Participatie

Op 11 april 2013 sloten werkgevers, werknemers en kabinet een sociaal akkoord. Hierin werd afgesproken om met elkaar 125.000 banen in de periode van 2015 - 2025 te gaan creëren voor een inclusieve arbeidsmarkt. Op vrijwillige basis scheppen overheid en bedrijfsleven jaarlijks een afgesproken aantal banen voor de arbeidsbeperkten.
Indien de aantallen niet gehaald worden, dan treedt wellicht de Quotumwet in werking en krijgen bedrijven met meer dan 25 werknemers een verplichting opgelegd. Het niet voldoen aan deze verplichting kan dan leiden tot een boete.

Visie Tempo-Team

“Iedereen doet mee, niemand langs de kant”, dat is ook het motto van Tempo-Team. Het verrichten van betekenisvol werk is een bepalende factor voor geluk. Werken geeft alle mensen, of ze nu een arbeidsbeperking hebben of niet, behalve een inkomen ook een identiteit, zelfrespect en sociale waardering. ‘Iedereen heeft recht op werk’.

Focus

Als HR-partner van alle ondernemingen in Nederland ontzorgt Tempo-Team werkgevers op het gebied van de garantiebanen door overname van het juridisch werkgeverschap  (gehele loonsubsidie- en no-risk administratie) en begeleiding van de interne jobcoach.
Daarnaast biedt Tempo-Team, dankzij haar grote netwerk binnen gemeenten en UWV, ondersteuning bij de selectie van geschikte kandidaten en inzet van ondersteunende diensten (draagvlak-, werkplekadvies, loonwaardebepaling, jobcoaching/begeleiding). Kortom: Wij ontzorgen en versterken uw bedrijf door maatwerk. Uw bedrijf wordt echt inclusief! Download de brochure Tempo-Team Participatie »

Voordelen samenwerking Tempo-Team Participatie

  • Tempo-Team werkt vanuit haar visie om bedrijven, gemeenten en UWV te versterken. Wij ontzorgen door maatwerk, dit betekent “dat doen wat nodig is”
  • Door het grote netwerk binnen gemeenten en UWV ondersteunen wij u bij kwalitatief goede instroom en ondersteunende diensten (werkplekadvies; jobcoaching en begeleiding; loonwaardebepaling)
  • Tempo-Team is juridisch werkgever en verzorgt de gehele loon-, subsidie en no-risk administratie (en neemt dus de risico’s over)
  • De arbeidsbeperkte telt mee voor de Baanafspraak en als de quotumwet ingaat voor uw quotumverplichting
  • De subsidie vanwege de verminderde arbeidscapaciteit van de arbeidsbeperkte wordt voor 100% met de opdrachtgever verrekend
  • Bij leveranciers van de overheid kan het inlenen van arbeidsbeperkten in mindering worden gebracht op uw social return-verplichting
  • Het creëren van een inclusieve arbeidsmarkt is onderdeel van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Tempo-Team Participatie in de praktijk 

De medewerkers van Transcom zijn gespecialiseerd in het uitvoeren van facilitaire klantcontactdiensten aan grote ondernemingen in de telecom-utilities-, manufacturing en logistieke sectoren. Bij haar vestiging in Groningen werkt een groot aantal arbeidsbeperkten. Uitgangspunt bij Transcom is dat de inzet van deze doelgroep nooit mag resulteren in kwaliteitsverlies. Daarom wordt er extra tijd geïnvesteerd in de selectie, het inwerken en de begeleiding. Begin dit jaar is zelfs gestart met een speciale inwerkklas. Opvallend feit is dat de teamleiders het aansturen en begeleiden van deze doelgroep als een verrijking van hun functie zien.

Tempo-Team heeft vanzelfsprekend ook een verantwoordelijkheid als werkgever om invulling te geven aan het sociaal akkoord. Binnen de onderdelen van Randstad Groep Nederland hebben we bijvoorbeeld alle receptiefuncties op de grotere locaties ingevuld met mensen uit het doelgroepenregister. Tempo-Team heeft op diverse vestigingen ook banen voor arbeidsbeperkten gecreëerd. Een voorbeeld hiervan is de vestiging Den Haag (zie de video). Meer praktijkvoorbeelden vindt u hier »

Werkzaamheden: wie doet wat?