Goed poolmanagement in de logistiek is de weg naar kostenbesparing!

CB’s vraag aan ons: kan het nóg goedkoper?

In het voorjaar van 2019 starten we met de gesprekken over de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Na doorrekening door Tempo-Team blijkt dat als we vasthouden aan het planproces en poolopbouw, CB 7,3% meer kosten maakt op het gebied van de inhuur van flexwerkers. Dit als gevolg van de nieuwe regels rondom afgezegde diensten binnen 4 dagen en wijzigingen in start- en eindtijden. De vraag vanuit CB: Kan Tempo-Team de afdelingen helpen om zoveel mogelijk kosten te besparen?

Aanpak Tempo-Team

Wij hebben vanuit de doorrekening per afdeling het planproces geoptimaliseerd en de ideale poolsamenstelling voor iedere specifieke periode van het jaar vastgesteld. Dit heeft geleid tot een optimale mix van oproepovereenkomsten en flexwerkers met een vaste urenomvang in fase A, B en C. Door de pool zo in te richten, hebben we voldoende vaste uren om de planning altijd rond te maken, en behouden we flexibiliteit bij piekmomenten. Ook zorgen we door crosstraining dat flexwerkers inzetbaar zijn op verschillende afdelingen zodat we toegezegde diensten kunnen garanderen. We hebben daarnaast met CB alle mogelijke planrisico’s in kaart gebracht en voor al die situaties een passende aanpak afgestemd. 

‘Ik ben zeer tevreden over de wijze waarop Tempo Team proactief met ons in contact is getreden over de aanpassingen vanuit de WAB. Hierdoor konden we tijdig onze processen aanpassen en hebben we veel van de kostenimpact opgevangen. Top!’ 

-Jaco Gulmans- HR Director CB

Resultaat: productiever en efficiënter werken bespaart kosten!

Door onze aanpak is het aantal wijzigingen in de aanvraag korter dan 4 dagen vooraf gereduceerd en de dienstlengte van de oproep passend gemaakt met de werkelijke benodigde inzet. Daar waar een afdeling toch eerder klaar is, worden flexwerkers de resterende tijd elders productief ingezet. Samen zijn we erin geslaagd om de forse kostenstijging van 7,3% te reduceren tot 0,04%!

Meer weten over kosten besparen en samen kijken wat we voor jouw organisatie kunnen betekenen? Bel gewoon even of stuur een vacature in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op!

Stuur vacature in!