planning een eigen tijdregistratiesysteem aan, genaamd T-Point Touch.
De T-Point Touch is een innovatief tijdsregistratiesysteem, dat werkt met een digitale vingerscan.

Hoe het werkt

Uw flexwerkers scannen hun vinger bij aankomst en vertrek, waarna de gewerkte uren automatisch, snel en betrouwbaar worden geregistreerd in ons plannings- en facturatiesysteem. Daarmee is de T-Point Touch een integraal onderdeel van een pakket aan slimme automatiseringstools die u wezenlijk voordelen bieden. De vingerscan bezorgt u - naast gemak - ook een aanzienlijke kostenbesparing!

T-Point Touch in de praktijk »

Vijf keer voordeel voor u:

  1. automatisering van administratieve processen: tot 2% besparing op de integrale kosten van flexibele arbeid
  2. 24/7 inzicht in de bezetting
  3. geen onduidelijkheid meer over uren en zoekgeraakte pasjes én altijd kloppende facturen
  4. zuivere toewijzing van gewerkte uren en kosten aan de juiste afdeling
  5. geen persoonsfraude, u weet wie u wanneer binnen uw bedrijf aan het werk hebt

Ook 2% besparen op de kosten van flexibele arbeid?