Participatie op de arbeidsmarkt: zo voldoe jij aan de Participatiewet

Meedoen op de arbeidsmarkt, dat wil iedereen! Het doel van de Participatiewet is dat ook mensen met een arbeidsbeperking betaald werk vinden. Daarom heeft het kabinet in het sociaal akkoord van 2013 met werkgevers afgesproken dat er extra banen komen voor mensen met een ziekte of handicap.

Jij geeft medewerkers met een arbeidsbeperking weer een vliegende start met betaald werk. Lees hier alles over de Participatiewet en hoe Tempo-Team Participatie jou daarbij helpt!

Contact Team Participatie

Op deze pagina:

Wat is participatie?  

Meedoen in de samenleving, daar draait participatie om. Of dat nu via werk, dagbesteding, onderwijs, vrijwilligerswerk of sociale netwerken is. In Nederland bestaan er twee soorten regelingen voor participatie: de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet. Dit zijn de verschillen:

 • De Wmo richt zich op maatschappelijke participatie, bijvoorbeeld via dagbesteding of vrijwilligerswerk.

 • De Participatiewet zorgt dat zoveel mogelijk mensen betaald werk hebben. En dat is waar wij om de hoek komen kijken!

Participatiewet, Wet banenafspraak en het doelgroepregister: zo zit het! 

Participatiewet

Iedereen die kan werken, maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, zoals mensen met een ziekte of handicap, vallen onder de Participatiewet. 

Wet banenafspraak

Werkgevers moeten voor 2026 samen 125.000 nieuwe banen creëren voor mensen met een arbeidsbeperking: de Wet banenafspraak. Zo dragen we allemaal een steentje bij!

Doelgroepregister

Om het je makkelijker te maken is het doelgroepregister opgesteld. Hier worden arbeidsbeperkten in opgenomen die onder de Participatiewet en dus ook Wet banenafspraak vallen. Je vindt het doelgroepregister in het werkgeversportaal van het UWV.

Let op: als het aantal banen voor mensen met een arbeidsbeperking achterblijft, treedt de quotumwet in werking. Voldoen aan de banenafspraak is simpel: neem gewoon genoeg mensen van deze lijst aan!

Deze kandidaten behoren volgens UWV in het doelgroepregister:

 • Mensen die onder de Participatiewet vallen en geen wettelijk minimumloon (WML) kunnen verdienen;
 • Mensen met een indicatie voor de Wet sociale werkvoorziening (Wsw);
 • Wajongers met arbeidsvermogen;
 • Mensen met een WIW-baan (voormalige Wet inschakeling werkzoekenden) of een ID-baan (voormalig Besluit in- en doorstroombanen).

Onze dienstverlening: Tempo-Team Participatie

Tempo-Team Participatie helpt jou te voldoen aan de Wet banenafspraak.  Zo vinden ook mensen met een arbeidsbeperking leuk werk. Belangrijk, want iedereen moet de kans krijgen zijn eigen talenten te vervullen! Met de Participatiewet stimuleert de overheid jou als werkgever om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen.

Wist je dat je gebruik kan maken van financiële voordelen en regelingen wanneer je een kandidaat uit het Doelgroepregister aanneemt? 

Zo helpen we je daarbij:

 • Wij werven en selecteren talenten en zoeken werk dat bij hen past;
 • Arbeidsbeperkten zijn bij ons op contract en detacheren we vervolgens bij je bedrijf; 
 • Wij zorgen voor de juiste begeleiding van de arbeidsbeperkten;
 • Als juridisch werkgever van deze medewerkers nemen wij de gehele loon-, subsidie- en no-riskadministratie van je over. Handig!; 
 • Daarnaast zorgen wij binnen Tempo-Team Participatie ook voor de inzet van ondersteunende diensten, zoals werkplekadvies, jobcoaching/begeleiding en loonwaardebepaling. De juiste kandidaat en de beste begeleiding.

Voor wie?

 • Voor werkgevers die willen voldoen aan de Wet banenafspraak en plek hebben voor iemand met een arbeidsbeperking of daar graag plek voor vrijmaken;
 • Werkgevers die echt inclusief willen zijn. Hun bedrijf als afspiegeling van de maatschappij waar iedereen een kans krijgt zijn eigen talenten te vervullen.

Contact Team Participatie

Waarom is participatie zo belangrijk?

Een baan is zoveel meer dan alleen een inkomen. Met leuk werk voelt iemand zich gezien en gehoord. Bovendien heeft iemand die werkt sociale contacten, ritme en structuur. Passend werkt valt zo samen met erkenning, waardering en persoonlijke ontwikkeling. En dat staat weer garant voor een dosis werkplezier! Yes! Dat willen we voor iedereen, jij toch ook?

Als werkgever speel jij hier een belangrijke rol in. Dus wil je werken aan je maatschappelijke verantwoordelijkheid, voldoen aan de Wet banenafspraak en je diversiteitsbeleid op orde krijgen? Creëer dan banen voor mensen met een arbeidsbeperking! 

Wat betekent de quotumwet voor jou als werkgever?

Lukt het de werkgevers in ons land niet om genoeg banen te creëren voor mensen uit de doelgroep van de banenafspraak? Dan gaat de quotumwet in. Dat gebeurt als uit de jaarlijkse check blijkt dat er niet genoeg banen bij zijn gekomen voor arbeidsbeperkten.

Via de quotumwet moeten bedrijven met ongeveer 25 medewerkers of meer dan alsnog voor een minimum aantal werkplekken zorgen. Lukt dat niet? Dan kan de regering een individuele quotumheffing invoeren als stok achter de deur. Je betaalt dan extra voor de niet-opgevulde werkplekken. En dat voorkomen we natuurlijk liever!

Op naar de 100.000 banen!

Tempo-Team Participatie is trotse vlootpartner van 'Op naar de 100.000 banen'.
'Op naar de 100.000 banen’ een initiatief  van VNO-NCW, MKB Nederland en LTO Nederland, is een overkoepelende wegwijzer die ondersteunt bij het realiseren van banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Wij zijn geselecteerd om jou als werkgevers hierbij optimaal op weg te helpen en te ondersteunen bij de zaken waar jij als werkgever behoefte aan hebt. Win-win dus!

Praktijkverhalen: Participatie

 • Minder ziektverzuim door inzet medewerker baanafspraak

  Steeds meer arbeidsbeperkten aan het werk. “Bij Albert Heijn online is onlangs Angelique gestart, een kandidaat uit het doelgroepregister. Zij laat de afdeling stralen door haar aanwezigheid. Er is een andere sfeer ontstaan en dit doet ook wat met de vitaliteit van alle medewerkers. Het ziekteverzuim is dan ook gedaald. Een mooie win-win situatie voor iedereen!”

  - Anna Luz de Boer, Teamleider bij Ahold Delhaize

 • Participatie: betrekken van de juiste match binnen de Participatiewet voor Rijksuniversiteit Groningen

  “De uitvoering van de Participatiewet, met zijn nog steeds niet uitgekristalliseerde kaders, is een pittig en complex proces voor de Rijksuniversiteit Groningen. De doelgroep verschilt erg van de werknemerspopulatie en het is niet eenvoudig de juiste match te vinden. Wij hebben in Tempo-Team een prettige, open en kundige partner gevonden. Gezamenlijk gebruik makend van elkaars expertise, zoeken we naar de juiste vorm om deze kwetsbare groep mensen duurzaam bij onze organisatie te betrekken.”

  - Hadewijch de Jong, projectleider duurzaam en inclusief (arbeidsbeperkten)beleid RUG

Iedereen doet mee: niemand langs de kant!

Een inclusieve arbeidsmarkt begint bij jou. En wij helpen daarbij! Wij plaatsen kandidaten en nemen de gehele administratie van je over. Laat ons je adviseren over de mogelijkheden!